Nieuws

Kies een rechtsdomein :
Zoeken :

24.07.2017 - Zwaardere administratieve sancties bij arbeidsongeschikte zelfstandigen

Het bestaande systeem van administratieve sancties binnen het arbeidsongeschiktheidsbesluit voor zelfstandigen wordt bijgestuurd. De sancties worden verzwaard en de verzwaring wordt verhoudingsgewijs ...
Lees meer

24.07.2017 - Minder papierwerk bij erfeniskwesties, zowel voor notarissen als rechtbanken eerste aanleg (art. 124 en 125 Potpourri V)

Erfeniskwesties regelen, het wordt voortaan iets makkelijker voor de notarissen. Althans, de papierberg die ze moeten verwerken wordt kleiner. En dat maakt het ook meteen voor de rechtbanken van ...
Lees meer

24.07.2017 - Potpourri V gepubliceerd in Staatsblad

Potpourri V of de wet met de vijfde reeks diverse maatregelen op het gebied van justitie, is op 24 juli in het Staatsblad verschenen. Met in totaal 321 artikelen om de werking van justitie te ...
Lees meer

24.07.2017 - Uniforme verjaringstermijn van 5 jaar voor energiefacturen én facturen elektronische communicatie (art. 48 Potpourri V)

De verjaringstermijn voor energiefacturen (gas, water en elektriciteit) en facturen elektronische communicatie bedraagt voortaan 5 jaar. En dat ongeacht het type klant (huishoudelijk of ...
Lees meer

24.07.2017 - Verwerping nalatenschap alleen nog via notaris (art. 117-123 Potpourri V)

Erfgerechtigden die een nalatenschap willen verwerpen of willen aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving moeten hun verklaring hierover voortaan afleggen voor de notaris, in een authentieke ...
Lees meer

24.07.2017 - Vijfde Potpourri-wet zorgt voor enkele familierechtelijke verbeteringen (art. 63-94 Potpourri V)

De vijfde Potpouri-wet zorgt voor enkele verbeteringen aan het familierecht. De adoptie na kafala wordt beter geregeld, er zijn afwijkingen mogelijk op het principe van 'eenheid van naam' bij ...
Lees meer

24.07.2017 - Op naar elektronisch 'bevel tot betalen' verkeersboetes (art. 316 Potpourri V)

Het bevel tot betalen van een verkeersboete zal in de toekomst elektronisch worden verstuurd. Er wordt momenteel hard gewerkt om dit mogelijk te maken. En ook de wetgever speelt hier al op in. In de ...
Lees meer

12.07.2017 - Uitkeringsverzekering zelfstandigen: terugvordering bij niet-toegelaten arbeid op zondag

Het arbeidsongeschiktheidsbesluit voor zelfstandigen verstrekt uitkeringen onder bepaalde voorwaarden. Het gaat bij die uitkeringsverzekering om voorwaarden die verband houden met de hoedanigheid van ...
Lees meer

11.07.2017 - Nieuwe omzettingstabel voor vruchtgebruik vanaf 21 juli 2017

Zoals de vorige jaren heeft minister van Justitie Koen Geens de tabel voor de omzetting van een vruchtgebruik in volle eigendom geactualiseerd. De nieuwe omzettingstabel houdt rekening met een ...
Lees meer

10.07.2017 - Geslacht wijzigen op geboorteakte wordt eenvoudiger

Wie zijn geslacht wil wijzigen op zijn geboorteakte, krijgt het binnenkort iets makkelijker. Het zal volstaan om aan te tonen dat het geslacht op de geboorteakte niet overeenstemt met de 'innerlijk ...
Lees meer

07.07.2017 - Belastingkrediet voor kinderen ten laste uitgebreid

Voortaan kan er ook een belastingkrediet voor kinderen ten laste worden verleend aan belastingplichtigen van wie het gezamenlijk belaste inkomen weliswaar hoger of gelijk is aan de belastingvrije ...
Lees meer

04.07.2017 - Adoptie-uitkeringen: zelfstandigen worden niet meer gediscrimineerd

De wetgever maakt een einde aan de discriminatie die bestond bij zelfstandigen die aanspraak wilden maken op adoptie-uitkeringen. De termijn waarin ze hun aanvraag bij het ziekenfonds moeten ...
Lees meer

30.06.2017 - Politie mag wanbetalers penale verkeersboetes opsporen via ANPR-camera's

De politie mag voortaan ANPR-camera's en nummerplaatscanners inzetten om wanbetalers van penale verkeersboetes op te sporen. Ze krijgt daarmee dezelfde bevoegdheid als de mobiele brigades van Douane ...
Lees meer

29.06.2017 - Vlaanderen hervormt rijopleiding: vanaf oktober minstens 9 maanden oefenen en 3 uur verplichte vorming voor begeleiders

De hervorming van het rijexamen is nog maar net achter de rug, maar Vlaanderen staat al klaar met een nieuw pakket wijzigingen. Dit keer voor de rijopleiding. Vanaf 1 oktober zal je minstens 9 ...
Lees meer

12.06.2017 - Wet verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen krijgt update

De 'Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen', de zogenaamde WAM-wet, krijgt een update. De wetgever zorgt voor een modern kader, ...
Lees meer

09.06.2017 - Verzekeringsplicht voor architect én aannemer, dakdekker, plaatser van ramen en deuren?

