Voordelen van alle aard bedrijfswagen: referentie-CO2-uitstoot voor 2022

De referentie-CO2-uitstoot voor 2022 met betrekking tot de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig bedraagt:

91g/km voor voertuigen met benzine-, LPG- of aardgasmotor

75 g/km voor voertuigen met een dieselmotor.

Dat is opvallend lager ten opzichte van de referentie-CO2-uitstoot van 2021 toen het nog respectievelijk over 102g/km en 84g/km ging. Gevolg van de lagere de lagere referentie-CO2-uitstoot is een stijging van het belastbaar voordeel van alle aard dat uit bedrijfswagens voortkomt.

In werking: de nieuwe cijfers zijn van toepassing op de vanaf 1 januari 2022 toegekende voordelen van alle aard.

Bron: 7 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig, BS 13 december 2021, bl. 118159.

Zie ook
20 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig , BS 24 december 2020.