Nieuws

Kies een rechtsdomein :
Zoeken :

12.01.2015 - Toegelaten inkomsten van kinderen bij loonbeslag of loonoverdracht

Kinderen van een ouder of voogd met loonbeslag of loonoverdracht kunnen maar als kinderen ten laste worden beschouwd als hun eigen inkomsten onder bepaalde drempelbedragen blijven. Die ...
Lees meer

30.12.2014 - Vlaamse woonbonus ingeperkt sinds 1 januari 2015 (art. 64-71 en art. 108 PD 2015)

Het belastingvoordeel van de Vlaamse woonbonus werd op 1 januari 2015 gevoelig ingeperkt voor hypothecaire leningen die afgesloten worden vanaf 1 januari 2015. Voor leningen die uiterlijk op 31 ...
Lees meer

30.12.2014 - Kinderbijslag in 2015 niet geÔndexeerd (art. 103 PD 2015)

De gezinsbijslag wordt in 2015 niet geÔndexeerd. Het uitgespaarde bedrag van de niet-indexering gaat echter niet verloren. Volgens de memorie van toelichting bij het Programmadecreet 2015 wordt het ...
Lees meer

29.12.2014 - Minimumpensioen voor zelfstandigen en werknemers gelijkgeschakeld (art. 207-208 PW 2015)

Vanaf 1 augustus 2016 wordt het minimumpensioen voor zelfstandigen volledig afgestemd op de bedragen van het gewaarborgd minimumpensioen voor werknemers. Het minimumpensioen voor zelfstandigen als ...
Lees meer

29.12.2014 - Uithandengegeven minderjarigen kunnen hoger beroep aantekenen bij directeur gemeenschapscentrum (art. 4-9 en 12 Justitie I)

Uithandengegeven jongeren die sinds 1 januari 2015 verblijven in een gemeenschapscentrum voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, kunnen in hun strafzaak hoger beroep ...
Lees meer

29.12.2014 - Omzendbrief verduidelijkt vaststelling van afstamming meemoeders

Een omzendbrief van 22 december 2014 licht de wet van 5 mei 2014 toe die de vaststelling van de afstamming van de meemoeder heeft geregeld. Ook de wet van 18 december 2014 die deze wet heeft ...
Lees meer

19.12.2014 - Inkomensgrenzen voor gepensioneerden die bijverdienen

Gepensioneerden kunnen in bepaalde gevallen onbeperkt bijverdienen. Zijn de voorwaarden daartoe niet voldaan, dan gelden er wel nog inkomensgrenzen. Die bedragen worden jaarlijks geÔndexeerd. Een ...
Lees meer

08.12.2014 - Uitzondering op vaderschapsvermoeden strikt geÔnterpreteerd

Het vermoeden van vaderschap geldt niet wanneer het kind geboren is meer dan 300 dagen nadat de echtgenoten op verschillende adressen zijn ingeschreven. Parketten en ambtenaren van de burgerlijke ...
Lees meer

30.10.2014 - Vanaf 1 november nieuw formulier voor vrijstellingsaanvraag sociale bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep die niet in staat zijn om hun sociale bijdragen te betalen, kunnen een aanvraag tot vrijstelling indienen bij de Commissie voor Vrijstelling van bijdragen (FOD Sociale ...
Lees meer

16.10.2014 - Vanaf 2015 onmiddellijke inning van 450 euro voor verkeersovertredingen van vierde graad

De onmiddellijke inning voor verkeersovertredingen van vierde graad stijgt vanaf 1 januari 2015 tot 450 euro. Dat is gevoelig meer dan de huidige sanctie van 330 euro. Bedoeling is om zware ...
Lees meer

16.09.2014 - Hogere subsidiebedragen voor kinderopvang in 2014

Minister Vandeurzen legt de nieuwe subsidiebedragen vast voor de erkende kinderdagverblijven, de diensten voor onthaalouders, de initiatieven voor buitenschoolse opvang en de buitenschoolse opvang in ...
Lees meer

16.09.2014 - Belgische veroordeelden nog tot 2016 in gevangenis Tilburg

BelgiŽ heeft zijn huurcontract met de gevangenis van het Nederlandse Tilburg verlengd tot en met 31 december 2015. Dat blijkt uit briefwisseling tussen beide landen die op 16 september in het ...
Lees meer

05.09.2014 - Interestvoeten bij betalingsachterstand in handelstransacties voor tweede jaarhelft 2014

Uittredend minister van FinanciŽn, Koen Geens, heeft de interestvoeten vastgelegd die tijdens het tweede semester van 2014 van toepassing zijn voor achterstallige betalingen bij handelstransacties. ...
Lees meer

02.09.2014 - Nieuw statuut voor wilsonbekwamen: formulieren en verslagen krijgen vorm

Sinds 1 september is het nieuwe beschermingsstatuut voor wilsonbekwamen van kracht. Vrederechters hebben nu de mogelijkheid om een 'bescherming op maat te creŽren' waarbij de mogelijkheden van de ...
Lees meer

29.08.2014 - Minderjarigen krijgen informatie over hoorrecht bij familiale geschillen

Wanneer de familierechtbank een geschil behandelt dat een minderjarige rechtstreeks aanbelangt, heeft die het recht om gehoord te worden. De rechter licht hem daarover in. En dat doet hij met een ...
Lees meer

