Nieuws

Kies een rechtsdomein :
Zoeken :

01.09.2017 - Vermoeden van inbreng beperkt tot giften aan erfgenamen in rechte neerdalende lijn (art. 27 en 29 Wet nieuw erfrecht)

Het wettelijk vermoeden van inbreng van schenkingen en legaten wordt herschreven. Voortaan wordt dat vermoeden beperkt tot giften aan erfgenamen in rechte neerdalende lijn. Tot nu gold het vermoeden ...
Lees meer

01.09.2017 - Karakter van schenking is achteraf aanpasbaar (art. 28 Wet nieuw erfrecht)

Voortaan is het duidelijk: een schenking die oorspronkelijk bij vooruitmaking en buiten erfdeel of met vrijstelling van inbreng werd gedaan, kan voortaan omgevormd worden tot een schenking als ...
Lees meer

01.09.2017 - Ook tenietgegaan goed moet ingebracht worden (art. 36 Wet nieuw erfrecht)

Een geschonken goed moet - ook al is het teniet gegaan door toeval - toch ingebracht worden in de erfrechtelijke massa. Tot nu gold de regel dat een onroerend goed dat door toeval en buiten de schuld ...
Lees meer

01.09.2017 - Inbreng in waarde, niet meer in natura (art. 37, 38 en 41 Wet nieuw erfrecht)

De inbreng van alle giften gebeurt voortaan in waarde. Tot nu was de inbreng in waarde enkel van toepassing op roerende giften, voortaan dus ook op onroerende. Twee manieren. De inbreng in waarde kan ...
Lees meer

01.09.2017 - Geen inbreng meer voor of door langstlevende echtgenoot (art. 39 Wet nieuw erfrecht)

De wetgever schaft de inbreng ten voordele of ten laste van de langstlevende echtgenoot af. Wanneer een langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende in samenloop komt met afstammelingen van de ...
Lees meer

01.09.2017 - Ouders en kinderen kunnen globale erfovereenkomst sluiten (art. 63 Wet nieuw erfrecht)

Om de verdeling van het vermogen bij overlijden in alle transparantie te laten verlopen en betwistingen te vermijden, geeft de wetgever de ouders de kans om - samen of afzonderlijk - een globale ...
Lees meer

01.09.2017 - Verbod op erfovereenkomsten versoepeld (art. 3-9 en 63 Wet nieuw erfrecht)

De wetgever versoepelt het verbod op erfovereenkomsten. Hoewel in principe verboden, kunnen ze toch in welbepaalde gevallen. Meteen komen er ook regels die de gevolgen, de vorm en de publiciteit van ...
Lees meer

01.09.2017 - Nieuwe inkortingsregels (art. 54 tot 59 Wet nieuw erfrecht)

De wetgever past de inkortingsregels voor schenkingen en legaten aan. Inkortingen gebeuren - op enkele uitzonderingen na - enkel nog in waarde, niet meer in natura. De waardering van de schenkingen ...
Lees meer

01.09.2017 - Buitengerechtelijke omzetting vruchtgebruik op vraag van langstlevende echtgenoot of niet-gemeenschappelijke kinderen (art. 10 en 11 Wet nieuw erfrecht)

De langstlevende echtgenoot of de niet-gemeenschappelijke kinderen kunnen op een eenvoudige manier de omzetting van het vruchtgebruik vragen. Langs buitengerechtelijke weg. Die nieuwe mogelijkheid ...
Lees meer

01.09.2017 - Vordering tot aanvulling bij benadeling (art. 42 en 43 Wet nieuw erfrecht)

Verdelingen kunnen alleen nog worden vernietigd bij geweld of bedrog. Niet meer bij benadeling. In de plaats daarvan komt er bij benadeling een vordering tot aanvulling. Vordering tot aanvulling. Als ...
Lees meer

25.08.2017 - Vergoedingen terreurdaden onbeperkt te cumuleren met uitkeringsverzekering voor zelfstandigen

De regering heeft een vergoedingsregeling uitgewerkt voor de slachtoffers van terreurdaden naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart 2016. Zij hebben ook een bijzondere erkenning gekregen. Een en ...
Lees meer

31.07.2017 - Arbeidsongeschiktheidsbesluit zelfstandigen: wachttijd voor uitkeringen blijft zes maanden

De wachttijd voor de opening van het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in de regeling voor werknemers werd op 1 mei 2017 verdubbeld van zes naar twaalf maanden. En het aantal dagen dat in ...
Lees meer

31.07.2017 - Permanente vorming advocaten opgetrokken van 16 naar 20 punten

De permanente vorming van advocaten wordt grondig aangepast. Voortaan moeten advocaten jaarlijks 20 punten behalen. Het onderscheid tussen juridische en niet-juridische punten verdwijnt. En de ...
Lees meer

31.07.2017 - Advocaten melden gerechtelijk mandaat aan stafhouder

Advocaten die op een lijst van gerechtelijke mandatarissen komen, zijn verplicht om dat onmiddellijk te melden aan de stafhouder. Bij mandaten waarvoor geen lijst van mandatarissen bestaat, geldt ook ...
Lees meer

28.07.2017 - Strijd tegen terreur: BelgiŽ gestart met analyse van passagiersgegevens luchtvaart

