Nieuws

Kies een rechtsdomein :
Zoeken :

20.12.2013 - Tarieven billijke vergoeding blijven geldig tot eind 2014

De tarieven van de billijke vergoeding verschuldigd door kappers en schoonheidsspecialisten, horecazaken, discotheken/dancings, uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning, organisatoren die ...
Lees meer

16.12.2013 - Inkomensgarantie voor ouderen wordt aanzienlijk vereenvoudigd

De berekening van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) wordt aanzienlijk vereenvoudigd omdat de bestaansmiddelenonderzoeken in de praktijk vaak moeizaam verliepen. Bovendien worden de categorieŽn ...
Lees meer

13.12.2013 - Passagiers vervoeren met voorlopig rijbewijs B binnenkort verboden

Vanaf 3 februari 2014 mag iemand met een voorlopig rijbewijs B geen passagiers meer vervoeren, behalve zijn begeleider(s). Bovendien moet opnieuw nauwkeurig op het rijbewijs staan, wie begeleider is. ...
Lees meer

13.12.2013 - Rechter kan onroerende goederen verbeurdverklaren bij mensenhandel, mensensmokkel en prostitutie

Vanaf 1 maart 2014 kan een rechter onroerende goederen die gebruikt zijn bij mensenhandel, mensensmokkel of prostitutie verbeurd verklaren. Die mogelijkheid maakt voortaan expliciet deel uit van het ...
Lees meer

10.12.2013 - Notarissen krijgen nieuwe richtlijnen voor het beheer van derdengelden

Vanaf 1 juni 2014 gelden er nieuwe regels voor het beheer van de kwaliteitsrekening (derdengeldrekening) van notarissen. Een wet van 22 november 2013 schrijft de nieuwe regels in, in de notariswet en ...
Lees meer

10.12.2013 - Rem op laattijdige betalingen door ondernemingen en overheden

Overheden en ondernemingen zijn een hogere verwijlinterest verschuldigd wanneer zij hun facturen te laat betalen. Dat staat in een wet van 22 november 2013. Die wet beperkt ook de toegelaten ...
Lees meer

09.12.2013 - Grondwettelijk Hof beperkt spreekrecht voor advocaten bij partnergeweld

Advocaten mogen het parket niet meer inlichten over dossiers waarbij sprake is van partnergeweld wanneer ze daarmee hun cliŽnt kunnen incrimineren. Het Grondwettelijk Hof beperkt op die manier het ...
Lees meer

09.12.2013 - Herzieningstabel btw: drempel 'bedrijfsmiddel' opgetrokken

Vanaf 1 januari 2014 worden, voor de toepassing van de artikelen 12, ß 1 en 48, ß 2 van het Btw-wetboek, niet als bedrijfsmiddelen aangemerkt: ?klein materieel, klein gereedschap en kantoorbehoeften, ...
Lees meer

06.12.2013 - Bijdrageberekening zelfstandigen grondig hervormd

Vanaf 1 januari 2015 zullen zelfstandigen hun sociale bijdragen voor een bepaald jaar kunnen berekenen op de inkomsten van dat jaar. Nu zijn dat de inkomsten van 3 jaar voordien. 3 jaar . De sociale ...
Lees meer

06.12.2013 - Hogere boetes bij inbreuken op wegvervoer

Op 1 januari 2014 komt er een nieuwe ADR-boetecatalogus. De structuur van de lijst blijft behouden, maar de bedragen van de te innen sommen worden opgetrokken. Hetzelfde geldt voor de lijst die ...
Lees meer

04.12.2013 - Turtelboom geeft extra info over btw-plicht voor gerechtstolken

Minister Turtelboom geeft in haar omzendbrief 208bis (ns) van 27 november 2013 extra info over de btw-plicht voor gerechtstolken. Vanaf 1 januari 2014. Zelfstandige gerechtstolken zijn vanaf 1 ...
Lees meer

25.11.2013 - Inschrijven voor bescheiden huurwoning van sociale huisvestingsmaatschappij

Vlaanderen legt vast hoe kandidaat-huurders zich kunnen inschrijven voor een bescheiden huurwoning van een sociale huisvestingsmaatschappij en hoe die de woning toewijst. Gemeenten kunnen van die ...
Lees meer

25.11.2013 - Toestemming nodig voor opvallende markeringen op personenwagens

Vanaf 5 december 2013 kan de minister bevoegd voor Wegverkeer (of zijn afgevaardigde) toestemming geven om opvallende markeringen aan te brengen op personenwagens. Zij het alleen wanneer dat ...
Lees meer

25.11.2013 - Meer woonzekerheid voor huurders met financiŽle problemen

De Vlaamse overheid introduceert een tegemoetkoming van het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen. Bedoeling is vooral om de woonzekerheid van huurders met financiŽle problemen te verhogen. ...
Lees meer

