Nieuws

Kies een rechtsdomein :
Zoeken :

05.05.2014 - Eťn wettelijk kader voor kinderbijslag werknemers en zelfstandigen

Het regeerakkoord bepaalt dat de bevoegdheid voor de gezinsbijslag moet worden overgedragen naar de gemeenschappen, en voor Brussel naar de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie. Maar eerst moeten ...
Lees meer

05.05.2014 - Regels voor moederschapshulp zelfstandigen versoepeld

Elke vrouwelijke zelfstandige die in moederschapsverlof is, zal voortaan recht hebben op moederschapshulp. De regels voor de toekenning van die hulp worden afgestemd op wat Europa vraagt. ...
Lees meer

02.05.2014 - PatiŽnt krijgt zicht op kostprijs geneeskundige zorg (art. 92-97 DB Gezondheid)

De wetgever wil de patiŽnt sensibiliseren en responsabiliseren omtrent de kostprijs van de geneeskundige zorgen. Verschillende maatregelen zorgen voor transparantie over hun exacte kost. Zij gaan in ...
Lees meer

02.05.2014 - Burger mag niet weten wanneer Staatsveiligheid zijn Fedict-gegevens bekijkt

Elke burger heeft het recht om te weten welke overheden, instellingen of personen zijn gegevens in het Fedict-netwerk gedurende de laatste 6 maanden hebben geraadpleegd of gewijzigd. Behalve als dat ...
Lees meer

02.05.2014 - Burgerlijke partij moet gerechtskosten bij ongelijk niet meer automatisch betalen

Burgerlijke partijen die in het ongelijk worden gesteld, zullen niet meer automatisch opdraaien voor de gerechtskosten wanneer ze het initiatief hebben genomen tot rechtstreekse dagvaarding of ...
Lees meer

23.04.2014 - Niet verzekeraar, maar auto-expert meldt beschadiging na ongeval

Vanaf 1 mei 2014 moet een auto-expert de beschadigingen aan het chassis, de stuurinrichting, de ophanging of de reminrichting of een totaal verlies, ten gevolge van een ongeval, melden aan de ...
Lees meer

23.04.2014 - Nieuwe voorwaarden voor kentekenplaat bij tweedehandskeuring

Voertuigen van categorieŽn M1 (personenwagens, ? met inbegrip van kampeervoertuigen) en N1 (kleine vrachtwagens?, met inbegrip van lijkwagens) moeten worden gekeurd vůůr ze kunnen worden ingeschreven ...
Lees meer

16.04.2014 - Nieuw model voor verklaring meewerkende echtgenoot

De echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van een zelfstandige wordt vermoed meewerkende echtgenoot te zijn. Louter op basis van de huwelijksband of de wettelijke samenwoning. Op die manier ...
Lees meer

07.04.2014 - Soepeler regels voor personaliseren nummerplaat

De mogelijkheden om een nummerplaat te personaliseren, zijn sinds 31 maart 2014 een pak uitgebreider. Nagenoeg alle combinaties zijn mogelijk zolang het maximaal aantal karakters beperkt is tot 8. ...
Lees meer

31.03.2014 - Nummerplaat bromfietsen verplicht vanaf 31 maart

Vanaf 31 maart 2014 moeten bromfietsen en lichte vierwielers worden ingeschreven bij de Dienst Inschrijving Voertuigen. Het gaat zowel om nieuwe als reeds ingeschreven voertuigen. Zonder nummerplaat ...
Lees meer

27.03.2014 - Inkomensgrenzen voor gepensioneerden die bijverdienen

Sinds vorig jaar kunnen gepensioneerden in bepaalde gevallen onbeperkt bijverdienen. Zijn de voorwaarden daartoe niet voldaan, dan gelden er wel nog inkomensgrenzen. Die bedragen worden jaarlijks ...
Lees meer

27.03.2014 - Btw op elektriciteit voor huishoudelijke afnemers daalt op 1 april 2014

Op 1 april 2014 daalt het btw-tarief voor de levering van elektriciteit aan huishoudelijke afnemers van 21% tot 6%. Daartoe wijzigt het KB van 21 maart 2014 het Btw-KB nr. 4 en het Btw-KB nr. 20. ...
Lees meer

24.03.2014 - Vermoedens van schijnrelatie nu ook in bevolkings- en vreemdelingenregister

Vanaf 3 april 2014 zijn gemeenten verplicht om vermoedens van schijnhuwelijk of schijnwettelijke samenwoning te melden in het bevolkingsregister en het vreemdelingenregister. De informatie is ...
Lees meer

21.03.2014 - Pleegouders kunnen voortaan KIDS-ID aanvragen

Vanaf 31 maart 2014 kunnen pleegouders en verantwoordelijken van pleeginstellingen zelf een KIDS-ID aanvragen voor hun pleegkinderen. Tot op vandaag mochten alleen de wettelijke ouders of voogd dit ...
Lees meer

21.03.2014 - KIDS-ID geldt voortaan ook na 12e verjaardag

Vanaf 31 maart 2014 blijft een KIDS-ID geldig tot aan zijn vervaldatum. Zelfs wanneer het kind vůůr die datum 12 jaar werd. De wijziging komt er om te vermijden dat kinderen op een bepaald moment ...
Lees meer

