Nieuws

Kies een rechtsdomein :
Zoeken :

29.12.2017 - Zelfstandigenstatuut: terugvordering onterecht betaalde pensioenuitkeringen

Een wet van 25 december 2017 verbetert het pensioenstelsel van de zelfstandigen door het aan te passen aan de hervorming van de sociale bijdragen. De wetgever maakt het mogelijk om te vermijden dat ...
Lees meer

07.12.2017 - Remgeld bij tandartsbezoek stijgt

PatiŽnten betalen vanaf 1 januari 2018 meer voor een tandartsbezoek. Dat is zo afgesproken in het nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen voor 2017-2018 en wordt nu in de regelgeving ...
Lees meer

07.12.2017 - Herwaardering in uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering voor zelfstandigen

In uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor 2017-2018 worden een paar uitkeringen in de uitkeringsverzekering en de moederschapsverzekering voor zelfstandigen geherwaardeerd. ...
Lees meer

01.12.2017 - Ziekenfonds kan gemakkelijker onterecht betaalde uitkeringen terugvorderen bij overlijden

Ziekenfondsen krijgen voortaan de kans om uitkeringen die door een overlijden ten onrechte zijn uitbetaald, gemakkelijker te recupereren. Onterecht betaald . Ziekenfondsen hadden het vaak moeilijk om ...
Lees meer

01.12.2017 - Consumenten beter beschermd bij pakketreizen

Reizigers die een pakketreis boeken zijn vanaf 1 juli 2018 beter beschermd. Ze kunnen hun pakketreis altijd opzeggen, zonder daarvoor een specifieke reden te moeten geven. In ruil daarvoor betalen ze ...
Lees meer

01.12.2017 - Eenvoudiger grievenformulier voor hoger beroep in strafzaken

Wie hoger beroep aantekent in strafzaken, moet voortaan een nieuw 'grievenformulier' gebruiken. Dat is heel wat eenvoudiger dan het vorige. De voorbije maanden zorgde het oude formulier immers voor ...
Lees meer

29.11.2017 - Installateurs bewakingscamera's hebben vergunning nodig

Bedrijven die bewakingscamera's concipiŽren, installeren, onderhouden of herstellen moeten voortaan een speciale vergunning hebben. De minister van Binnenlandse Zaken levert die af. Een nieuw besluit ...
Lees meer

29.11.2017 - Maximale aanhoudingstermijn verdachten voor ŗlle strafbare feiten opgetrokken tot 48 uur

Vanaf 29 november 2017 mogen verdachten tot 48 uur aangehouden blijven zonder tussenkomst van een rechter. Dat is dubbel zo lang als daarvoor. Volgens de wetgever is die extra tijd fundamenteel om ...
Lees meer

13.11.2017 - Niet alle sociale huurders moeten Nederlands kennen

Sinds 1 november moeten alle nieuwe sociale huurders over een basiskennis Nederlands beschikken. Bereid zijn om Nederlands te leren, is niet meer genoeg. De Vlaamse regering had echter voorzien dat ...
Lees meer

06.11.2017 - Kraken voortaan strafbaar

Kraken is voortaan strafbaar. Vanaf 16 november 2017 kunnen rechters fikse boetes en gevangenisstraffen uitspreken. Die kunnen oplopen tot 2 jaar cel en 300 euro boete. Al zal de strafmaat wel ...
Lees meer

03.11.2017 - Valsmunterij voortaan zwaarder bestraft

Valsmunterij wordt voortaan zwaarder bestraft. Wie bijvoorbeeld bewust vals geld gebruikt (zonder contact te hebben met de vervalsers zelf) riskeert vanaf 13 november tot 5 jaar cel. Nu is dat ...
Lees meer

09.10.2017 - Experten buigen zich over hervorming burgerlijk wetboek

Zeven commissies richt minister van Justitie Koen Geens op. Elk van hen werkt een hervormingsvoorstel uit voor een welbepaalde thema uit het Burgerlijk Wetboek. Er zijn commissies tot hervorming van ...
Lees meer

21.09.2017 - Geen verplicht rijverbod meer voor dronken fietsers

Rechters zijn niet meer verplicht om een rijverbod uit te spreken voor dronken fietsers. In de meeste gevallen is die straf buiten proportie en schiet ze haar doel, namelijk het bevorderen van de ...
Lees meer

01.09.2017 - Regels voor inbreng van schulden (art. 40 Wet nieuw erfrecht)

De wetgever werkt regels uit voor de inbreng van schulden in de nalatenschap. Inbreng. Een vaststaande schuld van een mede-erfgenaam tegenover de massa moet in de te verdelen massa ingebracht worden. ...
Lees meer

01.09.2017 - Inbreng voor derde mogelijk (art. 30 Wet nieuw erfrecht)

Een kind van een schenker kan er zich toe verbinden de schenking aan zijn eigen kind (aan het kleinkind van de schenker dus) in de nalatenschap van de schenker in te brengen. Dat betekent dat het ...
Lees meer

01.09.2017 - Vermoeden van inbreng beperkt tot giften aan erfgenamen in rechte neerdalende lijn (art. 27 en 29 Wet nieuw erfrecht)

