Nieuws

Kies een rechtsdomein :
Zoeken :

10.10.2016 - Basisregels voor registratie samenlevingscontracten in Centraal huwelijksovereenkomstenregister

Sinds 1 september 2015 registreert het Centraal huwelijksovereenkomstenregister ook samenlevingscontracten en uitspraken van rechtbanken over huwelijksovereenkomsten, huwelijksstelsels en ...
Lees meer

30.09.2016 - Model van slachtofferverklaring bij internering

De nieuwe interneringswet - in werking sinds 1 oktober 2016 - geeft de slachtoffers van een geÔnterneerde een aantal rechten bij de uitvoering van de internering. Om hun wensen hieromtrent kenbaar te ...
Lees meer

22.09.2016 - Wisselen van vaste telecomoperator kan vlotter vanaf juli 2017

De federale regering wil het wisselen van vaste telecomoperator vereenvoudigen. Deze procedure vereist echter een specifieke reglementering omdat ze veel complexer is dan het veranderen van mobiele ...
Lees meer

21.09.2016 - Minimumpensioen voor zelfstandigen en werknemers volledig gelijkgeschakeld sinds 1 augustus

Een programmawet van eind 2014 bepaalt dat het minimumpensioen voor zelfstandigen vanaf 1 augustus 2016 volledig wordt afgestemd op de bedragen van het gewaarborgd minimumpensioen voor werknemers. De ...
Lees meer

15.09.2016 - Vrijstelling van bijdragen voor zelfstandigen na bevalling

Een verzamelwet heeft onlangs de wettelijke basis van de bestaande voorzieningen in de sociale zekerheid voor zelfstandigen versterkt. Voor de moederschapshulp, de adoptie-uitkering en de uitkering ...
Lees meer

12.09.2016 - Hoge Raad voor de Justitie start vijfde mandaat

De Hoge Raad voor de Justitie is aan zijn vijfde mandaat toe. De 44 leden die de fakkel de komende 4 jaar overnemen, waren al bekend. De helft van hen werd op 4 maart 2016 verkozen door hun ...
Lees meer

08.09.2016 - Uniforme evaluatiecriteria objectiveren benoeming gerechtsdeurwaarder

Er komen uniforme evaluatiecriteria om de benoeming van gerechtsdeurwaarders objectiever te maken. Een benoemingscommissie evalueert de kandidaten op vijf criteria. Op basis daarvan stelt ze een ...
Lees meer

07.09.2016 - Pak minder Vlaamse sporters moet whereabouts invullen

Vanaf 15 september 2016 zullen een pak minder Vlaamse elitesporters hun whereabouts moeten invullen. Biatlon, skiŽn, badminton, gymnastiek en kano zijn maar enkele sporten die uit de lijst met ...
Lees meer

29.08.2016 - Palliatieve zorg niet beperkt tot levenseinde

De wetgever verruimt de definitie van palliatieve zorg. Deze zorgvorm is niet meer gekoppeld aan het levenseinde. De levensverwachting van de patiŽnt speelt geen rol. Bovendien wordt de zorg verdiept ...
Lees meer

19.08.2016 - Grondige update Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp (art. 68-75 Decreet WVG)

Het Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp krijgt een grondige update. Hoewel het voornamelijk gaat om grammaticale wijzigingen, technische correcties en verduidelijkingen, zijn er ook een aantal ...
Lees meer

11.08.2016 - Co-ouders behouden belastingvoordeel voor achttienplusser

Co-ouders hadden tot nu enkel recht op een gedeelde verhoging van hun belastingvrije som als hun kinderen niet-ontvoogd en minderjarig waren. Maar dat verandert vanaf dit jaar. De eis dat beide ...
Lees meer

11.08.2016 - Lagere interestvoet bij te late betaling van handelstransactie

De interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, bedraagt 8% tussen 1 juli en 31 december 2016. Tot eind juni was dat nog 8,5%. Voor leveringen, ...
Lees meer

10.08.2016 - Recht op juridische tweedelijnsbijstand strikter beoordeeld

Het recht op juridische tweedelijnsbijstand wordt voortaan alleen nog toegekend aan mensen die het echt nodig hebben. Er wordt rekening gehouden met bijna alle bestaansmiddelen van de aanvrager. ...
Lees meer

10.08.2016 - Nieuwe vergoedingregels bij juridische tweedelijnsbijstand

Vanaf 1 september 2016 gelden er nieuwe vergoedingsregels voor de juridische tweedelijnsbijstand. Het Gerechtelijk Wetboek is al aangepast, nu volgen nog enkele uitvoeringsregels. Er komt een nieuwe ...
Lees meer

