Nieuws

Kies een rechtsdomein :
Zoeken :

16.10.2014 - Vanaf 2015 onmiddellijke inning van 450 euro voor verkeersovertredingen van vierde graad

De onmiddellijke inning voor verkeersovertredingen van vierde graad stijgt vanaf 1 januari 2015 tot 450 euro. Dat is gevoelig meer dan de huidige sanctie van 330 euro. Bedoeling is om zware ...
Lees meer

16.09.2014 - Hogere subsidiebedragen voor kinderopvang in 2014

Minister Vandeurzen legt de nieuwe subsidiebedragen vast voor de erkende kinderdagverblijven, de diensten voor onthaalouders, de initiatieven voor buitenschoolse opvang en de buitenschoolse opvang in ...
Lees meer

16.09.2014 - Belgische veroordeelden nog tot 2016 in gevangenis Tilburg

BelgiŽ heeft zijn huurcontract met de gevangenis van het Nederlandse Tilburg verlengd tot en met 31 december 2015. Dat blijkt uit briefwisseling tussen beide landen die op 16 september in het ...
Lees meer

05.09.2014 - Interestvoeten bij betalingsachterstand in handelstransacties voor tweede jaarhelft 2014

Uittredend minister van FinanciŽn, Koen Geens, heeft de interestvoeten vastgelegd die tijdens het tweede semester van 2014 van toepassing zijn voor achterstallige betalingen bij handelstransacties. ...
Lees meer

02.09.2014 - Nieuw statuut voor wilsonbekwamen: formulieren en verslagen krijgen vorm

Sinds 1 september is het nieuwe beschermingsstatuut voor wilsonbekwamen van kracht. Vrederechters hebben nu de mogelijkheid om een 'bescherming op maat te creŽren' waarbij de mogelijkheden van de ...
Lees meer

29.08.2014 - Minderjarigen krijgen informatie over hoorrecht bij familiale geschillen

Wanneer de familierechtbank een geschil behandelt dat een minderjarige rechtstreeks aanbelangt, heeft die het recht om gehoord te worden. De rechter licht hem daarover in. En dat doet hij met een ...
Lees meer

28.07.2014 - Rijverbod bij niet tijdig inleveren rijbewijs toch nog mogelijk in 2014

Rechters zullen tussen 1 juli 2014 en 1 januari 2015 alsnog rijverboden kunnen opleggen aan personen die hun rijbewijs niet tijdig inleveren na een eerder rijverbod. Via een KB van 21 juli 2014 zijn ...
Lees meer

24.07.2014 - Papieren maaltijdcheques verdwijnen volledig

Papieren maaltijdcheques worden afgeschaft en volledig vervangen door de elektronische variant. Ook de keuzemogelijkheid verdwijnt. De overstap moet afgerond zijn op 1 januari 2016. Maaltijdcheque . ...
Lees meer

23.07.2014 - Moederschapsuitkering bij verlenging nabevallingsrust ook als vrouw al deeltijds aan het werk is

Om recht te hebben op een moederschapsuitkering tijdens de verlenging van de nabevallingsrust met de facultatieve voorbevallingsrust, hoeft de werkneemster niet langer alle werkzaamheden onderbroken ...
Lees meer

23.07.2014 - Melding op Kids-ID moet internationale parentale ontvoering verhinderen

Ouders die niet willen dat hun kind zonder hun toestemming naar een land buiten het Schengengebied reist, kunnen dit binnenkort laten melden op de Kids-ID. Het gaat om een nieuwe maatregel in strijd ...
Lees meer

18.07.2014 - Omzetting moederschapsverlof voor co-ouders verder uitgewerkt

Bij een hospitalisatie of overlijden van de moeder kan het moederschapsverlof omgezet en toegekend worden aan de vader. Die omzetting is sinds 20 mei 2011 ook mogelijk voor een co-ouder of meeouder. ...
Lees meer

09.07.2014 - Nieuwe Interneringswet geldt vanaf 1 januari 2016

Op 1 januari 2016 treedt de Interneringswet van 5 mei 2014 in werking. Het gaat om een grondige aanpassing van de vorige Interneringswet van 21 april 2007. Die werd door een gebrek aan financiŽn en ...
Lees meer

19.06.2014 - Reisbureaus rekenen binnenkort geen btw meer aan op verre reizen (art. 105 en 106 DB)

Reisbureaus moeten binnenkort geen btw meer aanrekenen voor reizen naar bestemmingen buiten de Europese Unie. Wanneer de btw-vrijstelling concreet ingaat, is nog niet duidelijk. Dat moet nog geregeld ...
Lees meer

19.06.2014 - Probatie ten laatste vanaf 1 december autonome straf

Probatie wordt een autonome straf. In correctionele en politiezaken zullen rechters uiterlijk vanaf 1 december 2014 kunnen kiezen voor probatie in plaats van veroordeelden (naast een eventuele ...
Lees meer

10.06.2014 - Schuldsaldoverzekering wordt toegankelijker

Er komen strikte regels voor de medische vragenlijsten die verzekeraars hanteren bij een schuldsaldoverzekering. Verzekeraars die de verzekering weigeren of een bijpremie vragen omwille van het ...
Lees meer

