Nieuws

Kies een rechtsdomein :
Zoeken :

30.05.2014 - Alimentatievoorschotten toegankelijker

Meer alimentatiegerechtigden kunnen via DAVO voorschotten krijgen op de onderhoudsgelden voor hun kinderen. De inkomensgrens wordt immers fors verhoogd. De voorschotaanvraag vereenvoudigt en de ...
Lees meer

26.05.2014 - Ouders kiezen achternaam kind

Ouders kunnen zelf de familienaam van hun kind bepalen. Ze kunnen kiezen voor de naam van de vader, de naam van de moeder of de dubbele naam. Kiezen ze niet of zijn ze het oneens, dan krijgt het kind ...
Lees meer

15.05.2014 - Slachtoffer opzettelijke gewelddaad krijgt voorrecht op goederen veroordeelde

Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden zullen makkelijker vergoed worden voor hun lichamelijke of psychische schade. Zij krijgen een voorrecht op de roerende en onroerende goederen van de ...
Lees meer

14.05.2014 - Hoger beroep tegen burgerlijke vorderingen politierechtbank nog maar door ťťn rechter behandeld (art. 10-12 DB Justitie)

Het hoger beroep tegen beslissingen van de politierechtbank over burgerlijke vorderingen die tegelijkertijd en voor dezelfde rechters worden vervolgd als de strafvordering, worden voortaan toegewezen ...
Lees meer

14.05.2014 - Parket kan inbeslaggenomen goederen meteen laten vernietigen (art. 4 DB Justitie)

De procureur des Konings kan in beslaggenomen goederen die vatbaar zijn voor verbeurdverklaring voortaan onmiddellijk laten vernietigen. En dat in elke fase van het strafonderzoek. De maatregel komt ...
Lees meer

14.05.2014 - Gerechtelijke stagiairs: voortaan voorrang voor geslaagden van recentste examen (art. 13 en 14 DB Justitie)

Vanaf 24 mei 2014 krijgen de geslaagden van het meest recente vergelijkende toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage voorrang om hun stage aan te vatten. Momenteel werkt men nog in omgekeerde ...
Lees meer

14.05.2014 - Bieder moet niet fysiek aanwezig zijn bij openbare onroerende verkoop (art. 129 DB Justitie)

Wie een bod wil uitbrengen op een onroerend goed dat openbaar wordt verkocht, moet niet langer fysiek aanwezig zijn bij de verkoop. De wetgever laat gedematerialiseerde biedingen toe. ...
Lees meer

14.05.2014 - Familierechtbank: modaliteiten voor doorverwijzing naar de kamer voor minnelijke schikking (art. 66 DWJ)

De Belgische wetgever is steeds meer begaan met de aanmoediging van alternatieve wijzen van conflictregeling, onder meer in familiezaken. Aldus bepaalt de wet betreffende de oprichting van een ...
Lees meer

14.05.2014 - Nadere toelichting betreffende de materiŽle bevoegdheid van de familierechtbank (art. 56, 60 en 75 DWJ)

De wet betreffende de invoering van een familierechtbank, die op 1 september 2014 in werking moet treden, beoogde alle geschillen die hun oorsprong vinden in het gezinsleven voor dit nieuwe ...
Lees meer

14.05.2014 - Nadere toelichting betreffende het horen van minderjarige kinderen door de familierechtbank (art. 70 en 71 DWJ)

Het Gerechtelijk wetboek, gewijzigd door de wet op de familierechtbank die op 1 september 2014 in werking moet treden, verleent het minderjarige kind het recht om gehoord te worden door een rechter ...
Lees meer

14.05.2014 - Nadere toelichting betreffende de procedure voor de familierechtbank (art. 41, 46 en 79 DWJ)

De wet tot oprichting van een familierechtbank moet op 1 september 2014 in werking treden. Hoewel de tekst de vrucht is van 30 jaar parlementaire arbeid, werd er heel wat kritiek op geuit, zowel ...
Lees meer

14.05.2014 - Beroep tegen beslissingen van de familierechtbank aangaande de kinderen zal behandeld worden door een kamer met alleenzetelend raadsheer (art. 53 DWJ)

Sinds de hervorming van het Gerechtelijk wetboek van 1985 wordt beroep tegen de beslissingen van de jeugdrechtbank behandeld door een kamer van het Hof van Beroep met alleenzetelend raadsheer. Dit ...
Lees meer

09.05.2014 - Nieuwe tijdelijke uitkering voor langstlevende echtgenoten

Een wet van 5 mei 2014 hervormt het overlevingspensioen voor werknemers. Met een 'overgangsuitkering' die beperkt is in de tijd wil de wetgever de huidige 'inactiviteitsval' wegwerken. Inactiviteit. ...
Lees meer

09.05.2014 - Aanvullend pensioen: arbeiders en bedienden krijgen dezelfde behandeling

De aanvullende pensioenen voor arbeiders en bedienden worden gelijkgeschakeld. De sociale partners krijgen tot 1 januari 2025 de tijd om die gelijkschakeling te realiseren. Dat zal geleidelijk ...
Lees meer

08.05.2014 - Laatste beroepsmaanden tellen mee voor pensioenberekening werknemers

'De laatste beroepsmaanden zullen geleidelijk aan in de pensioenberekening van de privťsector in rekening worden gebracht.' Die passage uit het regeerakkoord wordt nu vertaald door een wet die de ...
Lees meer

