Nieuws

Kies een rechtsdomein :
Zoeken :

24.08.2020 - Groeipakket Vlaanderen: selectieve participatietoeslag voortaan al bij begin van schooljaar correct uitbetaald

Gezinnen die recht hebben op de 'selectieve participatietoeslag' ('de schooltoeslag') uit het Groeipakket zullen die vanaf schooljaar 2020-2021 al meteen bij het begin van het nieuwe schooljaar ...
Lees meer

07.08.2020 - Hogere dwangsom mogelijk bij blijvende niet-uitvoering arrest (DB Justitie, art. 37)

Wanneer ťťn van de partijen blijft weigeren om de hoofdveroordeling uit te voeren - zelfs nadat de rechter een dwangsom heeft opgelegd - kan degene die om de dwangsom verzocht, aan de rechter vragen ...
Lees meer

07.08.2020 - Erflater hoeft testament niet meer te dicteren aan notaris (DB Justitie, art. 75-76)

Volgens het Burgerlijk Wetboek moet de notaris een testament uitschrijven zoals het hem gedicteerd wordt door de erflater. Maar in de praktijk had de notaris wat marge: hij hoefde de woorden niet ...
Lees meer

07.08.2020 - Gezamenlijk verzoek tot verwerping van nalatenschap bij minderjarigheid of onbekwaamheid (DB Justitie, art. 77-91)

De wettelijke vertegenwoordigers van minderjarige personen of personen die onbekwaam werden verklaard om een nalatenschap in ontvangst te nemen, kunnen vanaf nu een gezamenlijk verzoek indienen om ...
Lees meer

28.07.2020 - Vlaamse regering verlengt covid-19-aanmoedigingspremies tot eind december

Ondernemingen die door de coronacrisis te maken krijgen met een substantiŽle daling van hun economische activiteiten, kunnen nog tot het einde van het jaar een beroep doen op de aanmoedigingspremies ...
Lees meer

24.07.2020 - Maximum 30km/uur in bebouwde kom is vanaf 2021 de regel in Brussels gewest

Vanaf 1 januari 2021 wordt 30 km/uur in het hele Brusselse gewest de algemene norm binnen de bebouwde kom. Hogere of lagere snelheidsbeperkingen worden de uitzondering. De Brusselse regering wijzigt ...
Lees meer

29.04.2020 - Covid-19: Nieuwe deadline voor herbenoemingen van syndici en vergaderingen van mede-eigenaars

Alle algemene vergaderingen van mede-eigenaars die hadden moeten plaatsvinden in de periode van 10 maart 2020 tot en met 3 mei 2020 mogen volgens het vierde bijzonderemachtenbesluit met 5 maanden ...
Lees meer

24.04.2020 - Covid-19: Soepeler regels voor uitstel van betaling bij hypothecair krediet

De coronacrisis duwt heel wat mensen in de financiŽle problemen. De banken worden dan ook overstelpt met vragen om uitstel van betaling van hypothecaire kredieten met onroerende bestemming. De ...
Lees meer

24.04.2020 - Covid-19: Regering beschermt ondernemingen tegen faillissement tijdens coronacrisis

Ondernemingen die door de coronacrisis in de problemen komen, krijgen bescherming tegen bewarend en uitvoerend beslag, faillissement en gerechtelijke ontbinding. Ondernemingen waarvan de continuÔteit ...
Lees meer

14.04.2020 - Covid-19: Vlaanderen licht verbod op uithuiszettingen toe

Eind maart besliste de Vlaamse regering om de uitvoering van alle gerechtelijke beslissingen waarbij een uithuiszetting wordt bevolen, op te schorten omwille van de coronacrisis. En dit vanaf 31 ...
Lees meer

10.04.2020 - Covid-19: cao nr. 147 over tijdelijke werkloosheid door coronacrisis algemeen verbindend

De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 147 van 18 maart 2020, die de sociale partners hebben gesloten in de Nationale Arbeidsraad, is bij KB van 25 maart 2020 algemeen verbindend verklaard.Deze cao ...
Lees meer

10.04.2020 - Covid-19: uniforme verlenging van alle verjarings- en rechtsplegingstermijnen in burgerlijke procedures

De federale regering zorgt voor een tijdelijke, uniforme verlenging van de verjaringstermijnen en rechtsplegingstermijnen in burgerlijke procedures. Ze voorziet ook in een tijdelijke verruiming van ...
Lees meer

14.02.2020 - Hoger sociale uitkeringen sinds 1 januari 2020

Op 1 januari 2020 zijn enkele sociale uitkeringen verhoogd. Het gaat om aanpassingen buiten index.†De verhogingen moeten de uitkeringen beter laten aansluiten bij de welvaartsstijging. De FOD Sociale ...
Lees meer

13.02.2020 - Bijdrage voor tweedelijnsbijstand: Grondwettelijk Hof vernietigt betaling door elke rechtzoekende in burgerlijke of administratieve procedure

Elke eiser in een burgerlijke zaak en elke verzoeker in een administratieve procedure voor de Raad van State of de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen betaalt op dit moment een bijdrage van 20 euro ...
Lees meer

13.02.2020 - Fiscus publiceert geÔndexeerde bedragen inkomstenbelastingen voor aanslagjaar 2021

De belastingadministratie heeft in het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2020 de tabellen gepubliceerd met de basisbedragen en de geÔndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het ...
Lees meer

