Nieuws

Kies een rechtsdomein :
Zoeken :

01.09.2015 - Verzoende echtgenoten kunnen in beroep gaan tegen echtscheiding door onderlinge toestemming

Echtgenoten die met onderlinge toestemming gescheiden zijn en zich achteraf verzoenen kunnen - samen - in hoger beroep gaan tegen het echtscheidingsvonnis. Een verzoening moet vrij snel op het ...
Lees meer

27.08.2015 - Wettelijk samenwonenden mogen elkaar vertegenwoordigen voor vrederechter, rechtbank van koophandel en arbeidsgerechten

Voortaan kunnen ook wettelijk samenwonenden elkaar vertegenwoordigen voor de vrederechter, de rechtbank van koophandel en de arbeidsgerechten. Het Gerechtelijk Wetboek liet dit tot nog toe niet toe. ...
Lees meer

26.08.2015 - Oplossing voor 2 praktische problemen met nieuw beschermingsstatuut voor wilsonbekwamen

In 2013 werd beslist om de huidige statuten voor wilsonbekwamen tot hervormen tot ÚÚn algemeen beschermingsstatuut. De nieuwe regels worden toegepast sinds 1 september 2014, maar zorgen al van bij ...
Lees meer

21.08.2015 - Europese adoptieovereenkomst van 2008 treedt in werking op 1 september

Op 27 november 2008 werd de Europese adoptieovereenkomst herzien. Het adoptiekader werd gemoderniseerd in het hoger belang van het kind. De bepalingen gelden vanaf 1 september. Althans voor BelgiŰ. ...
Lees meer

17.08.2015 - Korte gevangenisstraffen pas in 2016 voor strafuitvoeringsrechtbank

De strafuitvoeringsrechtbanken (SURB's) zullen zich ook dit jaar niet uitspreken over de uitvoering van korte gevangenisstraffen. De hervorming wordt uitgesteld, tot (uiterlijk) 1 januari 2016. ...
Lees meer

14.08.2015 - Vijf jaar tijd om te veel betaalde schenk- of verkoopbelasting terug te vragen (art. 27 Reparatiedecreet VCF)

De Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) beschrijft onder welke voorwaarden de fiscus de te veel betaalde schenkbelasting of het te veel betaalde verkooprecht, verdeelrecht of recht op hypotheekvestiging ...
Lees meer

14.08.2015 - Klein beschrijf : bezitsvoorwaarde geldt alleen ten aanzien van de verkrijger (art. 17 Reparatiedecreet VCF)

Het verkooprecht (of registratierecht) bedraagt normaal gezien 10% van de aankoopsom, maar bij aankoop van een bescheiden woning geldt een verminderd tarief van 5% - het zogenaamde 'klein beschrijf'. ...
Lees meer

07.08.2015 - Binnenlandse adoptieprocedure hervormd

Vlaanderen herziet het binnenlands adoptietraject. Het wordt afgestemd op dat voor interlandelijke adoptie. Hierdoor kunnen kandidaten voor binnenlande adoptie makkelijk overschakelen naar een ...
Lees meer

05.08.2015 - Afreizen naar buitenland voor terrorisme voortaan strafbaar

Wie naar het buitenland afreist om daar of hier in BelgiŰ een terroristisch misdrijf te plegen, riskeert voortaan een gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar en een geldboete van 100 tot 5.000 euro. Dat ...
Lees meer

30.06.2015 - Nieuwe regels voor re-integratie van arbeidsongeschikte zelfstandigen

Vanaf 1 juli gelden nieuwe regels voor de socioprofessionele re-integratie van arbeidsongeschikte zelfstandigen. Die regels worden ingeschreven in het arbeidsongeschiktheidsbesluit voor zelfstandigen...
Lees meer

26.06.2015 - Uitkering voor co-ouder bij omgezet moederschapsverlof

Bij overlijden of ziekenhuisverblijf van de moeder kan de vader of de co-ouder omgezet moederschapsverlof opnemen. Met co-ouder wordt bijvoorbeeld de meemoeder bedoeld of de samenwonende partner die ...
Lees meer

29.05.2015 - Gids voor nieuw geestelijk gezondheidsbeleid kinderen en jongeren

Er komen maatregelen om kinderen en jongeren met psychische problemen beter te helpen. Onze ministers- zowel de federale als de regionale - met gezondheid in hun takenpakket hebben een gids voor de ...
Lees meer

26.05.2015 - Rolrechten hangen af van waarde van geschil

De wetgever hervormt de rolrechten. Voortaan hangt het bedrag van de rolrechten in de meeste gevallen af van de waarde van het geschil. Een uitzondering hierop vormen de geschillen die voor de ...
Lees meer

26.05.2015 - Raad van State vernietigt elke vorm van bijzondere jacht

In het Jachtopeningsbesluit van 28 juni 2013 legt de Vlaamse regering de periodes vast waarop er gejaagd mag worden op wild. Voor konijnen is dat van 15 augustus tot eind februari van het ...
Lees meer

22.05.2015 - Centraal meldpunt voor wie geen commerciŰle telefoontjes wil

Er komt ÚÚn centraal meldpunt waar telefoonabonnees terecht kunnen wanneer ze geen direct marketingtelefoontjes meer willen krijgen. Op die manier ontstaat er een unieke databank. Een nieuw besluit ...
Lees meer

