Nieuws

Kies een rechtsdomein :
Zoeken :

07.01.2014 - Vlaanderen wijzigt schenkingsrechten voor stief- en zorgkinderen

Vlaanderen schakelt de schenkingsrechten voor stief- en zorgkinderen vanaf 17 januari 2014 gelijk met die voor natuurlijke kinderen (schenking in rechte lijn). Een decreet van 6 december 2013 voegt ...
Lees meer

31.12.2013 - Juridische waarde digitale handtekening via e-ID uitgeklaard (art. 21-23 WAV)

De elektronische handtekening die geplaatst wordt via een elektronische identiteitskaart is juridisch gelijk aan een handgeschreven handtekening. De accreditatie van de certificatiedienstverlener is ...
Lees meer

31.12.2013 - Belastingaftrek voor loonkosten van stagiairs verdubbeld (art. 49 en 55 PWI)

Zelfstandigen en vrije beroepers kunnen sinds 2006 genieten van een belastingvrijstelling als ze een stageplaats aanbieden aan een jongere uit het deeltijds onderwijs voor wie ze een stagebonus ...
Lees meer

31.12.2013 - Voorlopige hechtenis kan voortaan onder elektronisch toezicht

Verdachten die in voorlopige hechtenis worden genomen, komen voortaan niet meer noodzakelijk in de gevangenis terecht. Vanaf dit jaar kan een onderzoeksrechter het aanhoudingsmandaat ook verlenen in ...
Lees meer

31.12.2013 - Voordeel alle aard firmawagen: geen herberekening meer nodig (art. 3 en 22 DB Fiscaal)

Sinds 1 januari 2012 wordt het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een firmawagen berekend met volgende formule: 6/7 ◊ cataloguswaarde ◊ CO2-percentage. Het CO2-basispercentage ...
Lees meer

31.12.2013 - Toch belastingvermindering voor passiefwoningen en lage- of nulenergiewoningen na 2011 (art. 13 en 22 DB Fiscaal)

De fiscale vereenvoudigingswet houdt rekening met het arrest van het Grondwettelijk Hof over de overgangsperiode voor de afschaffing van de belastingvermindering voor een passiefwoning, een lage ...
Lees meer

30.12.2013 - Inwerkingtreding nieuw jeugdbeschermingsrecht verschoven naar 2016

Jeugdrechters zullen criminele minderjarigen vanaf 2014 dan toch geen ambulante behandeling kunnen opleggen bij een psychologische of psychiatrische dienst, bij een dienst voor seksuele opvoeding of ...
Lees meer

30.12.2013 - Wetboek economisch recht krijgt verder vorm

De Belgische wetgever heeft ervoor gekozen om alle economische regelgeving, na eventuele hervorming, te bundelen in ťťn Wetboek van economisch recht via de techniek van ?aanbouwwetgeving?. Concreet ...
Lees meer

23.12.2013 - Drempels voor loonbeslag en loonoverdracht in 2014

De drempelbedragen voor loonbeslag en loonoverdracht worden elk jaar aangepast aan het indexcijfer. De geÔndexeerde bedragen voor 2014 verschenen in het Belgisch Staatsblad van 23 december 2013. ...
Lees meer

20.12.2013 - Tarieven billijke vergoeding blijven geldig tot eind 2014

De tarieven van de billijke vergoeding verschuldigd door kappers en schoonheidsspecialisten, horecazaken, discotheken/dancings, uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning, organisatoren die ...
Lees meer

16.12.2013 - Inkomensgarantie voor ouderen wordt aanzienlijk vereenvoudigd

De berekening van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) wordt aanzienlijk vereenvoudigd omdat de bestaansmiddelenonderzoeken in de praktijk vaak moeizaam verliepen. Bovendien worden de categorieŽn ...
Lees meer

13.12.2013 - Passagiers vervoeren met voorlopig rijbewijs B binnenkort verboden

Vanaf 3 februari 2014 mag iemand met een voorlopig rijbewijs B geen passagiers meer vervoeren, behalve zijn begeleider(s). Bovendien moet opnieuw nauwkeurig op het rijbewijs staan, wie begeleider is. ...
Lees meer

13.12.2013 - Rechter kan onroerende goederen verbeurdverklaren bij mensenhandel, mensensmokkel en prostitutie

Vanaf 1 maart 2014 kan een rechter onroerende goederen die gebruikt zijn bij mensenhandel, mensensmokkel of prostitutie verbeurd verklaren. Die mogelijkheid maakt voortaan expliciet deel uit van het ...
Lees meer

10.12.2013 - Notarissen krijgen nieuwe richtlijnen voor het beheer van derdengelden

Vanaf 1 juni 2014 gelden er nieuwe regels voor het beheer van de kwaliteitsrekening (derdengeldrekening) van notarissen. Een wet van 22 november 2013 schrijft de nieuwe regels in, in de notariswet en ...
Lees meer

10.12.2013 - Rem op laattijdige betalingen door ondernemingen en overheden

Overheden en ondernemingen zijn een hogere verwijlinterest verschuldigd wanneer zij hun facturen te laat betalen. Dat staat in een wet van 22 november 2013. Die wet beperkt ook de toegelaten ...
Lees meer

