Nieuws

Kies een rechtsdomein :
Zoeken :

30.12.2016 - Sociaal en fiscaal statuut voor 'student-zelfstandige'

De wetgever heeft een sociaal en fiscaal statuut uitgewerkt voor de 'student-ondernemer'. Dat zijn jongeren tot (in principe) 25 jaar die een zelfstandige activiteit combineren met studies die hun ...
Lees meer

30.12.2016 - Eenvoudiger tariefsysteem voor vertalers en tolken in strafzaken

Sinds 1 januari 2017 geldt een nieuw, eenvoudiger tariefsysteem voor vertalers en tolken in strafzaken. Vertalers worden voortaan betaald per regel of per woord in plaats van per vertaalde pagina. ...
Lees meer

30.12.2016 - Veroordelingen van bedrijven via KBO-nummer systematisch in Centraal Strafregister (art. 18 - 30 Potpourri IV)

Veroordelingen die bedrijven hebben opgelopen, worden in het Centraal Strafregister voortaan systematisch gekoppeld aan het nummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen. Dat maakt het voor ...
Lees meer

30.12.2016 - Dagen 'onterecht' in voorlopige hechtenis afgetrokken van detentiedagen andere veroordelingen (art. 31 en 105 Potpourri IV)

De dagen dat iemand 'onterecht' in voorlopige hechtenis heeft gezeten omdat die naderhand werd vrijgesproken of buitenvervolging gesteld, mogen voortaan worden 'afgetrokken' van nog openstaande ...
Lees meer

30.12.2016 - Dubbele naam bij onenigheid of uitblijven naamkeuze

Voortaan krijgt een kind de dubbele naam wanneer de ouders het niet eens raken over de naam of geen keuze maken. Tot nu kreeg het kind in een dergelijk geval automatisch de naam van de vader. Maar ...
Lees meer

30.12.2016 - Contactverbod met minderjarigen bij vrijheid onder voorwaarden altijd in Centraal Strafregister (art. 106 Potpourri IV)

Een contactverbod met minderjarigen dat door de onderzoeksrechter wordt opgelegd in het kader van een invrijheidstelling onder voorwaarden, moet altijd vermeld worden in het Centraal Strafregister. ...
Lees meer

30.12.2016 - Partij staat zelf in voor foutief veroorzaakte nutteloze gerechtskosten (art. 81 Potpourri IV)

De rechter moet de nutteloos gemaakte gerechtskosten voortaan laten betalen door de partij die ze foutief gemaakt heeft. Ook als die de zaak gewonnen heeft. Hij mag ze niet - zoals de andere kosten - ...
Lees meer

30.12.2016 - Tegenstrijdigheid van belangen nieuwe wrakingsgrond (art. 79 Potpourri IV)

Iedere magistraat kan om een aantal limitatief opgesomde redenen gewraakt worden. De wetgever vult de lijst met wrakingsgronden nu aan. Voortaan is 'tegenstrijdigheid van belangen' een uitdrukkelijke ...
Lees meer

30.12.2016 - Gerechtsdeskundige heeft meldingsplicht bij mogelijk belangenconflict (art. 80 Potpourri IV)

De gerechtsdeskundige moet voortaan de feiten en omstandigheden melden waardoor zou kunnen getwijfeld worden aan zijn onafhankelijkheid of onpartijdigheid. Hij moet dat doen binnen acht dagen na de ...
Lees meer

29.12.2016 - Douane kan voertuig van ŗlle wanbetalers in beslag nemen (art. 51-58 PW 2017)

Vanaf 1 januari 2017 kan de douane ŗlle wanbetalers aan de kant zetten. Niet meer alleen mensen met een openstaande verkeersboete of verkeersbelasting of bestuurders van voertuigen die niet gekeurd ...
Lees meer

29.12.2016 - Verlaagd btw-tarief op sociale huisvesting uitgebreid tot privťsector (art. 120-121 PW 2017)

Sinds 1 januari 2017 kan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon (particulieren, vastgoedontwikkelaars en elke andere privaatrechtelijke persoon) die een woning of woningcomplex koopt, bouwt, ...
Lees meer

29.12.2016 - Strafboetes pak duurder door verhoging opdecimes (art. 59-60 PW 2017)

Op 1 januari 2017 stijgen de opdecimes voor strafrechtelijke geldboeten van 50 naar 70. Dit betekent dat de boetes uit het Strafwetboek en de bijzondere wetten en reglementen niet meer met factor 6 ...
Lees meer

29.12.2016 - Verkeersboete 35% duurder voor wanbetalers (art. 45-50 PW 2017)

Wie halsstarrig weigert zijn verkeersboete te betalen, krijgt vanaf 1 juli 2017 een bevel tot betalen in de bus dat het te betalen bedrag met 35% optrekt. Bovendien zijn de verkeerszondaars in de ...
Lees meer

23.12.2016 - Veroordeeld tot alcoholslot? Vanaf 2017 code 69 op rijbewijs

Chauffeurs die veroordeeld zijn tot rijden met een alcoholslot, krijgen vanaf 1 januari 2017 'code 69' op hun rijbewijs. Dat gebeurt op vraag van Europa. De Europese Commissie wil immers dat rechters ...
Lees meer