13.02.2020 - Beroepsaansprakelijkheid: Tariferingsbureau voor bouwsector kan eindelijk van start gaan

Aannemers, architecten, veiligheids- en gezondheidscoŲrdinatoren, en andere dienstverleners uit de bouwsector kunnen een verzekeringsaanvraag indienen bij het nationale Tariferingsbureau 'Bouw' als ...
Lees meer

31.01.2020 - Erfbelasting: nalatenschapsforfaits geÔndexeerd

Vlabel, de Vlaamse Belastingdienst, maakte zopas de geÔndexeerde forfaits bekend voor de schulden van de nalatenschap. Voor de berekening van de erfbelasting wordt het actief van de nalatenschap ...
Lees meer

30.01.2020 - Integrale jeugdhulp Vlaanderen: organisatie en vergoedingen voor bemiddeling en cliŽntoverleg bijgestuurd

Vlaanderen hanteert nieuwe regels voor de organisatie en de vergoeding van bemiddeling en cliŽntoverleg in de integrale jeugdhulp. Met onder meer bijgestuurde taken voor de regionale afdeling ...
Lees meer

14.01.2020 - Verlaagd tarief successierechten bij vererving familiale ondernemingen en vennootschappen in Brussel: minister publiceert verificatieformulieren

De Brusselse minister van FinanciŽn, Sven Gatz, heeft de verificatieformulieren gepubliceerd waarmee 'Brussel Fiscaliteit' controleert of de voorwaarden voor het behoud van het verlaagd tarief van de ...
Lees meer

13.01.2020 - Burgers kunnen attesten uit Rijksregister die ze willen laten legaliseren voortaan online krijgen via website van FOD Buitenlandse Zaken

Burgers zullen bepaalde attesten uit het Rijksregister (vb. attest van gezinssamenstelling, attest van wettelijke samenwoning en attest van hoofdverblijfplaats) die ze willen laten legaliseren door ...
Lees meer

30.12.2019 - Belastingkrediet op onroerende voorheffing voor rechtspersonen gedecimeerd (art. 30 PD 2020)

Ondernemingen enerzijds en gemeenten, sociale verhuurkantoren of andere organen die actief zijn in de sociale woningverhuur of de verhuur aan personen met een handicap anderzijds, genieten een ...
Lees meer

30.12.2019 - Afschaffing woonbonus en verlaging registratierechten in Vlaams programmadecreet (art. 32-34 en art. 36-38 PD 2020)

Het programmadecreet verlaagt de registratierechten (het 'verkooprecht') bij aankoop van de enige eigen woning en schaft de woonbonus af. Verkooprecht. Particulieren die een woning aankopen in volle ...
Lees meer

24.12.2019 - Vlaanderen stopt met stimulanspremie voor werkzoekenden in opleiding

Vanaf 1 januari 2020 zal Vlaanderen geen stimulanspremie meer uitkeren. Met deze premie van 100 euro bruto per maand kregen kwetsbare werklozen met gezinslast (langdurig werkzoekenden, leefloners, ...
Lees meer

24.12.2019 - Eerste loopbaancheque pas na zeven jaar werkervaring

Wie met twijfels zit over zijn job, kan loopbaanbegeleiding volgen bij een gemandateerd loopbaancentrum. Die begeleiding kan grotendeels betaald worden met loopbaancheques. Vlaanderen past de ...
Lees meer

20.12.2019 - Voorwaarden voor vaderschapsuitkering zelfstandigen liggen vast

Sinds 1 mei 2019 kunnen zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die vader worden vaderschaps- of geboorteverlof (bij een meeouder) opnemen. Gedurende die periode hebben ze recht op een ...
Lees meer

20.12.2019 - Vingerafdruk op identiteitskaart: uitvoeringsbesluit concretiseert procedure

BelgiŽ start binnenkort met de systematische registratie van vingerafdrukken op identiteitskaarten. De federale regering heeft de procedure daarvoor eind vorig jaar op papier gezet. Het gaat om het ...
Lees meer

20.12.2019 - Uitstel voor enkele gerechtelijke nieuwigheden

Enkele nieuwe gerechtelijke regels die normaal gezien eind 2019 of begin 2020 in werking moesten treden, worden uitgesteld. Het gaat onder meer om de nieuwe procedureregels bij de kennisgeving van ...
Lees meer

20.12.2019 - Ernstige seksuele misdrijven op minderjarigen verjaren niet

Daders van ernstige seksuele misdrijven op minderjarigen kunnen voortaan altijd vervolgd worden. De strafvordering verjaart niet meer.† Een rechtszaak tegen de daders is dus steeds mogelijk, ook al ...
Lees meer

19.12.2019 - Federale toeslag voor groene stroom stijgt ook in 2020

De federale toeslag voor de toekenning van groenestroomcertificaten stijgt op 1 januari 2020 van 7,285 euro/MWh, naar 9,0141 euro MWh. Dat is een verhoging met 1,7291 euro per megawattuur (tegen plus ...
Lees meer

19.12.2019 - Apart 'EPC gemeenschappelijke delen' verplicht voor elk appartementsgebouw

Een energieprestatiecertificaat (EPC) is al vele jaren verplicht bij de verkoop of verhuur van een appartement, maar vanaf 1 januari 2022 moet er ook een EPC beschikbaar zijn voor de ...
Lees meer

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18