Nieuws

Kies een rechtsdomein :
Zoeken :

10.12.2015 - Ook EPC-plicht voor vruchtgebruiker, verhuurder en andere niet-eigenaar (art. 33 DB Energie)

De Vlaamse regering kan de eigenaars, de houders van een zakelijk recht en de gebruikers van een gebouw verplichten om over een energieprestatiecertificaat (EPC) te beschikken, staat er in het ...
Lees meer

01.12.2015 - Nummerplaat verplicht voor iedere bromfiets vanaf 11 december 2016

Vanaf 11 december 2016 moet iedere bromfiets en lichte vierwieler dat in het verkeer wordt gebracht, voorzien zijn van een nummerplaat. Sinds 31 maart 2014 geldt de inschrijvingsplicht bij de Dienst ...
Lees meer

01.12.2015 - Magistraten kunnen langere indiensthouding aanvragen

Het aanvraagformulier waarmee magistraten kunnen vragen om ook na hun normale pensioenleeftijd in dienst te blijven, is klaar. Langer werken. Magistraten kunnen voortaan tot hun 70ste werken. ...
Lees meer

30.11.2015 - Strafuitvoeringsrechtbanken nog steeds niet bevoegd voor korte gevangenisstraffen

De strafuitvoeringsrechtbank beslist nog steeds niet over de uitvoering van gevangenisstraffen met een uitvoerbaar gedeelte van drie jaar of minder. Er komt immers een nieuw uitstel, het zoveelste in ...
Lees meer

30.11.2015 - Elektronisch toezicht en probatie vanaf 1 mei 2016 autonome straffen

De twee nieuwe autonome straffen - het elektronisch toezicht en de probatie - zullen in werking treden op 1 mei 2016. Normaal gezien zou de autonome probatiestraf - na een eerder uitstel - gelden ...
Lees meer

27.11.2015 - Maximumsnelheid op Vlaamse gewestwegen daalt van 90 naar 70km/u

Op 1 januari 2017 daalt de maximumsnelheid op Vlaamse gewestwegen buiten de bebouwde kom van 90 naar 70km/u. Op die manier wil Vlaanderen de verkeersveiligheid verhogen. Maar de nieuwe norm moet ook ...
Lees meer

12.11.2015 - Nieuwe renovatiepremie geldt vanaf 1 december

Op 1 december 2015 komt het aanvraagformulier online waarmee u opnieuw een renovatiepremie kunt aanvragen. De grote lijnen van de nieuwe renovatiepremie verschenen zopas in het Belgisch Staatsblad. ...
Lees meer

30.10.2015 - Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen aangepast (art. 64-70 DB WER)

De buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen wordt op enkele punten aangepast. Zodat ze in overeenstemming is met de Europese regels. Zo kan de consument zich voortaan altijd ...
Lees meer

27.10.2015 - Minnelijke schikking mogelijk bij doorverkoop concerttickets

De wetgever heeft in 2013 een regeling uitgewerkt die het doorverkopen van concerttickets aan banden legt. Bij overtredingen kan de overheid een minnelijke schikking voorstellen. Twee ...
Lees meer

22.10.2015 - Ook twee lekenrechters bij hoger beroep tegen beslissingen over zelfstandigen (art. 62 Wet Burgerlijk Procesrecht)

Een kamer van het arbeidshof zetelt in principe met een raadsheer in het arbeidshof (beroepsrechter) en twee of vier raadsheren in sociale zaken (vertegenwoordigers van de werkgevers, werknemers of ...
Lees meer

22.10.2015 - Nieuwe vormregels voor conclusies (art. 12 en 19 Wet Burgerlijk Procesrecht)

Er komen nieuwe vormregels voor de conclusies. De aangevoerde middelen moeten genummerd worden. En er moet vermeld worden of ze in hoofdorde of in ondergeschikte orde worden voorgedragen. Miskenning ...
Lees meer

22.10.2015 - Geen nieuwe vordering mogelijk op basis van andere rechtsgrond (art. 2 Wet Burgerlijk Procesrecht)

Een rechterlijke beslissing heeft gezag van gewijsde. Dezelfde vordering kan hierdoor geen tweede keer ingesteld worden. Het gezag van gewijsde is beperkt tot vorderingen die onder meer op dezelfde ...
Lees meer

22.10.2015 - Absolute nietigheden verdwijnen uit burgerlijke rechtspleging (art. 22-27 Wet Burgerlijk Procesrecht)

De wetgever hervormt de nietigheidsregeling in het burgerlijk procesrecht. Als er geen belangen worden geschaad kan er voortaan in een pak meer gevallen over vormgebreken heen worden gestapt. Einde ...
Lees meer

22.10.2015 - Rechter zetelt alleen na één jaar in collegiale kamer (art. 68 en 70 Wet Burgerlijk Procesrecht)

Rechters in de rechtbank van eerste aanleg kunnen voortaan al alleen zetelen wanneer ze één jaar in een collegiale kamer hebben gezeteld. Tot nu moesten ze minstens drie jaar ervaring hebben in een ...
Lees meer

22.10.2015 - Hoger beroep in burgerlijke zaken heeft geen schorsende werking meer (art. 41 tot 48 Wet Burgerlijk Procesrecht)

In burgerlijke zaken schorst het hoger beroep de tenuitvoerlegging van een eindvonnis niet meer. Enkel het verzet heeft nog schorsende werking. Hoger beroep. De eindvonnissen zijn - ook al wordt er ...
Lees meer