09.12.2013 - Grondwettelijk Hof beperkt spreekrecht voor advocaten bij partnergeweld

Advocaten mogen het parket niet meer inlichten over dossiers waarbij sprake is van partnergeweld wanneer ze daarmee hun cliŽnt kunnen incrimineren. Het Grondwettelijk Hof beperkt op die manier het ...
Lees meer

09.12.2013 - Herzieningstabel btw: drempel 'bedrijfsmiddel' opgetrokken

Vanaf 1 januari 2014 worden, voor de toepassing van de artikelen 12, ß 1 en 48, ß 2 van het Btw-wetboek, niet als bedrijfsmiddelen aangemerkt: ?klein materieel, klein gereedschap en kantoorbehoeften, ...
Lees meer

06.12.2013 - Bijdrageberekening zelfstandigen grondig hervormd

Vanaf 1 januari 2015 zullen zelfstandigen hun sociale bijdragen voor een bepaald jaar kunnen berekenen op de inkomsten van dat jaar. Nu zijn dat de inkomsten van 3 jaar voordien. 3 jaar . De sociale ...
Lees meer

06.12.2013 - Hogere boetes bij inbreuken op wegvervoer

Op 1 januari 2014 komt er een nieuwe ADR-boetecatalogus. De structuur van de lijst blijft behouden, maar de bedragen van de te innen sommen worden opgetrokken. Hetzelfde geldt voor de lijst die ...
Lees meer

04.12.2013 - Turtelboom geeft extra info over btw-plicht voor gerechtstolken

Minister Turtelboom geeft in haar omzendbrief 208bis (ns) van 27 november 2013 extra info over de btw-plicht voor gerechtstolken. Vanaf 1 januari 2014. Zelfstandige gerechtstolken zijn vanaf 1 ...
Lees meer

25.11.2013 - Inschrijven voor bescheiden huurwoning van sociale huisvestingsmaatschappij

Vlaanderen legt vast hoe kandidaat-huurders zich kunnen inschrijven voor een bescheiden huurwoning van een sociale huisvestingsmaatschappij en hoe die de woning toewijst. Gemeenten kunnen van die ...
Lees meer

25.11.2013 - Toestemming nodig voor opvallende markeringen op personenwagens

Vanaf 5 december 2013 kan de minister bevoegd voor Wegverkeer (of zijn afgevaardigde) toestemming geven om opvallende markeringen aan te brengen op personenwagens. Zij het alleen wanneer dat ...
Lees meer

25.11.2013 - Meer woonzekerheid voor huurders met financiŽle problemen

De Vlaamse overheid introduceert een tegemoetkoming van het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen. Bedoeling is vooral om de woonzekerheid van huurders met financiŽle problemen te verhogen. ...
Lees meer

21.11.2013 - Decemberafrekening voor vakantiegeld bedienden wordt afgeschaft

De decemberafrekening voor bedienden die in de loop van het jaar minder uren zijn gaan werken, wordt afgeschaft vanaf 1 januari 2014. Dit betekent dat ze hun vakantiegeld voortaan niet meer vooraf ...
Lees meer

12.11.2013 - Onregelmatig verkregen bewijs niet noodzakelijk nietig

Onregelmatig verkregen bewijs in een strafzaak is niet noodzakelijk nietig. Slechts in drie gevallen zal er sprake zijn van nietigheid. In alle andere gevallen kan het bewijsmateriaal verder gebruikt ...
Lees meer

21.10.2013 - Extra opleiding voor leefloners en werklozen in dienstenchequesector

Dienstenchequejobs moeten gedeeltelijk ingevuld worden door uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en leefloners. Een afzonderlijke terugbetalingsregeling moet de opleiding van werknemers uit die ...
Lees meer

08.10.2013 - Spreekrecht advocaten ingeperkt

Advocaten kunnen geen gebruik maken van het spreekrecht als dat hun cliŽnt zou kunnen incrimineren. In andere gevallen, bv. als hun cliŽnt zelf het slachtoffer is, kunnen ze hun spreekrecht wel ...
Lees meer

02.10.2013 - Minimumpensioen voor zelfstandigen stijgt

Het minimumpensioen voor zelfstandigen wordt opgetrokken met ingang van 1 september 2013. Daarnaast stijgen ook bepaalde inkomstenplafonds die men gebruikt bij de pensioenberekening in de regeling ...
Lees meer

27.09.2013 - Familierechtbank komt eraan

Uiterlijk op 1 september 2014 is het zover. Dan heeft elke rechtbank van eerste aanleg een eigen familie- en jeugdrechtbank. En daar kan men terecht met familiale geschillen en jeugdzaken. ...
Lees meer

27.09.2013 - Hoorrecht minderjarigen bij familiale geschillen

Minderjarigen krijgen een hoorrecht in zaken over het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en de persoonlijke relaties. Kinderen van 12 jaar of ouder worden van die mogelijkheid expliciet ...
Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  [15]  16  17  18