Het wettelijk vermoeden van inbreng van schenkingen en legaten wordt herschreven. Voortaan wordt dat vermoeden beperkt tot giften aan erfgenamen in rechte neerdalende lijn. Tot nu gold het vermoeden ...
Lees meer

01.09.2017 - Karakter van schenking is achteraf aanpasbaar (art. 28 Wet nieuw erfrecht)

Voortaan is het duidelijk: een schenking die oorspronkelijk bij vooruitmaking en buiten erfdeel of met vrijstelling van inbreng werd gedaan, kan voortaan omgevormd worden tot een schenking als ...
Lees meer

01.09.2017 - Ook tenietgegaan goed moet ingebracht worden (art. 36 Wet nieuw erfrecht)

Een geschonken goed moet - ook al is het teniet gegaan door toeval - toch ingebracht worden in de erfrechtelijke massa. Tot nu gold de regel dat een onroerend goed dat door toeval en buiten de schuld ...
Lees meer

01.09.2017 - Inbreng in waarde, niet meer in natura (art. 37, 38 en 41 Wet nieuw erfrecht)

De inbreng van alle giften gebeurt voortaan in waarde. Tot nu was de inbreng in waarde enkel van toepassing op roerende giften, voortaan dus ook op onroerende. Twee manieren. De inbreng in waarde kan ...
Lees meer

01.09.2017 - Geen inbreng meer voor of door langstlevende echtgenoot (art. 39 Wet nieuw erfrecht)

De wetgever schaft de inbreng ten voordele of ten laste van de langstlevende echtgenoot af. Wanneer een langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende in samenloop komt met afstammelingen van de ...
Lees meer

01.09.2017 - Ouders en kinderen kunnen globale erfovereenkomst sluiten (art. 63 Wet nieuw erfrecht)

Om de verdeling van het vermogen bij overlijden in alle transparantie te laten verlopen en betwistingen te vermijden, geeft de wetgever de ouders de kans om - samen of afzonderlijk - een globale ...
Lees meer

01.09.2017 - Verbod op erfovereenkomsten versoepeld (art. 3-9 en 63 Wet nieuw erfrecht)

De wetgever versoepelt het verbod op erfovereenkomsten. Hoewel in principe verboden, kunnen ze toch in welbepaalde gevallen. Meteen komen er ook regels die de gevolgen, de vorm en de publiciteit van ...
Lees meer

01.09.2017 - Nieuwe inkortingsregels (art. 54 tot 59 Wet nieuw erfrecht)

De wetgever past de inkortingsregels voor schenkingen en legaten aan. Inkortingen gebeuren - op enkele uitzonderingen na - enkel nog in waarde, niet meer in natura. De waardering van de schenkingen ...
Lees meer

01.09.2017 - Buitengerechtelijke omzetting vruchtgebruik op vraag van langstlevende echtgenoot of niet-gemeenschappelijke kinderen (art. 10 en 11 Wet nieuw erfrecht)

De langstlevende echtgenoot of de niet-gemeenschappelijke kinderen kunnen op een eenvoudige manier de omzetting van het vruchtgebruik vragen. Langs buitengerechtelijke weg. Die nieuwe mogelijkheid ...
Lees meer

01.09.2017 - Vordering tot aanvulling bij benadeling (art. 42 en 43 Wet nieuw erfrecht)

Verdelingen kunnen alleen nog worden vernietigd bij geweld of bedrog. Niet meer bij benadeling. In de plaats daarvan komt er bij benadeling een vordering tot aanvulling. Vordering tot aanvulling. Als ...
Lees meer

25.08.2017 - Vergoedingen terreurdaden onbeperkt te cumuleren met uitkeringsverzekering voor zelfstandigen

De regering heeft een vergoedingsregeling uitgewerkt voor de slachtoffers van terreurdaden naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart 2016. Zij hebben ook een bijzondere erkenning gekregen. Een en ...
Lees meer

31.07.2017 - Arbeidsongeschiktheidsbesluit zelfstandigen: wachttijd voor uitkeringen blijft zes maanden

De wachttijd voor de opening van het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in de regeling voor werknemers werd op 1 mei 2017 verdubbeld van zes naar twaalf maanden. En het aantal dagen dat in ...
Lees meer

31.07.2017 - Permanente vorming advocaten opgetrokken van 16 naar 20 punten

De permanente vorming van advocaten wordt grondig aangepast. Voortaan moeten advocaten jaarlijks 20 punten behalen. Het onderscheid tussen juridische en niet-juridische punten verdwijnt. En de ...
Lees meer

31.07.2017 - Advocaten melden gerechtelijk mandaat aan stafhouder

Advocaten die op een lijst van gerechtelijke mandatarissen komen, zijn verplicht om dat onmiddellijk te melden aan de stafhouder. Bij mandaten waarvoor geen lijst van mandatarissen bestaat, geldt ook ...
Lees meer

28.07.2017 - Strijd tegen terreur: BelgiŽ gestart met analyse van passagiersgegevens luchtvaart

Sinds 7 augustus 2017 zijn luchtvaartmaatschappijen verplicht om de gegevens van hun passagiers door te sturen naar een centrale databank - 'de Passagiersgegevensbank' - zodat ze geanalyseerd kunnen ...
Lees meer

1  2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19