Momenteel zijn alleen architecten verplicht om hun 10-jarige aansprakelijkheid te verzekeren. Aannemers en andere beroepsgroepen uit de bouwsector hebben een vergelijkbare aansprakelijkheid, maar ...
Lees meer

31.05.2017 - Kwaliteitscontrole op gerechtsdeskundigen en vertalers

Gerechtsdeskundigen en beëdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken worden voortaan aan een grondige kwaliteitscontrole onderworpen voor ze worden opgenomen in het nationaal register. De nieuwe ...
Lees meer

30.05.2017 - Nieuwe lijst met ecocheque-producten vanaf 1 juni

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft de CAO nr. 98quinquies gesloten. Die cao moet het stelsel van de ecocheques verbeteren en vereenvoudigen via een grondige herziening van de lijst van de producten ...
Lees meer

23.05.2017 - België implementeert Europees onderzoeksbevel in strafzaken

Europa wil de rechterlijke samenwerking op het gebied van bewijsvergaring in strafzaken verbeteren. Onder meer door de regelgeving en samenwerkingsprincipes te harmoniseren en te vervangen door één ...
Lees meer

28.04.2017 - Wetgever legt basis voor hervorming financiering sociale zekerheid

De wet van 18 april 2017 houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid herbekijkt de financiering van de sociale zekerheid en van de geneeskundige verzorging. Dat is een gevolg van ...
Lees meer

28.04.2017 - Wachttijd bij uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid verdubbeld

De wachttijd die vereist is voor de opening van het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen wordt verdubbeld van 6 maanden naar 12 maanden. En het aantal dagen dat in die periode moet worden ...
Lees meer

28.04.2017 - Diverse bepalingen in strijd tegen domiciliefraude

De federale regering bindt opnieuw de strijd aan tegen domiciliefraude. Dit keer met een omvangrijk besluit diverse bepalingen. Daarin de ligt de focus op meer diepgaande woonstcontroles, een modern ...
Lees meer

27.04.2017 - Verplichte bijdrage aan Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand vanaf 1 mei

Vanaf 1 mei 2017 moet iedereen die door een strafgerecht wordt veroordeeld 20 euro betalen aan het 'Fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand'. Net als elke eisende partij in burgerlijke zaken. ...
Lees meer

27.04.2017 - Tarieven voor onmiddellijke inning verkeersovertredingen 5 procent hoger vanaf 1 mei

Vanaf 1 mei 2017 stijgen de tarieven voor onmiddellijke inning en consignatie voor overtredingen op de Wegverkeerswet en de uitvoeringsbesluiten ervan met 5%. Zo verhoogt de onmiddellijke inning voor ...
Lees meer

27.04.2017 - Nieuwe tabellen onmiddellijke inning beschikbaar voor snelheidsovertredingen vanaf 1 mei

Vanaf 1 mei 2017 stijgen de tarieven voor onmiddellijke inningen en consignaties in België met 5%. Daardoor stijgen ook de tarieven voor onmiddellijke inning bij snelheidsovertredingen. Om het werk ...
Lees meer

26.04.2017 - Witte ziekenwagens voor niet-dringende hulpverlening

De federale overheid en de deelstaten hebben samen een protocolakkoord afgesloten over het patiëntenvervoer. Er is afgesproken dat ziekenwagens twee kleuren kunnen hebben: geel of wit. Geel voor ...
Lees meer

25.04.2017 - Ook vrije advocatenkeuze bij arbitrageprocedure

Wie een rechtsbijstandsverzekering heeft, kan - als het tot een gerechtelijke of administratieve procedure komt - zijn advocaat zelf kiezen. De wetgever breidt die vrije keuze van advocaat nu uit tot ...
Lees meer

05.04.2017 - Meer rechten voor pleegzorgers

Pleegzorgers krijgen een eigen statuut, met rechten en plichten. Over de dagdagelijkse dingen kunnen ze helemaal zelf beslissen, fundamentele beslissingen worden door de ouders genomen. Maar die ...
Lees meer

31.03.2017 - Vóór 1 januari 2020 moet elke woning rookmelders hebben

Ten laatste op 1 januari 2020 moet élke woning in het Vlaamse Gewest uitgerust zijn met één of meer rookmelders of een ander branddetectiesysteem. De overheid voert die algemene verplichting in de ...
Lees meer

31.03.2017 - Verplichte bijdrage aan Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand krijgt basis

Wie door een strafgerecht wordt veroordeeld, zal binnenkort 20 euro moeten betalen aan het 'Fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand'. Net als elke eisende partij in burgerlijke zaken. Extra ...
Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19