Nieuws

Kies een rechtsdomein :
Zoeken :

13.05.2016 - Geen registratierecht bij invordering onbetwiste geldschulden (art. 6 Potpourri III-wet)

De documenten die de gerechtsdeurwaarder opstelt in het kader van de buitengerechtelijke procedure voor de invordering van onbetwiste geldschulden moeten niet geregistreerd worden. Wat betekent dat ...
Lees meer

13.05.2016 - Stage voor alle gerechtspersoneel (art. 60-72, 80-82, 251 Potpourri III-wet)

Vooraleer gerechtspersoneel definitief benoemd kan worden moet het een stage doorlopen. Die stage wordt aanzien als een evaluatieperiode. Zij komt in de plaats van de voorlopige benoeming. Stage. Het ...
Lees meer

13.05.2016 - Internering alleen nog voor meer ernstige misdrijven (art. 150 Potpourri III-wet)

De feiten waarvoor de onderzoeks- en vonnisgerechten een internering kunnen uitspreken, worden beperkt. Bedoeling is om de internering zoveel mogelijk te focussen op mensen waarvoor deze ...
Lees meer

13.05.2016 - Geen inobservatiestellingen meer in psychiatrische afdelingen van gevangenissen (art. 146-148 Potpourri III-wet)

Het forensisch psychiatrisch onderzoek kan binnenkort alleen nog uitgevoerd worden door forensische psychiaters. En inobservatiestellingen zullen niet meer gebeuren in de psychiatrische afdeling van ...
Lees meer

13.05.2016 - Veiligheidsmaatregelen voor seksuele delinquenten duren even lang als internering (art. 158 en 172 Potpourri III-wet)

De veiligheidsmaatregelen voor geïnterneerde seksuele delinquenten duren voortaan even lang als de internering zelf. Ze worden geïntegreerd in het zorgtraject van de geïnterneerde. Wie geïnterneerd ...
Lees meer

13.05.2016 - Procedure voor uitvoering internering bijgewerkt (art. 169-187 Potpourri III-wet)

De procedure omtrent de uitvoeringsmodaliteiten van de internering wordt hier en daar aangepast. We stippen enkele punten aan. Uitvoeringsmodaliteiten. De uitvoeringsmodaliteiten van de internering ...
Lees meer

13.05.2016 - Bevoegdheidsincidenten binnen rechtbank sneller afgehandeld (art. 27 Potpourri III-wet)

Het openbaar minister moet geen advies meer geven over bevoegdheidsincidenten tussen afdelingen, secties, kamers en rechters binnen eenzelfde rechtbank. Het wordt wel op de hoogte gebracht, en kan - ...
Lees meer

13.05.2016 - Benoemingsprocedure magistraten aangepast (art. 52 en 53 Potpourri III-wet)

De benoemingsprocedure voor magistraten wordt op enkele kleine punten aangepast. Bedoeling is dat de procedure sneller en efficiënter verloopt en ook minder duur wordt. Aangetekende brieven worden ...
Lees meer

13.05.2016 - Elektronische betekening vervangt bezoek gerechtsdeurwaarder (art. 8-17, 130 en 131 Potpourri III-wet)

Gerechtsdeurwaarders kunnen binnenkort elektronisch betekenen. Zowel in burgerlijke als in strafzaken. De nieuwe betekeningswijze is een bijkomende manier van betekenen en staat naast de betekening ...
Lees meer

09.05.2016 - Aanhoudingen in privéruimtes kunnen ook 's nachts

Er komt een wettelijke regeling voor gerechtelijke aanhoudingen in privéruimtes. Zij is volledig afgestemd op de regeling voor het houden van huiszoekingen. Wat betekent dat een aanhouding in ...
Lees meer

09.05.2016 - Telefoontap bij inbreuken op wapenwet

De onderzoeksrechter kan de telefoontap voortaan bevelen voor een hele reeks nieuwe misdrijven. Waaronder inbreuken op de wapenwet en op de regels voor de externe beveiliging van kernmateriaal en ...
Lees meer

04.05.2016 - Administratieve geldboetes in de GDPR

Artikel 83, 4-6, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR somt de verschillende inbreuken op die door de toezichthoudende autoriteit bestraft kunnen worden met een administratieve ...
Lees meer

04.05.2016 - Wat is een geldige toestemming volgens de GDPR?

De GDPR laat de verwerkingsverantwoordelijke toe om persoonsgegevens te verwerken op basis van de toestemming van de betrokkenen. Om van een geldige toestemming te kunnen spreken moet deze vrij ...
Lees meer

21.04.2016 - Gebruiker van uitzendkrachten gelijkgesteld met werkgever (art. 27 - 28 en art. 81 DB sociaal strafrecht)

Een nieuw artikel 176/1 in het Sociaal Strafwetboek omschrijft de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker van uitzendkrachten. Er is sprake van een gelijkstelling van de gebruiker met de ...
Lees meer

21.04.2016 - België start proefproject met elektronische vrachtbrief

Op 1 mei 2016 start ons land met een proefproject 'elektronische vrachtbrief'. Ondernemingen die goederenvervoer verrichten op Belgisch grondgebied mogen hun papieren vrachtbrief gedurende 3 jaar ...
Lees meer

