Nieuws

Kies een rechtsdomein :
Zoeken :

22.10.2015 - Magistraten mogen langer werken (art. 77 Wet Burgerlijk Procesrecht)

Magistraten kunnen voortaan tot hun 70ste werken. Magistraten van het Hof van Cassatie zelfs tot ze 73 worden. Keuze. Magistraten die dat willen kunnen voortaan werken tot ze 70 jaar worden. Tot nu ...
Lees meer

22.10.2015 - Twee maanden om uitspraak te doen bij sluiting debatten kort voor gerechtelijke vakantie (art. 18 Wet Burgerlijk Procesrecht)

In principe moet de rechter - wanneer hij de zaak in beraad houdt - een uitspraak doen binnen een maand na het sluiten van de debatten. Die periode van één maand is echter te kort wanneer het ...
Lees meer

22.10.2015 - Slechts heel uitzonderlijk nog collegiale kamers bij rechtbanken van eerste aanleg en hoven van beroep (art. 56-60 en 63 Wet Burgerlijk Procesrecht)

De kamers bij de rechtbanken van eerste aanleg zetelen vooral met alleenzetelende rechters. Die regel bestond al maar partijen (of in strafzaken ook het openbaar ministerie) konden tot nu wel nog ...
Lees meer

01.10.2015 - Arbeidsongevallenverzekeraar vergoedt ook medische zorgen in buitenland

Arbeidsongevallenverzekeraars vergoeden voortaan ook de medische zorgen die een slachtoffer heeft gekregen in het buitenland. Uiteraard enkel maar in zoverre ze die zorgen ook zouden vergoed hebben ...
Lees meer

17.09.2015 - Dwangbevel voor wie administratieve boete op vlak van ruimtelijke ordening niet betaalt

De Brusselse 'Rekenplichtige van Ontvangsten, belast met Fiscale Zaken' wordt bevoegd gemaakt voor het uitvaardigen van de dwangbevelen wanneer er een administratieve boete werd opgelegd in ...
Lees meer

07.09.2015 - Bestelling niet op tijd? Loods kwijt?

Een melding 'loods gewenst' is geen vrijblijvende mededeling. De Vlaamse regering koppelt striktere gevolgen aan de loodsbesteltijd, onder meer om de ketenwerking te kunnen respecteren. Ketenwerking ...
Lees meer

07.09.2015 - Inschrijving voor examen gerechtelijke stage voortaan elektronisch

Juristen die willen deelnemen aan het vergelijkend toelatingsexamen voor de gerechtelijke stage doen dat voortaan via de website van de Hoge Raad voor de Justitie. Een inschrijving die per brief ...
Lees meer

01.09.2015 - Ook consulaire posten kunnen Kids-ID afleveren

Voortaan kunnen ook consulaire posten in het buitenland een Kids-ID afleveren aan Belgische kinderen jonger dan 12 die in hun consulaire bevolkingsregisters ingeschreven zijn. De kaart is door zijn ...
Lees meer

01.09.2015 - Belgacom maakt plaats voor Proximus

De aandeelhouders van Belgacom hebben op 15 april 2015 de naamsverandering van het autonoom overheidsbedrijf goedgekeurd. Proximus is de nieuwe naam. Proximus was tot nu de merknaam van de ...
Lees meer

01.09.2015 - Verzoende echtgenoten kunnen in beroep gaan tegen echtscheiding door onderlinge toestemming

Echtgenoten die met onderlinge toestemming gescheiden zijn en zich achteraf verzoenen kunnen - samen - in hoger beroep gaan tegen het echtscheidingsvonnis. Een verzoening moet vrij snel op het ...
Lees meer

27.08.2015 - Wettelijk samenwonenden mogen elkaar vertegenwoordigen voor vrederechter, rechtbank van koophandel en arbeidsgerechten

Voortaan kunnen ook wettelijk samenwonenden elkaar vertegenwoordigen voor de vrederechter, de rechtbank van koophandel en de arbeidsgerechten. Het Gerechtelijk Wetboek liet dit tot nog toe niet toe. ...
Lees meer

26.08.2015 - Oplossing voor 2 praktische problemen met nieuw beschermingsstatuut voor wilsonbekwamen

In 2013 werd beslist om de huidige statuten voor wilsonbekwamen tot hervormen tot één algemeen beschermingsstatuut. De nieuwe regels worden toegepast sinds 1 september 2014, maar zorgen al van bij ...
Lees meer

21.08.2015 - Europese adoptieovereenkomst van 2008 treedt in werking op 1 september

Op 27 november 2008 werd de Europese adoptieovereenkomst herzien. Het adoptiekader werd gemoderniseerd in het hoger belang van het kind. De bepalingen gelden vanaf 1 september. Althans voor België. ...
Lees meer

17.08.2015 - Korte gevangenisstraffen pas in 2016 voor strafuitvoeringsrechtbank

De strafuitvoeringsrechtbanken (SURB's) zullen zich ook dit jaar niet uitspreken over de uitvoering van korte gevangenisstraffen. De hervorming wordt uitgesteld, tot (uiterlijk) 1 januari 2016. ...
Lees meer

14.08.2015 - Vijf jaar tijd om te veel betaalde schenk- of verkoopbelasting terug te vragen (art. 27 Reparatiedecreet VCF)

De Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) beschrijft onder welke voorwaarden de fiscus de te veel betaalde schenkbelasting of het te veel betaalde verkooprecht, verdeelrecht of recht op hypotheekvestiging ...
Lees meer

14.08.2015 - Klein beschrijf : bezitsvoorwaarde geldt alleen ten aanzien van de verkrijger (art. 17 Reparatiedecreet VCF)

Het verkooprecht (of registratierecht) bedraagt normaal gezien 10% van de aankoopsom, maar bij aankoop van een bescheiden woning geldt een verminderd tarief van 5% - het zogenaamde 'klein beschrijf'. ...
Lees meer

07.08.2015 - Binnenlandse adoptieprocedure hervormd

Vlaanderen herziet het binnenlands adoptietraject. Het wordt afgestemd op dat voor interlandelijke adoptie. Hierdoor kunnen kandidaten voor binnenlande adoptie makkelijk overschakelen naar een ...
Lees meer

05.08.2015 - Afreizen naar buitenland voor terrorisme voortaan strafbaar

Wie naar het buitenland afreist om daar of hier in België een terroristisch misdrijf te plegen, riskeert voortaan een gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar en een geldboete van 100 tot 5.000 euro. Dat ...
Lees meer

30.06.2015 - Nieuwe regels voor re-integratie van arbeidsongeschikte zelfstandigen

Vanaf 1 juli gelden nieuwe regels voor de socioprofessionele re-integratie van arbeidsongeschikte zelfstandigen. Die regels worden ingeschreven in het arbeidsongeschiktheidsbesluit voor zelfstandigen...
Lees meer

26.06.2015 - Uitkering voor co-ouder bij omgezet moederschapsverlof

Bij overlijden of ziekenhuisverblijf van de moeder kan de vader of de co-ouder omgezet moederschapsverlof opnemen. Met co-ouder wordt bijvoorbeeld de meemoeder bedoeld of de samenwonende partner die ...
Lees meer

29.05.2015 - Gids voor nieuw geestelijk gezondheidsbeleid kinderen en jongeren

Er komen maatregelen om kinderen en jongeren met psychische problemen beter te helpen. Onze ministers- zowel de federale als de regionale - met gezondheid in hun takenpakket hebben een gids voor de ...
Lees meer

26.05.2015 - Rolrechten hangen af van waarde van geschil

De wetgever hervormt de rolrechten. Voortaan hangt het bedrag van de rolrechten in de meeste gevallen af van de waarde van het geschil. Een uitzondering hierop vormen de geschillen die voor de ...
Lees meer

26.05.2015 - Raad van State vernietigt elke vorm van bijzondere jacht

In het Jachtopeningsbesluit van 28 juni 2013 legt de Vlaamse regering de periodes vast waarop er gejaagd mag worden op wild. Voor konijnen is dat van 15 augustus tot eind februari van het ...
Lees meer

22.05.2015 - Centraal meldpunt voor wie geen commerciële telefoontjes wil

Er komt één centraal meldpunt waar telefoonabonnees terecht kunnen wanneer ze geen direct marketingtelefoontjes meer willen krijgen. Op die manier ontstaat er een unieke databank. Een nieuw besluit ...
Lees meer

24.04.2015 - Jeugdrechter blijft bevoegd voor beroep tegen GAS-boete minderjarigen

De jeugdrechter blijft de instantie waar minderjarigen in beroep kunnen gaan tegen een GAS-boete. Dat blijkt uit een arrest van het Grondwettelijk Hof. Een administratief beroep is niet nodig. Dat ...
Lees meer

02.04.2015 - Pensioenkloof tussen zelfstandigen en werknemers verkleint

Het minimale rustpensioen voor een alleenstaande zelfstandige stijgt vanaf 1 april met 10 euro per maand naar 1.070,94 euro. Het overlevingspensioen stijgt met 7,17 euro naar 1.068,11 euro. Daartoe ...
Lees meer

25.02.2015 - Zelfstandigenpensioen: inkomensgrenzen voor gepensioneerden die bijverdienen

Gepensioneerden kunnen in bepaalde gevallen onbeperkt bijverdienen. Zijn de voorwaarden daartoe niet vervuld, dan gelden er wel nog inkomensgrenzen. Die bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Een ...
Lees meer

20.02.2015 - Zelfstandigenpensioen: laatste kwartalen van jaar waarin pensioen ingaat, tellen mee

Het rustpensioen voor zelfstandigen wordt bepaald op basis van de loopbaan, de bedrijfsinkomsten en de gezinstoestand. Voor loopbaanjaren vóór 1984 wordt het pensioen berekend op een forfaitair ...
Lees meer

23.01.2015 - Regels voor gepensioneerden die bijverdienen verder versoepeld

Gepensioneerden die 65 jaar zijn, mogen voortaan onbeperkt bijverdienen. Onbeperkt bijverdienen wordt ook mogelijk voor gepensioneerden die nog geen 65 zijn, maar een loopbaan bewijzen van 45 jaar. ...
Lees meer

15.01.2015 - Nieuwe omzettingsregels voor vruchtgebruik gelden vanaf 25 januari 2015

Op 22 mei 2014 besliste de wetgever om uniforme regels in te voeren voor de omzetting van een vruchtgebruik in volle eigendom of geld. De eenvormige waarderingsregels zouden 10 dagen na publicatie ...
Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  18  19