21.11.2013 - Decemberafrekening voor vakantiegeld bedienden wordt afgeschaft

De decemberafrekening voor bedienden die in de loop van het jaar minder uren zijn gaan werken, wordt afgeschaft vanaf 1 januari 2014. Dit betekent dat ze hun vakantiegeld voortaan niet meer vooraf ...
Lees meer

12.11.2013 - Onregelmatig verkregen bewijs niet noodzakelijk nietig

Onregelmatig verkregen bewijs in een strafzaak is niet noodzakelijk nietig. Slechts in drie gevallen zal er sprake zijn van nietigheid. In alle andere gevallen kan het bewijsmateriaal verder gebruikt ...
Lees meer

21.10.2013 - Extra opleiding voor leefloners en werklozen in dienstenchequesector

Dienstenchequejobs moeten gedeeltelijk ingevuld worden door uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en leefloners. Een afzonderlijke terugbetalingsregeling moet de opleiding van werknemers uit die ...
Lees meer

08.10.2013 - Spreekrecht advocaten ingeperkt

Advocaten kunnen geen gebruik maken van het spreekrecht als dat hun cliŽnt zou kunnen incrimineren. In andere gevallen, bv. als hun cliŽnt zelf het slachtoffer is, kunnen ze hun spreekrecht wel ...
Lees meer

02.10.2013 - Minimumpensioen voor zelfstandigen stijgt

Het minimumpensioen voor zelfstandigen wordt opgetrokken met ingang van 1 september 2013. Daarnaast stijgen ook bepaalde inkomstenplafonds die men gebruikt bij de pensioenberekening in de regeling ...
Lees meer

27.09.2013 - Familierechtbank komt eraan

Uiterlijk op 1 september 2014 is het zover. Dan heeft elke rechtbank van eerste aanleg een eigen familie- en jeugdrechtbank. En daar kan men terecht met familiale geschillen en jeugdzaken. ...
Lees meer

27.09.2013 - Hoorrecht minderjarigen bij familiale geschillen

Minderjarigen krijgen een hoorrecht in zaken over het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en de persoonlijke relaties. Kinderen van 12 jaar of ouder worden van die mogelijkheid expliciet ...
Lees meer

27.09.2013 - Vrederechter ziet bevoegdheden veranderen

De oprichting van een familierechtbank binnen elke rechtbank van eerste aanleg - uiterlijk op 1 september 2014 - zorgt ook voor veranderingen bij de vrederechter. Familiale geschillen. Zijn ...
Lees meer

27.09.2013 - Hoger grensbedrag voor enige aanleg

De wetgever trekt het bedrag op waarbij uitspraken in enige aanleg worden gewezen. Zowel voor uitspraken van de vrederechter als voor uitspraken van de rechtbank van eerste aanleg en de rechtbank van ...
Lees meer

27.09.2013 - Echtscheiding door onderlinge toestemming kan volledig schriftelijk

Tot nu moeten de echtgenoten die door onderlinge toestemming willen scheiden, samen en in persoon verschijnen voor de rechtbank. Dat verandert nu. Een volledig schriftelijke procedure behoort tot de ...
Lees meer

23.09.2013 - Schijnrelaties strenger aangepakt

BelgiŽ voert zijn strijd tegen het schijnhuwelijk verder op. Er komen strengere straffen. En ook wie wettelijk gaat samenwonen enkel en alleen om een verblijfstitel te krijgen, wordt voortaan ...
Lees meer

16.09.2013 - Vanaf 14 jaar in beroep bij jeugdrechtbank tegen GAS-boete

Vanaf 1 juli 2014 kunnen gemeenten een administratieve boete opleggen aan minderjarigen vanaf 14 jaar. Vroeger lag de leeftijdsgrens op 16 jaar. De Jeugdbeschermingswet is nog niet aangepast aan die ...
Lees meer

13.09.2013 - Vlaanderen hertekent jeugdhulpverlening

Vlaanderen heeft een nieuw decreet integrale jeugdhulp. De procedures die toegang geven tot jeugdhulp wijzigen grondig. Vooral voor de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening verandert een ...
Lees meer

12.09.2013 - Herberekening ouderbijdrage kinderopvang voortaan in januari

De ouderbijdrage voor wie zijn kind laat opvangen in een inkomensgerelateerde kinderopvang wordt niet meer in oktober maar wel in januari herberekend. De eerstvolgende herberekening vindt bijgevolg ...
Lees meer

28.08.2013 - F45b-bord: niet doodlopend voor zwakke weggebruiker

De wetgever voerde begin deze maand een nieuw verkeersbord in: het bord F45b. F45b is een variatie op het bord 'F45, doodlopende weg'. Het bord maakt fietsers en voetgangers erop attent dat een weg ...
Lees meer

27.08.2013 - Kinderbijslag: bedragen schoolpremie en maandelijkse leeftijdsbijslag aangepast

De FOD Sociale Zekerheid publiceert in het Belgisch Staatsblad van 26 augustus 2013 de nieuwe bedragen van de leeftijdsbijslagen bij de kinderbijslag (spilindex 119,62). De bedragen werden aangepast ...
Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  [17]  18  19