05.04.2016 - Openbaar Ministerie kan daders belaging vervolgen zonder klacht

Belaging vormt niet langer een klachtmisdrijf. Dat betekent dat het Openbaar Ministerie daders voortaan kan vervolgen zonder dat er een klacht werd ingediend door het slachtoffer (of wanneer het om ...
Lees meer

25.03.2016 - Vlaanderen vanaf 2017 minder streng voor sociale huisvestingsmaatschappijen

Vanaf 1 januari 2017 gelden nieuwe regels voor de prestatiebeoordeling van sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) in Vlaanderen. In eerste instantie worden de controles van de Visitatiecommissie ...
Lees meer

24.03.2016 - Hervormde binnenlandse adoptie van start

Het decreet binnenlandse adoptie - van juli 2015 - treedt in werking. Op 24 maart 2016. Een nieuw besluit bevat nog een aantal uitvoeringsregels over de bemiddeling, nazorg en inzage bij binnenlandse ...
Lees meer

21.03.2016 - Procedure voor overdracht van loon wordt vereenvoudigd

De procedure van kennisgeving bij loonsoverdracht wordt vereenvoudigd en geïnformatiseerd. Een elektronische verzending kan de aangetekende brief vervangen. Maar het gaat enkel om de relatie tussen ...
Lees meer

15.03.2016 - Verzet in strafzaken ingeperkt (art. 73-75, 79-85 en 92-93 Potpourri II)

De mogelijkheden op verzet in strafzaken worden drastisch ingeperkt. De wetgever wil daarmee vermijden dat de procedure wordt misbruikt en zaken meermaals moeten worden behandeld zonder gegronde ...
Lees meer

15.03.2016 - Dwingende termijnen voor procedures in strafzaken (art. 76-78, 85 en 93 Potpourri II)

Potpourri II voert dwingende termijnen in voor het indienen van besluiten en conclusies in strafzaken. Dat moet zorgen voor een vlotter verloop van het strafproces en een beter beheer van de ...
Lees meer

15.03.2016 - Maximumduur beperkte detentie opgetrokken tot 16uur (art. 150 Potpourri II)

De maximumduur van de beperkte detentie wordt opgetrokken van 12 tot 16uur. Met deze aanpassing zorgt de wetgever er niet alleen voor dat er geen verschil meer bestaat met de duur van de ...
Lees meer

15.03.2016 - Meer tijd voor hoger beroep in strafzaken (art. 88-91 Potpourri II)

Wie hoger beroep aantekent in strafzaken, heeft daar sinds 1 maart 30 dagen de tijd voor. Dat is dubbel zo lang dan vroeger. Maar die extra tijd is nodig. Sinds begin deze maand geldt immers de ...
Lees meer

14.03.2016 - Diploma nodig om in slachthuis te mogen werken

De personeelsleden die in een slachthuis met levende dieren omgaan, moeten een getuigschrift van vakbekwaamheid bezitten. Dat betekent dat zij een opleiding hebben gevolgd én geslaagd zijn voor een ...
Lees meer

19.02.2016 - Nieuwe criminele straf (art. 2 en 3 Potpourri II-wet)

Er is een nieuwe criminele straf: de tijdelijke opsluiting of hechtenis van dertig tot veertig jaar. Tot nu was de hoogste tijdelijke criminele straf de opsluiting (of hechtenis) van twintig tot ...
Lees meer

19.02.2016 - Potpourri II (Strafrecht en Strafvordering) gepubliceerd

De langverwachte Potpourri II-wet is op 19 februari 2016 in het Staatsblad verschenen. Exact 120 dagen nadat het monsterontwerp werd ingediend in de Kamer. De oorspronkelijke 226 artikels zijn er ...
Lees meer

19.02.2016 - Voyeurisme voortaan strafbaar

Voyeurisme is voortaan strafbaar. Daders riskeren een gevangenisstraf van 6 maanden tot 5 jaar. Is het slachtoffer jonger dan 16, dan kan die straf oplopen tot 15 jaar cel. Maar de wetgever voegt ook ...
Lees meer

19.02.2016 - Alle misdaden correctionaliseerbaar

Alle misdaden worden correctionaliseerbaar. Wat betekent dat ze kunnen behandeld worden door de correctionele rechtbank, in plaats van door het hof van assisen. Geen uitzonderingen meer. Tot nu was ...
Lees meer

19.02.2016 - Geen werkstraf, autonome straf onder elektronisch toezicht en vervangende straf met uitstel (art. 37, 38 en 58 Potpourri II)

Het 'uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf' kan niet worden toegepast bij autonome werkstraffen, autonome straffen onder elektronisch toezicht en vervangende straffen. De maatregel zou bij ...
Lees meer

19.02.2016 - Guilty plea in Belgisch Strafrecht (art. 96 - 98 Potpourri II)

De Potpourri II-wet introduceert de 'guilty plea' of de 'voorafgaande erkenning van schuld' in ons strafrecht. Daarbij komt het erop neer dat verdachten of beklaagden die vooraf hun schuld bekennen, ...
Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  16  17  18  19