Nieuws

Kies een rechtsdomein :
Zoeken :

15.03.2018 - Strengere straffen voor wie kwaadwillig verkeer belemmert (art. 3 en 17 Verzamelwet Verkeersveiligheid)

Het Strafwetboek voorziet voortaan strengere straffen voor wie kwaadwillig het verkeer op de weg, de spoorweg, de binnenwateren of de zee belemmeren (bv. door een wegblokkade op te stellen). Niet ...
Lees meer

15.03.2018 - Strengere straffen voor vluchtmisdrijf en rijden zonder rijbewijs (7, 8 en 26 Verzamelwet Verkeersveiligheid)

De Verzamelwet Verkeersveiligheid introduceert strengere straffen voor vluchtmisdrijf en rijden zonder rijbewijs. Met bijzondere aandacht voor de hardere aanpak van recidivisten. De nieuwe strafmaten ...
Lees meer

15.03.2018 - Herhaaldelijk rijden zonder verzekering harder aangepakt (art. 11 en 26 Verzamelwet Verkeersveiligheid)

Het 'rijden zonder verzekering' behoort voortaan tot de zwaarste verkeersovertredingen die volgens het principe van de 'gekruiste recidive' worden bestraft. Dit betekent dat er bij iedere nieuwe ...
Lees meer

15.03.2018 - Alcoholslot verplicht vanaf 1,8 promille (art. 10, 12, 13 en 26 Verzamelwet Verkeersveiligheid)

Vanaf 1 juli 2018 zijn rechters verplicht om een alcoholslot op te leggen aan bestuurders met een alcoholconcentratie van 1,8 promille (0,78 mg/l uitgeademde alveolaire lucht) of meer in het bloed, ...
Lees meer

02.03.2018 - Bijdrageregeling voor zelfstandigen verder versoepeld

Een wet van 18 februari 2018 bundelt 'diverse bepalingen' in verband met de sociale bijdragen voor zelfstandigen:vier nieuwe drempels voor de vermindering van de voorlopige sociale bijdragen;een ...
Lees meer

26.02.2018 - Hervorming COIV: belangrijke impact op politiediensten

Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring (COIV) zal binnenkort grondig worden hervormd. De wet van 4 februari 2018 zorgt voor fundamentele wijzigingen in de algemene werking ...
Lees meer

19.02.2018 - Vermindering onroerende voorheffing voor kinderen ten laste aanslagjaar 2018

Het Vlaams Gewest geeft elk jaar een reductie op de onroerende voorheffing (OV) voor de gezinswoning, aan gezinnen met minstens 2 kinderen ten laste. De vermindering stijgt naarmate er meer kinderen ...
Lees meer

14.02.2018 - Zelfstandigen: minimumpensioenen voor volledige loopbaan opgetrokken

De minimumpensioenen voor een volledige loopbaan zijn gestegen met 0,7%. Het KB van 16 januari 2018 dat daarvoor zorgt in de pensioenregeling voor zelfstandigen, is in werking getreden op 1 januari ...
Lees meer

11.01.2018 - Wettelijke interestvoet voor 2018 blijft 2%

De wettelijke interestvoet voor 2018, die gebruikt wordt in burgerlijke en handelszaken, blijft onveranderd ten opzichte van 2017. Hij bedraagt 2%. De wettelijke interestvoet is van toepassing: op ...
Lees meer

29.12.2017 - Zelfstandigenstatuut: terugvordering onterecht betaalde pensioenuitkeringen

Een wet van 25 december 2017 verbetert het pensioenstelsel van de zelfstandigen door het aan te passen aan de hervorming van de sociale bijdragen. De wetgever maakt het mogelijk om te vermijden dat ...
Lees meer

07.12.2017 - Remgeld bij tandartsbezoek stijgt

PatiŽnten betalen vanaf 1 januari 2018 meer voor een tandartsbezoek. Dat is zo afgesproken in het nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen voor 2017-2018 en wordt nu in de regelgeving ...
Lees meer

07.12.2017 - Herwaardering in uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering voor zelfstandigen

In uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor 2017-2018 worden een paar uitkeringen in de uitkeringsverzekering en de moederschapsverzekering voor zelfstandigen geherwaardeerd. ...
Lees meer

01.12.2017 - Ziekenfonds kan gemakkelijker onterecht betaalde uitkeringen terugvorderen bij overlijden

Ziekenfondsen krijgen voortaan de kans om uitkeringen die door een overlijden ten onrechte zijn uitbetaald, gemakkelijker te recupereren. Onterecht betaald . Ziekenfondsen hadden het vaak moeilijk om ...
Lees meer

01.12.2017 - Consumenten beter beschermd bij pakketreizen

Reizigers die een pakketreis boeken zijn vanaf 1 juli 2018 beter beschermd. Ze kunnen hun pakketreis altijd opzeggen, zonder daarvoor een specifieke reden te moeten geven. In ruil daarvoor betalen ze ...
Lees meer

01.12.2017 - Eenvoudiger grievenformulier voor hoger beroep in strafzaken

Wie hoger beroep aantekent in strafzaken, moet voortaan een nieuw 'grievenformulier' gebruiken. Dat is heel wat eenvoudiger dan het vorige. De voorbije maanden zorgde het oude formulier immers voor ...
Lees meer

