Nieuws

Kies een rechtsdomein :
Zoeken :

31.08.2018 - Voertuig niet ingeschreven? Geknoeid met kentekenplaat? Strengere straffen vanaf 1 oktober

Wie rondrijdt met een niet-ingeschreven voertuig of geknoeid heeft met zijn kentekenplaat, riskeert vanaf 1 oktober een hogere boete, een verdubbeling van de boete bij recidive en een rijverbod. Vijf ...
Lees meer

31.08.2018 - Erfovereenkomsten vermeld in centraal register testamenten

Sedert 1 september 2018 kan men onder bepaalde voorwaarden een erfovereenkomst afsluiten. Een dergelijke erfovereenkomst heeft een belangrijke invloed op de afwikkeling van de nalatenschap. Daarom ...
Lees meer

28.08.2018 - Alleenstaanden met netto-inkomen boven 1.000 euro komen in aanmerking voor kosteloze juridische tweedelijnsbijstand

Vanaf 1 september 2018 komen alleenstaanden met een maandelijks netto-inkomen van meer dan 1.000 euro toch nog in aanmerking voor kosteloze juridische tweedelijnsbijstand. Nu is dat niet het geval en ...
Lees meer

21.08.2018 - Politie kan woning in noodsituaties doorzoeken zonder toestemming van bewoner (art. 4 Verzamelwet Politie)

Als er zich een noodsituatie voordoet, kan de politie voortaan private plaatsen (bv. een woning) doorzoeken zonder toestemming van de persoon die er het werkelijke genot van heeft. Op voorwaarde dat ...
Lees meer

10.08.2018 - Vanaf september hogere GAS-boetes voor verkeersovertredingen

Op 1 september 2018 stijgen de GAS-boetes voor verkeersovertredingen. Wie een overtreding van eerste categorie begaat, zal dan 58 in plaats 55 euro moeten betalen. Voor overtredingen van tweede ...
Lees meer

09.08.2018 - Kentekenplaathouder die GAS-boete krijgt kan onschuld bewijzen

GAS-boetes voor verkeersovertredingen altijd ten laste leggen van de houder van de kentekenplaat, zelfs als die kan aantonen niet de effectieve bestuurder te zijn geweest op het moment van de feiten, ...
Lees meer

27.07.2018 - PreferentiŽle toewijzing gezinswoning, huisraad en beroepsgoederen aangepast

De regels rond de preferentiŽle toewijzing van de gezinswoning, het huisraad en de beroepsgoederen bij overlijden of scheiding worden aangepast. Belangrijke wijziging is dat preferentiŽle toewijzing ...
Lees meer

27.07.2018 - Nieuw erfrecht verfijnd en verduidelijkt

De wet van 22 juli 2018 past in hoofdzaak het huwelijksvermogensrecht aan. Maar ze voert ook enkele wijzigingen door in de wet van 31 juli 2017. Die wet van 2017 - die in werking treedt op 1 ...
Lees meer

27.07.2018 - Automatisch verval van schenkingen bij echtscheiding geschrapt

Tot nu verliezen de echtgenoten bij een echtscheiding automatisch alle voordelen die ze elkaar bij huwelijksovereenkomst en sinds het aangaan van het huwelijk hebben toegekend. Tenzij ze iets anders ...
Lees meer

27.07.2018 - Scheiding van goederen beter omkaderd

Wie kiest om te huwen met scheiding van goederen kan voortaan rekenen op een betere wettelijke omkadering. En er komt meer rechtszekerheid voor de bedingen waarmee echtgenoten hun stelsel van ...
Lees meer

27.07.2018 - Erfrecht langstlevende echtgenoot herbekeken

De nieuwe wet op het huwelijksvermogensrecht wijzigt ook de positie van de langstlevende echtgenoot in het erfrecht. Op drie punten. Erfrecht bloedverwanten vierde orde afgeschaft . De bloedverwanten ...
Lees meer

27.07.2018 - Nieuwe helingsregels in erfrecht en huwelijksvermogensrecht

Zowel in het erfrecht als in het huwelijksvermogensrecht kan er sprake zijn van heling. De definitie daarvan wordt nu verruimd. De helingsregels zijn voortaan ook toepasselijk wanneer men gehuwd is ...
Lees meer

18.07.2018 - Straf onder elektronisch toezicht duurt altijd minstens ťťn maand (art. 8 Verzamelwet Strafzaken)

Een 'autonome straf onder elektronisch toezicht' van minder dan ťťn maand, is praktisch gezien onhaalbaar. Het principe uit het Strafwetboek dat rechters de mogelijkheid geeft om de wettelijke ...
Lees meer

18.07.2018 - Uitleg bij nieuwe voornaamsveranderingsprocedure

Minister van Justitie Geens licht de nieuwe voornaamsveranderingsprocedure toe. Zij geldt sinds 1 augustus 2018. Vanaf dan zijn de ambtenaren van de burgerlijke stand bevoegd voor de ...
Lees meer

13.07.2018 - Grondwettelijk Hof: aanhoudingsbevel niet ondertekend of gemotiveerd, dan invrijheidstelling

Blijkt een bevel tot aanhouding niet gemotiveerd of werd het niet ondertekend door de onderzoeksrechter, dan moet de persoon wiens vrijheid is benomen, in vrijheid worden gesteld. De motivering ťn ...
Lees meer