05.05.2014 - Eťn wettelijk kader voor kinderbijslag werknemers en zelfstandigen

Het regeerakkoord bepaalt dat de bevoegdheid voor de gezinsbijslag moet worden overgedragen naar de gemeenschappen, en voor Brussel naar de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie. Maar eerst moeten ...
Lees meer

05.05.2014 - Regels voor moederschapshulp zelfstandigen versoepeld

Elke vrouwelijke zelfstandige die in moederschapsverlof is, zal voortaan recht hebben op moederschapshulp. De regels voor de toekenning van die hulp worden afgestemd op wat Europa vraagt. ...
Lees meer

02.05.2014 - PatiŽnt krijgt zicht op kostprijs geneeskundige zorg (art. 92-97 DB Gezondheid)

De wetgever wil de patiŽnt sensibiliseren en responsabiliseren omtrent de kostprijs van de geneeskundige zorgen. Verschillende maatregelen zorgen voor transparantie over hun exacte kost. Zij gaan in ...
Lees meer

02.05.2014 - Burger mag niet weten wanneer Staatsveiligheid zijn Fedict-gegevens bekijkt

Elke burger heeft het recht om te weten welke overheden, instellingen of personen zijn gegevens in het Fedict-netwerk gedurende de laatste 6 maanden hebben geraadpleegd of gewijzigd. Behalve als dat ...
Lees meer

02.05.2014 - Burgerlijke partij moet gerechtskosten bij ongelijk niet meer automatisch betalen

Burgerlijke partijen die in het ongelijk worden gesteld, zullen niet meer automatisch opdraaien voor de gerechtskosten wanneer ze het initiatief hebben genomen tot rechtstreekse dagvaarding of ...
Lees meer

23.04.2014 - Niet verzekeraar, maar auto-expert meldt beschadiging na ongeval

Vanaf 1 mei 2014 moet een auto-expert de beschadigingen aan het chassis, de stuurinrichting, de ophanging of de reminrichting of een totaal verlies, ten gevolge van een ongeval, melden aan de ...
Lees meer

23.04.2014 - Nieuwe voorwaarden voor kentekenplaat bij tweedehandskeuring

Voertuigen van categorieŽn M1 (personenwagens, ? met inbegrip van kampeervoertuigen) en N1 (kleine vrachtwagens?, met inbegrip van lijkwagens) moeten worden gekeurd vůůr ze kunnen worden ingeschreven ...
Lees meer

16.04.2014 - Nieuw model voor verklaring meewerkende echtgenoot

De echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van een zelfstandige wordt vermoed meewerkende echtgenoot te zijn. Louter op basis van de huwelijksband of de wettelijke samenwoning. Op die manier ...
Lees meer

07.04.2014 - Soepeler regels voor personaliseren nummerplaat

De mogelijkheden om een nummerplaat te personaliseren, zijn sinds 31 maart 2014 een pak uitgebreider. Nagenoeg alle combinaties zijn mogelijk zolang het maximaal aantal karakters beperkt is tot 8. ...
Lees meer

31.03.2014 - Nummerplaat bromfietsen verplicht vanaf 31 maart

Vanaf 31 maart 2014 moeten bromfietsen en lichte vierwielers worden ingeschreven bij de Dienst Inschrijving Voertuigen. Het gaat zowel om nieuwe als reeds ingeschreven voertuigen. Zonder nummerplaat ...
Lees meer

27.03.2014 - Inkomensgrenzen voor gepensioneerden die bijverdienen

Sinds vorig jaar kunnen gepensioneerden in bepaalde gevallen onbeperkt bijverdienen. Zijn de voorwaarden daartoe niet voldaan, dan gelden er wel nog inkomensgrenzen. Die bedragen worden jaarlijks ...
Lees meer

27.03.2014 - Btw op elektriciteit voor huishoudelijke afnemers daalt op 1 april 2014

Op 1 april 2014 daalt het btw-tarief voor de levering van elektriciteit aan huishoudelijke afnemers van 21% tot 6%. Daartoe wijzigt het KB van 21 maart 2014 het Btw-KB nr. 4 en het Btw-KB nr. 20. ...
Lees meer

24.03.2014 - Vermoedens van schijnrelatie nu ook in bevolkings- en vreemdelingenregister

Vanaf 3 april 2014 zijn gemeenten verplicht om vermoedens van schijnhuwelijk of schijnwettelijke samenwoning te melden in het bevolkingsregister en het vreemdelingenregister. De informatie is ...
Lees meer

21.03.2014 - Pleegouders kunnen voortaan KIDS-ID aanvragen

Vanaf 31 maart 2014 kunnen pleegouders en verantwoordelijken van pleeginstellingen zelf een KIDS-ID aanvragen voor hun pleegkinderen. Tot op vandaag mochten alleen de wettelijke ouders of voogd dit ...
Lees meer

21.03.2014 - KIDS-ID geldt voortaan ook na 12e verjaardag

Vanaf 31 maart 2014 blijft een KIDS-ID geldig tot aan zijn vervaldatum. Zelfs wanneer het kind vůůr die datum 12 jaar werd. De wijziging komt er om te vermijden dat kinderen op een bepaald moment ...
Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  [15]  16  17  18  19