20.12.2016 - Huurcontracten kunnen vanaf 1 januari online geregistreerd worden

Vanaf 1 januari 2017 kunnen onderhandse huurcontracten met hun bijlagen 'op gedematerialiseerde wijze' geregistreerd worden via de MyRent-software van de FOD FinanciŽn, staat er in een koninklijk ...
Lees meer

16.12.2016 - Erelonen en kosten medische gerechtsdeskundigen stijgen

De deskundigen die door de arbeidsgerechten zijn aangewezen voor medische onderzoeken naar aanleiding van geschillen verdienen volgend jaar weer ietsje meer. Het ereloon stijgt door indexering. Maar ...
Lees meer

15.12.2016 - Ondernemingen betalen in 2017 meer voor openbaarmaking van hun jaarrekening

De kosten voor openbaarmaking van de jaarrekeningen van ondernemingen worden elk jaar geÔndexeerd. De Nationale Bank van BelgiŽ heeft de geÔndexeerde bedragen voor 2017 gepubliceerd in het Belgisch ...
Lees meer

15.12.2016 - De elektronische verzending van akten aangeboden ter registratie of hypothecaire openbaarmaking wordt bijgestuurd

Instrumenterende ambtenaren mogen sinds 1†april 2014 authentieke akten elektronisch aanbieden voor de formaliteit van registratie en hypothecaire openbaarmaking. Het KB van 14†maart 2014 dat deze ...
Lees meer

28.11.2016 - Begraven of uitstrooien mag voortaan ook buiten het kerkhof

As uitrooien of een urne begraven kan voortaan ook buiten het domein van het kerkhof. Gemeenten kunnen hiervoor specifieke plaatsen afbakenen. Alleen op gemeentelijke begraafplaats. Momenteel mogen ...
Lees meer

24.11.2016 - Rechten bij verhoor in strafprocedures verruimd

Vanaf 27 november 2016 wordt het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures aanzienlijk verruimd. En krijgen advocaten een actievere rol tijdens het verhoor. BelgiŽ schikt zich daarmee naar ...
Lees meer

21.11.2016 - Benelux-Gerechtshof vanaf 1 december dť beroepsinstantie voor merken- en modellenrecht

Vanaf 1 december 2016 kunnen bedrijven rechtstreeks bij het Benelux-Gerechtshof terecht voor geschillen rond merken- en modellenrecht. Momenteel zijn de nationale rechtbanken in Den Haag, Brussel en ...
Lees meer

03.11.2016 - Elektronische identiteitsverificatie bij derdebetalersregeling

Wanneer zorgverleners de derdebetalersregeling toepassen moeten ze de identiteit van hun patiŽnt verifiŽren op het ogenblik van de verstrekking. Facturen ze elektronisch aan het ziekenfonds dan moet ...
Lees meer

21.10.2016 - Regels voor berekening van jaarlijks kostenpercentage woonkrediet

Vanaf 1 april 2017 zijn kredietgevers verplicht om ook bij hypothecaire kredieten een jaarlijks kostenpercentage aan (JKP) te geven. Een gevolg van de Hervormingswet Hypothecaire Kredieten van 22 ...
Lees meer

17.10.2016 - Maximale rentevoet voor levensverzekeringen blijft 2%

De maximale technische rentevoet voor levensverzekeringsovereenkomsten van lange duur wordt behouden op 2%. Dat blijkt uit een ministerieel besluit van 22 september 2016. Maximale rentevoet. Voor ...
Lees meer

10.10.2016 - Basisregels voor registratie samenlevingscontracten in Centraal huwelijksovereenkomstenregister

Sinds 1 september 2015 registreert het Centraal huwelijksovereenkomstenregister ook samenlevingscontracten en uitspraken van rechtbanken over huwelijksovereenkomsten, huwelijksstelsels en ...
Lees meer

30.09.2016 - Model van slachtofferverklaring bij internering

De nieuwe interneringswet - in werking sinds 1 oktober 2016 - geeft de slachtoffers van een geÔnterneerde een aantal rechten bij de uitvoering van de internering. Om hun wensen hieromtrent kenbaar te ...
Lees meer

22.09.2016 - Wisselen van vaste telecomoperator kan vlotter vanaf juli 2017

De federale regering wil het wisselen van vaste telecomoperator vereenvoudigen. Deze procedure vereist echter een specifieke reglementering omdat ze veel complexer is dan het veranderen van mobiele ...
Lees meer

21.09.2016 - Minimumpensioen voor zelfstandigen en werknemers volledig gelijkgeschakeld sinds 1 augustus

Een programmawet van eind 2014 bepaalt dat het minimumpensioen voor zelfstandigen vanaf 1 augustus 2016 volledig wordt afgestemd op de bedragen van het gewaarborgd minimumpensioen voor werknemers. De ...
Lees meer

15.09.2016 - Vrijstelling van bijdragen voor zelfstandigen na bevalling

Een verzamelwet heeft onlangs de wettelijke basis van de bestaande voorzieningen in de sociale zekerheid voor zelfstandigen versterkt. Voor de moederschapshulp, de adoptie-uitkering en de uitkering ...
Lees meer

12.09.2016 - Hoge Raad voor de Justitie start vijfde mandaat

De Hoge Raad voor de Justitie is aan zijn vijfde mandaat toe. De 44 leden die de fakkel de komende 4 jaar overnemen, waren al bekend. De helft van hen werd op 4 maart 2016 verkozen door hun ...
Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18