12.07.2018 - Billijke vergoeding voor afspelen van muziek aangepast

De regels rond de billijke vergoeding voor muziekproducenten en uitvoerende muziekartiesten worden op enkele punten gewijzigd. We stippen enkele veranderingen aan. Er komt een aparte tariefregeling ...
Lees meer

06.07.2018 - Grotere geschenken vrijgesteld van sociale bijdragen

Geeft u uw werknemers voor Kerstmis, Sinterklaas of bij hun huwelijk soms geschenken die vrijgesteld zijn van sociale bijdragen? Voortaan kunt u op hogere bedragen rekenen. Als werkgever kunt u uw ...
Lees meer

02.07.2018 - Rechter kan gerechtelijke bemiddeling opleggen (art. 204-240 DB burgerlijk recht)

De wetgever zet in op alternatieve vormen van geschillenbeslechting. De bemiddeling krijgt een duidelijke wettelijke definitie en wordt uitgebreid naar publiekrechtelijke rechtspersonen. ...
Lees meer

02.07.2018 - Overdrachtsregels bij appartementsmede-eigendom lichtjes aangepast (art. 173 en 174 DB burgerlijk recht)

Het nieuwe appartementrecht brengt enkele kleine veranderingen aan de regels voor de eigendomsoverdracht van de kavels. Informatieplicht. Voortaan geldt er voor alle rechtshandelingen die het ...
Lees meer

02.07.2018 - Familierechtbank mag omgangsrecht alleen weigeren als het ingaat tegen belang van kind

Grootouders hebben al geruime tijd het recht om persoonlijk contact met hun kleinkind te onderhouden. Ook wie aantoont dat hij met een kind een bijzondere affectieve band heeft, bv. een pleegouder, ...
Lees meer

02.07.2018 - Digitale burgerlijke stand komt eraan (art. 2 tot 118 DB burgerlijk recht)

De wetgever hervormt de burgerlijke stand. Een hervorming die zowel een modernisering, informatisering als vereenvoudiging inhoudt. Een van de belangrijkste nieuwigheden is de creatie van een ...
Lees meer

02.07.2018 - Vrederechter kan voorlopige bewindvoerder aanwijzen bij appartementsmede-eigendom (art. 171 DB burgerlijk recht)

Vanaf 1 januari 2019 kan de vrederechter een voorlopige bewindvoerder aanwijzen bij appartementsmede-eigendom. En de mede-eigenaar die in een rechtzaak verwikkeld is met de vereniging van ...
Lees meer

02.07.2018 - Exclusief privatief gebruik gemene delen aanzien als erfdienstbaarheid (art. 164 en 167 DB burgerlijk recht)

Volgens het appartementsrecht hebben de mede-eigenaars in principe een proportioneel recht op het gebruik van de gemene delen. Maar de statuten kunnen hiervan afwijken. Voortaan wordt die statutaire ...
Lees meer

02.07.2018 - Toepassingsgebied appartementsrecht aangepast (art. 163 DB burgerlijk recht)

De wetgever verduidelijkt op welke mede-eigendommen de dwingende regels over de gedwongen mede-eigendom van gebouwen en groepen van gebouwen - het zgn. appartementsrecht - van toepassing zijn. Voor ...
Lees meer

20.06.2018 - Handelaars kunnen rentetoelage of vergoeding aanvragen zolang openbare werken in hun straat duren

Vlaamse KMO's, zelfstandigen en micro-ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in hun straat die gestart zijn vůůr 1 juli 2017 - en die dus niet in aanmerking komen voor de ...
Lees meer

18.06.2018 - Hervormde Voetbalwet geeft politie nieuwe mogelijkheden om ontoelaatbaar supportersgedrag te bestraffen

Politiemensen kunnen voetbalsupporters die het te bont maken, maar die geen zware inbreuk begaan op de Voetbalwet, voortaan een 'officiŽle waarschuwing' geven. Een krachtig signaal om te vermijden ...
Lees meer

11.06.2018 - Eigen zaak starten kan vanaf september 2018 zonder 'attest bedrijfsbeheer'

Wie in Vlaanderen een eigen zaak wil starten, heeft daarvoor vanaf 1 september 2018 niet langer een attest 'basiskennis bedrijfsbeheer' nodig. Geen attest bedrijfsbeheer meer vanaf 1 september . Tot ...
Lees meer

11.06.2018 - Reizigers beter beschermd bij insolvabiliteit reisprofessionals

Verkopers van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten zijn verplicht om de reizigers te beschermen tegen hun insolvabiliteit. Ze moeten een verzekering afsluiten die het ...
Lees meer

06.06.2018 - Vlaanderen schrapt vermoeden van tenlasteneming bij gewaarborgde gezinsbijslag

De Vlaamse overheid schrapt het vermoeden dat de aanvrager van gewaarborgde gezinsbijslag het kind voor wie hij een tegemoetkoming bij Famifed aanvraagt ten laste heeft als het bij hem gedomicilieerd ...
Lees meer

30.05.2018 - Jaarlijkse welvaartspremie voor oudere gepensioneerde zelfstandigen

Met ingang van 1 mei 2018 wordt een jaarlijkse forfaitaire welvaartspremie ingevoerd voor gepensioneerde bejaarde zelfstandigen. Bedoeling is om de sociale dekking voor zelfstandigen verder te ...
Lees meer

1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19