06.06.2014 - Laatste kwartalen geven ook recht op zelfstandigenpensioen

De laatste kwartalen van de beroepsloopbaan als zelfstandige geven voortaan ook recht op pensioen. Breuk . Het rustpensioen voor zelfstandigen wordt uitgedrukt op basis van een breuk: De noemer van ...
Lees meer

06.06.2014 - Omzetting moederschapsverlof ook voor co-ouder (art. 4 en 12 DB sociale zekerheid)

Bij een hospitalisatie of overlijden van de moeder kan het moederschapsverlof omgezet en toegekend worden aan de vader. Die omzetting is sinds 20 mei 2011 ook mogelijk voor een co-ouder. Dat is de ...
Lees meer

05.06.2014 - Buitenlandse loopbaan telt mee voor zelfstandigenpensioen

Het zelfstandigenpensioen wordt berekend in functie van het minimumpensioen op voorwaarde dat de beroepsloopbaan minstens gelijk is aan 2/3 van een volledige loopbaan. Bij het controleren van die ...
Lees meer

05.06.2014 - Inkomensgrenzen voor gepensioneerde zelfstandigen die bijverdienen

Sinds vorig jaar kunnen gepensioneerden in bepaalde gevallen onbeperkt bijverdienen. Zijn de voorwaarden daartoe niet voldaan, dan gelden er wel nog inkomensgrenzen. Die bedragen worden jaarlijks ...
Lees meer

04.06.2014 - Nieuwe regels voor laattijdige betalingen door ondernemingen en overheden gelden vanaf 1 juli 2013

De wet van 22 november 2013 verduidelijkte dat het regime van de betalingsachterstand bij handelstransacties (dat in de wet van 2 augustus 2002 staat) van toepassing is op ?handelstransacties tussen ...
Lees meer

02.06.2014 - Sociale lening wordt om de 2 jaar herzien

Op 1 juni wijzigden zowel de referentierentevoet als de referentiedatum voor de sociale leningen. Bovendien worden recent afgesloten leningen om de 2 jaar herzien, en wordt er pas later ...
Lees meer

30.05.2014 - Alimentatievoorschotten toegankelijker

Meer alimentatiegerechtigden kunnen via DAVO voorschotten krijgen op de onderhoudsgelden voor hun kinderen. De inkomensgrens wordt immers fors verhoogd. De voorschotaanvraag vereenvoudigt en de ...
Lees meer

26.05.2014 - Ouders kiezen achternaam kind

Ouders kunnen zelf de familienaam van hun kind bepalen. Ze kunnen kiezen voor de naam van de vader, de naam van de moeder of de dubbele naam. Kiezen ze niet of zijn ze het oneens, dan krijgt het kind ...
Lees meer

15.05.2014 - Slachtoffer opzettelijke gewelddaad krijgt voorrecht op goederen veroordeelde

Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden zullen makkelijker vergoed worden voor hun lichamelijke of psychische schade. Zij krijgen een voorrecht op de roerende en onroerende goederen van de ...
Lees meer

14.05.2014 - Hoger beroep tegen burgerlijke vorderingen politierechtbank nog maar door ťťn rechter behandeld (art. 10-12 DB Justitie)

Het hoger beroep tegen beslissingen van de politierechtbank over burgerlijke vorderingen die tegelijkertijd en voor dezelfde rechters worden vervolgd als de strafvordering, worden voortaan toegewezen ...
Lees meer

14.05.2014 - Parket kan inbeslaggenomen goederen meteen laten vernietigen (art. 4 DB Justitie)

De procureur des Konings kan in beslaggenomen goederen die vatbaar zijn voor verbeurdverklaring voortaan onmiddellijk laten vernietigen. En dat in elke fase van het strafonderzoek. De maatregel komt ...
Lees meer

14.05.2014 - Gerechtelijke stagiairs: voortaan voorrang voor geslaagden van recentste examen (art. 13 en 14 DB Justitie)

Vanaf 24 mei 2014 krijgen de geslaagden van het meest recente vergelijkende toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage voorrang om hun stage aan te vatten. Momenteel werkt men nog in omgekeerde ...
Lees meer

14.05.2014 - Bieder moet niet fysiek aanwezig zijn bij openbare onroerende verkoop (art. 129 DB Justitie)

Wie een bod wil uitbrengen op een onroerend goed dat openbaar wordt verkocht, moet niet langer fysiek aanwezig zijn bij de verkoop. De wetgever laat gedematerialiseerde biedingen toe. ...
Lees meer

14.05.2014 - Familierechtbank: modaliteiten voor doorverwijzing naar de kamer voor minnelijke schikking (art. 66 DWJ)

De Belgische wetgever is steeds meer begaan met de aanmoediging van alternatieve wijzen van conflictregeling, onder meer in familiezaken. Aldus bepaalt de wet betreffende de oprichting van een ...
Lees meer

14.05.2014 - Nadere toelichting betreffende de materiŽle bevoegdheid van de familierechtbank (art. 56, 60 en 75 DWJ)

De wet betreffende de invoering van een familierechtbank, die op 1 september 2014 in werking moet treden, beoogde alle geschillen die hun oorsprong vinden in het gezinsleven voor dit nieuwe ...
Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  18