Nieuws

Kies een rechtsdomein :
Zoeken :

02.07.2018 - Vrederechter kan voorlopige bewindvoerder aanwijzen bij appartementsmede-eigendom (art. 171 DB burgerlijk recht)

Vanaf 1 januari 2019 kan de vrederechter een voorlopige bewindvoerder aanwijzen bij appartementsmede-eigendom. En de mede-eigenaar die in een rechtzaak verwikkeld is met de vereniging van ...
Lees meer

02.07.2018 - Exclusief privatief gebruik gemene delen aanzien als erfdienstbaarheid (art. 164 en 167 DB burgerlijk recht)

Volgens het appartementsrecht hebben de mede-eigenaars in principe een proportioneel recht op het gebruik van de gemene delen. Maar de statuten kunnen hiervan afwijken. Voortaan wordt die statutaire ...
Lees meer

02.07.2018 - Toepassingsgebied appartementsrecht aangepast (art. 163 DB burgerlijk recht)

De wetgever verduidelijkt op welke mede-eigendommen de dwingende regels over de gedwongen mede-eigendom van gebouwen en groepen van gebouwen - het zgn. appartementsrecht - van toepassing zijn. Voor ...
Lees meer

20.06.2018 - Handelaars kunnen rentetoelage of vergoeding aanvragen zolang openbare werken in hun straat duren

Vlaamse KMO's, zelfstandigen en micro-ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in hun straat die gestart zijn vˇˇr 1 juli 2017 - en die dus niet in aanmerking komen voor de ...
Lees meer

18.06.2018 - Hervormde Voetbalwet geeft politie nieuwe mogelijkheden om ontoelaatbaar supportersgedrag te bestraffen

Politiemensen kunnen voetbalsupporters die het te bont maken, maar die geen zware inbreuk begaan op de Voetbalwet, voortaan een 'officiŰle waarschuwing' geven. Een krachtig signaal om te vermijden ...
Lees meer

11.06.2018 - Eigen zaak starten kan vanaf september 2018 zonder 'attest bedrijfsbeheer'

Wie in Vlaanderen een eigen zaak wil starten, heeft daarvoor vanaf 1 september 2018 niet langer een attest 'basiskennis bedrijfsbeheer' nodig. Geen attest bedrijfsbeheer meer vanaf 1 september . Tot ...
Lees meer

11.06.2018 - Reizigers beter beschermd bij insolvabiliteit reisprofessionals

Verkopers van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten zijn verplicht om de reizigers te beschermen tegen hun insolvabiliteit. Ze moeten een verzekering afsluiten die het ...
Lees meer

06.06.2018 - Vlaanderen schrapt vermoeden van tenlasteneming bij gewaarborgde gezinsbijslag

De Vlaamse overheid schrapt het vermoeden dat de aanvrager van gewaarborgde gezinsbijslag het kind voor wie hij een tegemoetkoming bij Famifed aanvraagt ten laste heeft als het bij hem gedomicilieerd ...
Lees meer

30.05.2018 - Jaarlijkse welvaartspremie voor oudere gepensioneerde zelfstandigen

Met ingang van 1 mei 2018 wordt een jaarlijkse forfaitaire welvaartspremie ingevoerd voor gepensioneerde bejaarde zelfstandigen. Bedoeling is om de sociale dekking voor zelfstandigen verder te ...
Lees meer

30.05.2018 - Territoriaal bevoegde familierechtbank niet meer vrij te kiezen bij EOT (art. 29 en 49 Wet Werklastvermindering Justitie)

Echtgenoten kunnen bij een echtscheiding of een scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming (EOT) niet langer volledig vrij kiezen bij welke rechtbank van eerste aanleg ze hun ...
Lees meer

30.05.2018 - Geen manuele handtekening nodig op elektronisch neergelegde conclusies (art. 31 Wet Werklastvermindering Justitie)

Voortaan moet de partij of haar raadsman de conclusies alleen nog manueel handtekenen als ze niet elektronisch worden neergelegd. Worden ze elektronisch neergelegd (momenteel via het ...
Lees meer

30.05.2018 - Incidenteel beroep alleen nog mogelijk in eerste conclusie (art. 41-43 en 45 Wet Werklastvermindering Justitie)

De wetgever brengt enkele veranderingen aan de regels rond het hoger beroep. Het 'uitgelokt hoger beroep' krijgt een wettelijke bevestiging. En het incidenteel beroep kan niet langer op elk moment ...
Lees meer

30.05.2018 - Onregelmatige proceshandeling corrigeerbaar bij herstelbare belangenschade (art. 40 Wet Werklastvermindering Justitie)

De rechter moet een partij voortaan de kans geven om een onregelmatigheid in de proceshandeling te herstellen wanneer hij vaststelt dat de door de andere partij ingeroepen belangenschade herstelbaar ...
Lees meer

30.05.2018 - Rechter doet geen uitspraak zolang zaak niet correct is ingeschreven op rol (art. 30 en 44 Wet Werklastvermindering Justitie)

Een zaak moet ingeschreven zijn op de rol vˇˇr de zitting die aangegeven is in de dagvaarding. Bij een hoger beroep moet de zaak op de rol ingeschreven zijn vˇˇr de datum van verschijning die in de ...
Lees meer

30.05.2018 - Kennisgeving afschrift beslissing zowel in burgerlijke als strafzaken verplicht (art. 32 Wet Werklastvermindering Justitie)