29.11.2017 - Installateurs bewakingscamera's hebben vergunning nodig

Bedrijven die bewakingscamera's concipiŽren, installeren, onderhouden of herstellen moeten voortaan een speciale vergunning hebben. De minister van Binnenlandse Zaken levert die af. Een nieuw besluit ...
Lees meer

29.11.2017 - Maximale aanhoudingstermijn verdachten voor ŗlle strafbare feiten opgetrokken tot 48 uur

Vanaf 29 november 2017 mogen verdachten tot 48 uur aangehouden blijven zonder tussenkomst van een rechter. Dat is dubbel zo lang als daarvoor. Volgens de wetgever is die extra tijd fundamenteel om ...
Lees meer

13.11.2017 - Niet alle sociale huurders moeten Nederlands kennen

Sinds 1 november moeten alle nieuwe sociale huurders over een basiskennis Nederlands beschikken. Bereid zijn om Nederlands te leren, is niet meer genoeg. De Vlaamse regering had echter voorzien dat ...
Lees meer

06.11.2017 - Kraken voortaan strafbaar

Kraken is voortaan strafbaar. Vanaf 16 november 2017 kunnen rechters fikse boetes en gevangenisstraffen uitspreken. Die kunnen oplopen tot 2 jaar cel en 300 euro boete. Al zal de strafmaat wel ...
Lees meer

03.11.2017 - Valsmunterij voortaan zwaarder bestraft

Valsmunterij wordt voortaan zwaarder bestraft. Wie bijvoorbeeld bewust vals geld gebruikt (zonder contact te hebben met de vervalsers zelf) riskeert vanaf 13 november tot 5 jaar cel. Nu is dat ...
Lees meer

09.10.2017 - Experten buigen zich over hervorming burgerlijk wetboek

Zeven commissies richt minister van Justitie Koen Geens op. Elk van hen werkt een hervormingsvoorstel uit voor een welbepaalde thema uit het Burgerlijk Wetboek. Er zijn commissies tot hervorming van ...
Lees meer

21.09.2017 - Geen verplicht rijverbod meer voor dronken fietsers

Rechters zijn niet meer verplicht om een rijverbod uit te spreken voor dronken fietsers. In de meeste gevallen is die straf buiten proportie en schiet ze haar doel, namelijk het bevorderen van de ...
Lees meer

01.09.2017 - Regels voor inbreng van schulden (art. 40 Wet nieuw erfrecht)

De wetgever werkt regels uit voor de inbreng van schulden in de nalatenschap. Inbreng. Een vaststaande schuld van een mede-erfgenaam tegenover de massa moet in de te verdelen massa ingebracht worden. ...
Lees meer

01.09.2017 - Inbreng voor derde mogelijk (art. 30 Wet nieuw erfrecht)

Een kind van een schenker kan er zich toe verbinden de schenking aan zijn eigen kind (aan het kleinkind van de schenker dus) in de nalatenschap van de schenker in te brengen. Dat betekent dat het ...
Lees meer

01.09.2017 - Vermoeden van inbreng beperkt tot giften aan erfgenamen in rechte neerdalende lijn (art. 27 en 29 Wet nieuw erfrecht)

Het wettelijk vermoeden van inbreng van schenkingen en legaten wordt herschreven. Voortaan wordt dat vermoeden beperkt tot giften aan erfgenamen in rechte neerdalende lijn. Tot nu gold het vermoeden ...
Lees meer

01.09.2017 - Karakter van schenking is achteraf aanpasbaar (art. 28 Wet nieuw erfrecht)

Voortaan is het duidelijk: een schenking die oorspronkelijk bij vooruitmaking en buiten erfdeel of met vrijstelling van inbreng werd gedaan, kan voortaan omgevormd worden tot een schenking als ...
Lees meer

01.09.2017 - Ook tenietgegaan goed moet ingebracht worden (art. 36 Wet nieuw erfrecht)

Een geschonken goed moet - ook al is het teniet gegaan door toeval - toch ingebracht worden in de erfrechtelijke massa. Tot nu gold de regel dat een onroerend goed dat door toeval en buiten de schuld ...
Lees meer

01.09.2017 - Inbreng in waarde, niet meer in natura (art. 37, 38 en 41 Wet nieuw erfrecht)

De inbreng van alle giften gebeurt voortaan in waarde. Tot nu was de inbreng in waarde enkel van toepassing op roerende giften, voortaan dus ook op onroerende. Twee manieren. De inbreng in waarde kan ...
Lees meer

01.09.2017 - Geen inbreng meer voor of door langstlevende echtgenoot (art. 39 Wet nieuw erfrecht)

De wetgever schaft de inbreng ten voordele of ten laste van de langstlevende echtgenoot af. Wanneer een langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende in samenloop komt met afstammelingen van de ...
Lees meer

01.09.2017 - Ouders en kinderen kunnen globale erfovereenkomst sluiten (art. 63 Wet nieuw erfrecht)

Om de verdeling van het vermogen bij overlijden in alle transparantie te laten verlopen en betwistingen te vermijden, geeft de wetgever de ouders de kans om - samen of afzonderlijk - een globale ...
Lees meer

1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18