24.04.2015 - Jeugdrechter blijft bevoegd voor beroep tegen GAS-boete minderjarigen

De jeugdrechter blijft de instantie waar minderjarigen in beroep kunnen gaan tegen een GAS-boete. Dat blijkt uit een arrest van het Grondwettelijk Hof. Een administratief beroep is niet nodig. Dat ...
Lees meer

02.04.2015 - Pensioenkloof tussen zelfstandigen en werknemers verkleint

Het minimale rustpensioen voor een alleenstaande zelfstandige stijgt vanaf 1 april met 10 euro per maand naar 1.070,94 euro. Het overlevingspensioen stijgt met 7,17 euro naar 1.068,11 euro. Daartoe ...
Lees meer

25.02.2015 - Zelfstandigenpensioen: inkomensgrenzen voor gepensioneerden die bijverdienen

Gepensioneerden kunnen in bepaalde gevallen onbeperkt bijverdienen. Zijn de voorwaarden daartoe niet vervuld, dan gelden er wel nog inkomensgrenzen. Die bedragen worden jaarlijks ge´ndexeerd. Een ...
Lees meer

20.02.2015 - Zelfstandigenpensioen: laatste kwartalen van jaar waarin pensioen ingaat, tellen mee

Het rustpensioen voor zelfstandigen wordt bepaald op basis van de loopbaan, de bedrijfsinkomsten en de gezinstoestand. Voor loopbaanjaren vˇˇr 1984 wordt het pensioen berekend op een forfaitair ...
Lees meer

23.01.2015 - Regels voor gepensioneerden die bijverdienen verder versoepeld

Gepensioneerden die 65 jaar zijn, mogen voortaan onbeperkt bijverdienen. Onbeperkt bijverdienen wordt ook mogelijk voor gepensioneerden die nog geen 65 zijn, maar een loopbaan bewijzen van 45 jaar. ...
Lees meer

15.01.2015 - Nieuwe omzettingsregels voor vruchtgebruik gelden vanaf 25 januari 2015

Op 22 mei 2014 besliste de wetgever om uniforme regels in te voeren voor de omzetting van een vruchtgebruik in volle eigendom of geld. De eenvormige waarderingsregels zouden 10 dagen na publicatie ...
Lees meer

12.01.2015 - Toegelaten inkomsten van kinderen bij loonbeslag of loonoverdracht

Kinderen van een ouder of voogd met loonbeslag of loonoverdracht kunnen maar als kinderen ten laste worden beschouwd als hun eigen inkomsten onder bepaalde drempelbedragen blijven. Die ...
Lees meer

30.12.2014 - Vlaamse woonbonus ingeperkt sinds 1 januari 2015 (art. 64-71 en art. 108 PD 2015)

Het belastingvoordeel van de Vlaamse woonbonus werd op 1 januari 2015 gevoelig ingeperkt voor hypothecaire leningen die afgesloten worden vanaf 1 januari 2015. Voor leningen die uiterlijk op 31 ...
Lees meer

30.12.2014 - Kinderbijslag in 2015 niet ge´ndexeerd (art. 103 PD 2015)

De gezinsbijslag wordt in 2015 niet ge´ndexeerd. Het uitgespaarde bedrag van de niet-indexering gaat echter niet verloren. Volgens de memorie van toelichting bij het Programmadecreet 2015 wordt het ...
Lees meer

29.12.2014 - Minimumpensioen voor zelfstandigen en werknemers gelijkgeschakeld (art. 207-208 PW 2015)

Vanaf 1 augustus 2016 wordt het minimumpensioen voor zelfstandigen volledig afgestemd op de bedragen van het gewaarborgd minimumpensioen voor werknemers. Het minimumpensioen voor zelfstandigen als ...
Lees meer

29.12.2014 - Uithandengegeven minderjarigen kunnen hoger beroep aantekenen bij directeur gemeenschapscentrum (art. 4-9 en 12 Justitie I)

Uithandengegeven jongeren die sinds 1 januari 2015 verblijven in een gemeenschapscentrum voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, kunnen in hun strafzaak hoger beroep ...
Lees meer

29.12.2014 - Omzendbrief verduidelijkt vaststelling van afstamming meemoeders

Een omzendbrief van 22 december 2014 licht de wet van 5 mei 2014 toe die de vaststelling van de afstamming van de meemoeder heeft geregeld. Ook de wet van 18 december 2014 die deze wet heeft ...
Lees meer

19.12.2014 - Inkomensgrenzen voor gepensioneerden die bijverdienen

Gepensioneerden kunnen in bepaalde gevallen onbeperkt bijverdienen. Zijn de voorwaarden daartoe niet voldaan, dan gelden er wel nog inkomensgrenzen. Die bedragen worden jaarlijks ge´ndexeerd. Een ...
Lees meer

08.12.2014 - Uitzondering op vaderschapsvermoeden strikt ge´nterpreteerd

Het vermoeden van vaderschap geldt niet wanneer het kind geboren is meer dan 300 dagen nadat de echtgenoten op verschillende adressen zijn ingeschreven. Parketten en ambtenaren van de burgerlijke ...
Lees meer

30.10.2014 - Vanaf 1 november nieuw formulier voor vrijstellingsaanvraag sociale bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep die niet in staat zijn om hun sociale bijdragen te betalen, kunnen een aanvraag tot vrijstelling indienen bij de Commissie voor Vrijstelling van bijdragen (FOD Sociale ...
Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17  18