Sinds 7 augustus 2017 zijn luchtvaartmaatschappijen verplicht om de gegevens van hun passagiers door te sturen naar een centrale databank - 'de Passagiersgegevensbank' - zodat ze geanalyseerd kunnen ...
Lees meer

24.07.2017 - Zwaardere administratieve sancties bij arbeidsongeschikte zelfstandigen

Het bestaande systeem van administratieve sancties binnen het arbeidsongeschiktheidsbesluit voor zelfstandigen wordt bijgestuurd. De sancties worden verzwaard en de verzwaring wordt verhoudingsgewijs ...
Lees meer

24.07.2017 - Minder papierwerk bij erfeniskwesties, zowel voor notarissen als rechtbanken eerste aanleg (art. 124 en 125 Potpourri V)

Erfeniskwesties regelen, het wordt voortaan iets makkelijker voor de notarissen. Althans, de papierberg die ze moeten verwerken wordt kleiner. En dat maakt het ook meteen voor de rechtbanken van ...
Lees meer

24.07.2017 - Potpourri V gepubliceerd in Staatsblad

Potpourri V of de wet met de vijfde reeks diverse maatregelen op het gebied van justitie, is op 24 juli in het Staatsblad verschenen. Met in totaal 321 artikelen om de werking van justitie te ...
Lees meer

24.07.2017 - Uniforme verjaringstermijn van 5 jaar voor energiefacturen ťn facturen elektronische communicatie (art. 48 Potpourri V)

De verjaringstermijn voor energiefacturen (gas, water en elektriciteit) en facturen elektronische communicatie bedraagt voortaan 5 jaar. En dat ongeacht het type klant (huishoudelijk of ...
Lees meer

24.07.2017 - Verwerping nalatenschap alleen nog via notaris (art. 117-123 Potpourri V)

Erfgerechtigden die een nalatenschap willen verwerpen of willen aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving moeten hun verklaring hierover voortaan afleggen voor de notaris, in een authentieke ...
Lees meer

24.07.2017 - Vijfde Potpourri-wet zorgt voor enkele familierechtelijke verbeteringen (art. 63-94 Potpourri V)

De vijfde Potpouri-wet zorgt voor enkele verbeteringen aan het familierecht. De adoptie na kafala wordt beter geregeld, er zijn afwijkingen mogelijk op het principe van 'eenheid van naam' bij ...
Lees meer

24.07.2017 - Op naar elektronisch 'bevel tot betalen' verkeersboetes (art. 316 Potpourri V)

Het bevel tot betalen van een verkeersboete zal in de toekomst elektronisch worden verstuurd. Er wordt momenteel hard gewerkt om dit mogelijk te maken. En ook de wetgever speelt hier al op in. In de ...
Lees meer

12.07.2017 - Uitkeringsverzekering zelfstandigen: terugvordering bij niet-toegelaten arbeid op zondag

Het arbeidsongeschiktheidsbesluit voor zelfstandigen verstrekt uitkeringen onder bepaalde voorwaarden. Het gaat bij die uitkeringsverzekering om voorwaarden die verband houden met de hoedanigheid van ...
Lees meer

11.07.2017 - Nieuwe omzettingstabel voor vruchtgebruik vanaf 21 juli 2017

Zoals de vorige jaren heeft minister van Justitie Koen Geens de tabel voor de omzetting van een vruchtgebruik in volle eigendom geactualiseerd. De nieuwe omzettingstabel houdt rekening met een ...
Lees meer

10.07.2017 - Geslacht wijzigen op geboorteakte wordt eenvoudiger

Wie zijn geslacht wil wijzigen op zijn geboorteakte, krijgt het binnenkort iets makkelijker. Het zal volstaan om aan te tonen dat het geslacht op de geboorteakte niet overeenstemt met de 'innerlijk ...
Lees meer

07.07.2017 - Belastingkrediet voor kinderen ten laste uitgebreid

Voortaan kan er ook een belastingkrediet voor kinderen ten laste worden verleend aan belastingplichtigen van wie het gezamenlijk belaste inkomen weliswaar hoger of gelijk is aan de belastingvrije ...
Lees meer

04.07.2017 - Adoptie-uitkeringen: zelfstandigen worden niet meer gediscrimineerd

De wetgever maakt een einde aan de discriminatie die bestond bij zelfstandigen die aanspraak wilden maken op adoptie-uitkeringen. De termijn waarin ze hun aanvraag bij het ziekenfonds moeten ...
Lees meer

30.06.2017 - Politie mag wanbetalers penale verkeersboetes opsporen via ANPR-camera's

De politie mag voortaan ANPR-camera's en nummerplaatscanners inzetten om wanbetalers van penale verkeersboetes op te sporen. Ze krijgt daarmee dezelfde bevoegdheid als de mobiele brigades van Douane ...
Lees meer

29.06.2017 - Vlaanderen hervormt rijopleiding: vanaf oktober minstens 9 maanden oefenen en 3 uur verplichte vorming voor begeleiders

De hervorming van het rijexamen is nog maar net achter de rug, maar Vlaanderen staat al klaar met een nieuw pakket wijzigingen. Dit keer voor de rijopleiding. Vanaf 1 oktober zal je minstens 9 ...
Lees meer

12.06.2017 - Wet verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen krijgt update

De 'Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen', de zogenaamde WAM-wet, krijgt een update. De wetgever zorgt voor een modern kader, ...
Lees meer

1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18