De wetgever schaaft aan de regels rond de mededeling door de griffie van een niet-ondertekend afschrift van een vonnis aan de partijen of hun advocaten:er wordt uitdrukkelijk bevestigd dat zowel in ...
Lees meer

30.05.2018 - Vrederechter bevoegd voor vorderingen tot 5.000 euro (art. 27 en 28 Wet Werklastvermindering Justitie)

De bevoegdheid van de vrederechter wordt uitgebreid: vanaf 1 september 2018 is hij bevoegd voor vorderingen tot 5.000 euro. Tot nu lag de grens op 2.500 euro. Met deze forse verhoging wil de wetgever ...
Lees meer

23.05.2018 - Territoriale bevoegdheid rechtbankafdelingen afgestemd op kantonhervorming

Op 1 juni en 1 juli 2018 treedt een deel van de hervorming van de gerechtelijke kantons in werking. Wat betekent dat de regels over de indeling van de rechtbanken in afdelingen in bepaalde gevallen ...
Lees meer

23.05.2018 - Nieuw aangiftesysteem voor bewakingscamera's

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Camerawet van kracht. Die introduceert een nieuw aangiftesysteem voor bewakingscamera's en een nieuw register voor beeldverwerkingsactiviteiten. Een uitvoeringsbesluit ...
Lees meer

02.05.2018 - Rechter kan gerechtskosten ook omslaan tussen samenwonenden

In principe verwijst het eindvonnis de in het ongelijk gestelde partij in de betaling van de gerechtskosten. Maar de rechter kan ook beslissen om de kosten om te slaan. Dat wil zeggen dat hij de ...
Lees meer

02.05.2018 - In ongelijk gesteld OM betaalt toch rechtsplegingsvergoeding bij tussenkomst in burgerlijke procedures

De overheid moet voortaan toch een rechtsplegingsvergoeding betalen wanneer het openbaar ministerie met een rechtsvordering tussenkomt in burgerlijke procedures en in het ongelijk wordt gesteld. Geen ...
Lees meer

02.05.2018 - Strafrechter kan in ongelijk gestelde burgerlijke partij die alleen koos voor hoger beroep rechtsplegingsvergoeding doen betalen

De strafrechter heeft sinds kort, op basis van artikel 162bis, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering, de mogelijkheid om de beklaagde en de burgerlijkrechtelijke aansprakelijke een ...
Lees meer

30.04.2018 - Failliete advocaat ambtshalve geschrapt van tableau

Vanaf 1 mei 2018 zijn de insolventieprocedures ook van toepassing op advocaten. Dat betekent dat ook zij bv. failliet kunnen verklaard worden of kunnen vragen om een procedure van gerechtelijke ...
Lees meer

27.04.2018 - Rechtbank van koophandel maakt plaats voor ondernemingsrechtbank (art. 5-12, 252, 253 Wet Ondernemingsrecht)

De rechtbank van koophandel verdwijnt. Zij wordt omgevormd tot ondernemingsrechtbank. Die nieuwe rechtbank is bevoegd voor alle geschillen rond ondernemingen. Aangezien het ondernemingsbegrip ...
Lees meer

19.04.2018 - Kantonhervorming be´nvloedt territoriale bevoegdheid rechtbankafdelingen

Een groot deel van de hervorming van de gerechtelijke kantons treedt in werking op 1 mei 2018. Dit zorgt ervoor dat ook de regels over de indeling van de rechtbanken in afdelingen in bepaalde ...
Lees meer

19.04.2018 - Werkingsgebied eengemaakte griffies aangepast aan kantonhervorming

Vorig jaar is gestart met de samenvoeging van de griffies van een aantal vredegerechten, zodat verschillende vredegerechten voortaan met een eengemaakte griffie werken. Dat is onder meer gebeurd bij ...
Lees meer

17.04.2018 - Staatsveiligheid krijgt rechtstreekse toegang tot beelden en opgeslagen gegevens van politiecamera's

De nieuwe Camerawet geeft Staatsveiligheid en onze militaire inlichtingendienst ADIV vanaf 25 mei uitdrukkelijk rechtstreekse toegang tot de beelden, de informatie en de persoonsgegevens die ...
Lees meer

05.04.2018 - GDPR: Melden van gegevenslekken

De GDPR verplicht verwerkingsverantwoordelijken om een gegevenslek te melden aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit en ook, in sommige gevallen, aan de betrokkenen van wie er gegevens geraakt ...
Lees meer

04.04.2018 - Hervorming gerechtelijke kantons deels van start op 1 mei 2018

De wetgever heeft eind vorig jaar de gerechtelijke kantons hertekend. Die hervorming treedt gefaseerd in werking. Op 1 mei 2018 gaan de eerste veranderingen van start. Hervorming. Het aantal ...
Lees meer

15.03.2018 - FOD bevestigt verhoging 'forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden'

Sommige arbeidsongeschikte werknemers die door hun lichamelijke toestand of geestestoestand de gewone handelingen van het dagelijks leven niet alleen kunnen verrichten, kunnen een 'forfaitaire ...
Lees meer

15.03.2018 - Houder kentekenplaat van geflitst voertuig moet identiteit bestuurder meedelen

Een houder van een kentekenplaat die van de politie een pv in de bus krijgt voor een verkeersovertreding maar eigenlijk niet de bestuurder was op het moment van de feiten, is voortaan verplicht om de ...
Lees meer

1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18