28.07.2014 - Rijverbod bij niet tijdig inleveren rijbewijs toch nog mogelijk in 2014

Rechters zullen tussen 1 juli 2014 en 1 januari 2015 alsnog rijverboden kunnen opleggen aan personen die hun rijbewijs niet tijdig inleveren na een eerder rijverbod. Via een KB van 21 juli 2014 zijn ...
Lees meer

24.07.2014 - Papieren maaltijdcheques verdwijnen volledig

Papieren maaltijdcheques worden afgeschaft en volledig vervangen door de elektronische variant. Ook de keuzemogelijkheid verdwijnt. De overstap moet afgerond zijn op 1 januari 2016. Maaltijdcheque . ...
Lees meer

23.07.2014 - Moederschapsuitkering bij verlenging nabevallingsrust ook als vrouw al deeltijds aan het werk is

Om recht te hebben op een moederschapsuitkering tijdens de verlenging van de nabevallingsrust met de facultatieve voorbevallingsrust, hoeft de werkneemster niet langer alle werkzaamheden onderbroken ...
Lees meer

23.07.2014 - Melding op Kids-ID moet internationale parentale ontvoering verhinderen

Ouders die niet willen dat hun kind zonder hun toestemming naar een land buiten het Schengengebied reist, kunnen dit binnenkort laten melden op de Kids-ID. Het gaat om een nieuwe maatregel in strijd ...
Lees meer

18.07.2014 - Omzetting moederschapsverlof voor co-ouders verder uitgewerkt

Bij een hospitalisatie of overlijden van de moeder kan het moederschapsverlof omgezet en toegekend worden aan de vader. Die omzetting is sinds 20 mei 2011 ook mogelijk voor een co-ouder of meeouder. ...
Lees meer

09.07.2014 - Nieuwe Interneringswet geldt vanaf 1 januari 2016

Op 1 januari 2016 treedt de Interneringswet van 5 mei 2014 in werking. Het gaat om een grondige aanpassing van de vorige Interneringswet van 21 april 2007. Die werd door een gebrek aan financiŽn en ...
Lees meer

19.06.2014 - Reisbureaus rekenen binnenkort geen btw meer aan op verre reizen (art. 105 en 106 DB)

Reisbureaus moeten binnenkort geen btw meer aanrekenen voor reizen naar bestemmingen buiten de Europese Unie. Wanneer de btw-vrijstelling concreet ingaat, is nog niet duidelijk. Dat moet nog geregeld ...
Lees meer

19.06.2014 - Probatie ten laatste vanaf 1 december autonome straf

Probatie wordt een autonome straf. In correctionele en politiezaken zullen rechters uiterlijk vanaf 1 december 2014 kunnen kiezen voor probatie in plaats van veroordeelden (naast een eventuele ...
Lees meer

10.06.2014 - Schuldsaldoverzekering wordt toegankelijker

Er komen strikte regels voor de medische vragenlijsten die verzekeraars hanteren bij een schuldsaldoverzekering. Verzekeraars die de verzekering weigeren of een bijpremie vragen omwille van het ...
Lees meer

06.06.2014 - Laatste kwartalen geven ook recht op zelfstandigenpensioen

De laatste kwartalen van de beroepsloopbaan als zelfstandige geven voortaan ook recht op pensioen. Breuk . Het rustpensioen voor zelfstandigen wordt uitgedrukt op basis van een breuk: De noemer van ...
Lees meer

06.06.2014 - Omzetting moederschapsverlof ook voor co-ouder (art. 4 en 12 DB sociale zekerheid)

Bij een hospitalisatie of overlijden van de moeder kan het moederschapsverlof omgezet en toegekend worden aan de vader. Die omzetting is sinds 20 mei 2011 ook mogelijk voor een co-ouder. Dat is de ...
Lees meer

05.06.2014 - Buitenlandse loopbaan telt mee voor zelfstandigenpensioen

Het zelfstandigenpensioen wordt berekend in functie van het minimumpensioen op voorwaarde dat de beroepsloopbaan minstens gelijk is aan 2/3 van een volledige loopbaan. Bij het controleren van die ...
Lees meer

05.06.2014 - Inkomensgrenzen voor gepensioneerde zelfstandigen die bijverdienen

Sinds vorig jaar kunnen gepensioneerden in bepaalde gevallen onbeperkt bijverdienen. Zijn de voorwaarden daartoe niet voldaan, dan gelden er wel nog inkomensgrenzen. Die bedragen worden jaarlijks ...
Lees meer

04.06.2014 - Nieuwe regels voor laattijdige betalingen door ondernemingen en overheden gelden vanaf 1 juli 2013

De wet van 22 november 2013 verduidelijkte dat het regime van de betalingsachterstand bij handelstransacties (dat in de wet van 2 augustus 2002 staat) van toepassing is op ?handelstransacties tussen ...
Lees meer

02.06.2014 - Sociale lening wordt om de 2 jaar herzien

Op 1 juni wijzigden zowel de referentierentevoet als de referentiedatum voor de sociale leningen. Bovendien worden recent afgesloten leningen om de 2 jaar herzien, en wordt er pas later ...
Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  [14]  15  16  17  18  19