Overschrijding spilindex augustus 2021: FOD Sociale Zekerheid publiceert nieuwe bedragen voor sociale uitkeringen vanaf september 2021

In augustus 2021 werd de spilindex overschreden. Het overschrijden van de spilindex betekent dat de sociale uitkeringen en de pensioenen in september 2021 met 2% werden verhoogd. De FOD Sociale Zekerheid heeft de nieuwe bedragen in een officieel bericht gepubliceerd.

U vindt de nieuwe bedragen in het Belgisch Staatsblad van 1 december 2021.

Bron: Officieel bericht, BS 1 december 2021

Zie ook:
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus 2021, BS 31 augustus 2021.