21.03.2014 - Pasgeborenen krijgen geen identiteitsdocument meer

Ouders zullen vanaf 31 maart 2014 geen identiteitsdocument meer ontvangen voor hun pasgeborene. Het 'wit kartonnen identiteitsstuk zonder foto' verdwijnt omdat het amper gebruikt wordt en verouderd ...
Lees meer

21.03.2014 - Vanaf 31 maart maximum 30km/u op wegen met F99-borden

Vanaf 31 maart 2014 geldt een snelheidsbeperking van 30km/u op de wegen die zijn aangeduid met de verkeersborden F99a, F99b of F99c. Die borden wijzen de wegen aan die zijn voorbehouden voor ...
Lees meer

14.03.2014 - Nieuwe Europese aanpak van faillissement en insolventie

In haar aanbeveling van 12 maart 2014 moedigt de Europese Commissie haar lidstaten aan om een stelsel in te voeren waardoor levensvatbare ondernemingen in financiŽle moeilijkheden efficiŽnt kunnen ...
Lees meer

12.03.2014 - Hogere drempel btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen: verzoek om vrijstelling uiterlijk op 21 maart 2014 indienen

De btw-administratie laat via een bericht in het Belgisch Staatsblad van 12 maart 2014 weten dat het drempelbedrag voor de btw-vrijstelling op 1 april 2014 stijgt van 5.580 euro tot 15.000 euro. ...
Lees meer

10.03.2014 - Voorbereiden illegale drugshandel voortaan strafbaar

Wie meewerkt aan de voorbereiding van illegale drugshandel riskeert vanaf 20 maart 2014 een gevangenisstraf tot 5 jaar en een geldboete tot 100.000 euro. Hiermee bindt de wetgever onder meer de ...
Lees meer

07.03.2014 - Wat staat er op uw ISI+-kaart?

De SIS-kaart wordt geleidelijk afgeschaft. Sommige sociaal verzekerden zullen een ISI-+-kaart krijgen. Een KB omschrijft nu hoe die overstap verloopt. In uitvoering van de basiswet die eerder ...
Lees meer

06.03.2014 - Alleen nog elektronische identiteitskaarten vanaf 31 maart 2014

Op 31 maart 2014 moeten alle Belgen vanaf 12 jaar die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister een elektronische identiteitskaart bezitten. Papieren versies zijn dan niet meer geldig. Minister van ...
Lees meer

03.03.2014 - Elektronisch toezicht wordt autonome straf

Elektronisch toezicht wordt een autonome straf. Rechters zullen veroordeelden binnenkort met een enkelband naar huis kunnen sturen in plaats van hen een gevangenisstraf, werkstraf of geldboete op te ...
Lees meer

28.02.2014 - Integrale jeugdhulp krijgt uitvoering

De Vlaamse regering voert het nieuwe decreet op de integrale jeugdhulp uit. Met dat uitvoeringsbesluit - in totaal goed voor 144 artikelen - kan het hertekende jeugdhulplandschap ook echt starten. ...
Lees meer

27.02.2014 - Cassatieberoep in strafzaken wordt moeilijker

De cassatieprocedure in strafzaken wordt hervormd. Daardoor wordt het vanaf 1 februari 2015 een pak moeilijker om cassatieberoep in te stellen. Een procedure starten kan alleen nog op basis van een ...
Lees meer

25.02.2014 - Ziekenhuis moet website met algemene informatie hebben

Vanaf 1 juli 2014 moet elk ziekenhuis een website hebben waarop men algemene informatie kan terugvinden. En er moet ook duidelijk vermeld staan waar men terecht kan voor geÔndividualiseerde ...
Lees meer

14.02.2014 - Elektronisch stemmen met papieren bewijsstuk

In heel wat gemeenten zal er bij de komende verkiezingen elektronisch gestemd worden mťt een papieren bewijsstuk. Een nieuwe wet legt de procedure vast. Het papieren bewijsstuk moet zorgen voor meer ...
Lees meer

13.02.2014 - Ritsen vanaf 1 maart verplicht

Op 1 maart 2014 wordt ritsen in het verkeer verplicht. De regering heeft het opgenomen in de Wegcode. Het is een van de maatregelen om het fileleed in ons land te verminderen. Overtreders riskeren ...
Lees meer

13.02.2014 - Vermindering onroerende voorheffing voor kinderen ten laste - aanslagjaar 2014

Het Vlaams Gewest geeft elk jaar een reductie op de onroerende voorheffing voor de gezinswoning, aan gezinnen die ten minste 2 kinderen ten laste hebben. De vermindering stijgt naarmate er meer ...
Lees meer

12.02.2014 - SIS-kaart wordt geleidelijk afgeschaft

De SIS-kaart behoort tot het verleden. Voortaan zal de identificatie van de sociaal verzekerde verlopen via zijn elektronisch identiteitsbewijs. Wie geen aanspraak kan maken op een Belgische ...
Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  [14]  15  16  17  18