22.10.2015 - Magistraten mogen langer werken (art. 77 Wet Burgerlijk Procesrecht)

Magistraten kunnen voortaan tot hun 70ste werken. Magistraten van het Hof van Cassatie zelfs tot ze 73 worden. Keuze. Magistraten die dat willen kunnen voortaan werken tot ze 70 jaar worden. Tot nu ...
Lees meer

22.10.2015 - Twee maanden om uitspraak te doen bij sluiting debatten kort voor gerechtelijke vakantie (art. 18 Wet Burgerlijk Procesrecht)

In principe moet de rechter - wanneer hij de zaak in beraad houdt - een uitspraak doen binnen een maand na het sluiten van de debatten. Die periode van één maand is echter te kort wanneer het ...
Lees meer

22.10.2015 - Slechts heel uitzonderlijk nog collegiale kamers bij rechtbanken van eerste aanleg en hoven van beroep (art. 56-60 en 63 Wet Burgerlijk Procesrecht)

De kamers bij de rechtbanken van eerste aanleg zetelen vooral met alleenzetelende rechters. Die regel bestond al maar partijen (of in strafzaken ook het openbaar ministerie) konden tot nu wel nog ...
Lees meer

01.10.2015 - Arbeidsongevallenverzekeraar vergoedt ook medische zorgen in buitenland

Arbeidsongevallenverzekeraars vergoeden voortaan ook de medische zorgen die een slachtoffer heeft gekregen in het buitenland. Uiteraard enkel maar in zoverre ze die zorgen ook zouden vergoed hebben ...
Lees meer

17.09.2015 - Dwangbevel voor wie administratieve boete op vlak van ruimtelijke ordening niet betaalt

De Brusselse 'Rekenplichtige van Ontvangsten, belast met Fiscale Zaken' wordt bevoegd gemaakt voor het uitvaardigen van de dwangbevelen wanneer er een administratieve boete werd opgelegd in ...
Lees meer

07.09.2015 - Bestelling niet op tijd? Loods kwijt?

Een melding 'loods gewenst' is geen vrijblijvende mededeling. De Vlaamse regering koppelt striktere gevolgen aan de loodsbesteltijd, onder meer om de ketenwerking te kunnen respecteren. Ketenwerking ...
Lees meer

07.09.2015 - Inschrijving voor examen gerechtelijke stage voortaan elektronisch

Juristen die willen deelnemen aan het vergelijkend toelatingsexamen voor de gerechtelijke stage doen dat voortaan via de website van de Hoge Raad voor de Justitie. Een inschrijving die per brief ...
Lees meer

01.09.2015 - Ook consulaire posten kunnen Kids-ID afleveren

Voortaan kunnen ook consulaire posten in het buitenland een Kids-ID afleveren aan Belgische kinderen jonger dan 12 die in hun consulaire bevolkingsregisters ingeschreven zijn. De kaart is door zijn ...
Lees meer

01.09.2015 - Belgacom maakt plaats voor Proximus

De aandeelhouders van Belgacom hebben op 15 april 2015 de naamsverandering van het autonoom overheidsbedrijf goedgekeurd. Proximus is de nieuwe naam. Proximus was tot nu de merknaam van de ...
Lees meer

01.09.2015 - Verzoende echtgenoten kunnen in beroep gaan tegen echtscheiding door onderlinge toestemming

Echtgenoten die met onderlinge toestemming gescheiden zijn en zich achteraf verzoenen kunnen - samen - in hoger beroep gaan tegen het echtscheidingsvonnis. Een verzoening moet vrij snel op het ...
Lees meer

27.08.2015 - Wettelijk samenwonenden mogen elkaar vertegenwoordigen voor vrederechter, rechtbank van koophandel en arbeidsgerechten

Voortaan kunnen ook wettelijk samenwonenden elkaar vertegenwoordigen voor de vrederechter, de rechtbank van koophandel en de arbeidsgerechten. Het Gerechtelijk Wetboek liet dit tot nog toe niet toe. ...
Lees meer

26.08.2015 - Oplossing voor 2 praktische problemen met nieuw beschermingsstatuut voor wilsonbekwamen

In 2013 werd beslist om de huidige statuten voor wilsonbekwamen tot hervormen tot één algemeen beschermingsstatuut. De nieuwe regels worden toegepast sinds 1 september 2014, maar zorgen al van bij ...
Lees meer

21.08.2015 - Europese adoptieovereenkomst van 2008 treedt in werking op 1 september

Op 27 november 2008 werd de Europese adoptieovereenkomst herzien. Het adoptiekader werd gemoderniseerd in het hoger belang van het kind. De bepalingen gelden vanaf 1 september. Althans voor België. ...
Lees meer

17.08.2015 - Korte gevangenisstraffen pas in 2016 voor strafuitvoeringsrechtbank

De strafuitvoeringsrechtbanken (SURB's) zullen zich ook dit jaar niet uitspreken over de uitvoering van korte gevangenisstraffen. De hervorming wordt uitgesteld, tot (uiterlijk) 1 januari 2016. ...
Lees meer

14.08.2015 - Vijf jaar tijd om te veel betaalde schenk- of verkoopbelasting terug te vragen (art. 27 Reparatiedecreet VCF)

De Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) beschrijft onder welke voorwaarden de fiscus de te veel betaalde schenkbelasting of het te veel betaalde verkooprecht, verdeelrecht of recht op hypotheekvestiging ...
Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  16  17  18