26.07.2016 - Eigen huurregels voor pop up's

Pop up-winkels vallen niet onder de klassieke handelshuurwetgeving. De Vlaamse decreetgever heeft voor deze kortlopende huurcontracten een apart regime gecreŽerd, dat geldt vanaf 1 september. Huur ...
Lees meer

08.07.2016 - Gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord: hoger beroep tegen vonnis over homologatie herstel- of betalingsplan

Bij een gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord wordt een herstel- of betalingsplan opgesteld, dat in een opschorting van de schulden van een onderneming kan voorzien om de onderneming te ...
Lees meer

04.07.2016 - DAVO mag alimentatievorderingen invorderen via een bij aangetekende brief ter kennis gebracht dwangbevel (art. 88-91 en art. 109 PW)

Uiterlijk op 1†januari 2017 mag de Dienst voor alimentatievorderingen de onderhoudsplichtige door middel van een dwangbevel inlichten dat hij overgaat tot de invordering van de alimentatievorderingen...
Lees meer

22.06.2016 - Invordering onbetwiste geldschulden door gerechtsdeurwaarder van start

Voortaan kan de gerechtsdeurwaarder onbetwiste geldschulden invorderen. Los van enige gerechtelijke tussenkomst. De nieuwe procedure - ingevoerd door de tweede Potpourri-wet van eind 2015 - treedt nu ...
Lees meer

09.06.2016 - Voorafgaande betaling registratierechten geen grondvoorwaarde meer voor uitvoering registratie

De voorafgaande betaling van verschuldigde registratierechten wordt voortaan beschouwd als een eenvoudige betalingsmodaliteit, en niet langer als een grondvoorwaarde voor de uitvoering van de ...
Lees meer

23.05.2016 - Versoepeling moederschapsverlof voor zelfstandigen vanaf 1 januari 2017

Het moederschapsverlof voor zelfstandigen wordt uitgebreid 'om beter rekening te houden met de bijzonderheden van hun professionele situatie'. De duur van de moederschapsrust wordt verlengd en ...
Lees meer

23.05.2016 - Gevangenisstraf en boete voor wie verlengd rijverbod negeert

De wetgever is voortaan duidelijk: een voertuig besturen tijdens een verlengd rijverbod is strafbaar. Overtreders riskeren een gevangenisstraf van 3 maanden tot een jaar en een geldboete van 200 tot ...
Lees meer

13.05.2016 - Geen registratierecht bij invordering onbetwiste geldschulden (art. 6 Potpourri III-wet)

De documenten die de gerechtsdeurwaarder opstelt in het kader van de buitengerechtelijke procedure voor de invordering van onbetwiste geldschulden moeten niet geregistreerd worden. Wat betekent dat ...
Lees meer

13.05.2016 - Stage voor alle gerechtspersoneel (art. 60-72, 80-82, 251 Potpourri III-wet)

Vooraleer gerechtspersoneel definitief benoemd kan worden moet het een stage doorlopen. Die stage wordt aanzien als een evaluatieperiode. Zij komt in de plaats van de voorlopige benoeming. Stage. Het ...
Lees meer

13.05.2016 - Internering alleen nog voor meer ernstige misdrijven (art. 150 Potpourri III-wet)

De feiten waarvoor de onderzoeks- en vonnisgerechten een internering kunnen uitspreken, worden beperkt. Bedoeling is om de internering zoveel mogelijk te focussen op mensen waarvoor deze ...
Lees meer

13.05.2016 - Geen inobservatiestellingen meer in psychiatrische afdelingen van gevangenissen (art. 146-148 Potpourri III-wet)

Het forensisch psychiatrisch onderzoek kan binnenkort alleen nog uitgevoerd worden door forensische psychiaters. En inobservatiestellingen zullen niet meer gebeuren in de psychiatrische afdeling van ...
Lees meer

13.05.2016 - Veiligheidsmaatregelen voor seksuele delinquenten duren even lang als internering (art. 158 en 172 Potpourri III-wet)

De veiligheidsmaatregelen voor geÔnterneerde seksuele delinquenten duren voortaan even lang als de internering zelf. Ze worden geÔntegreerd in het zorgtraject van de geÔnterneerde. Wie geÔnterneerd ...
Lees meer

13.05.2016 - Procedure voor uitvoering internering bijgewerkt (art. 169-187 Potpourri III-wet)

De procedure omtrent de uitvoeringsmodaliteiten van de internering wordt hier en daar aangepast. We stippen enkele punten aan. Uitvoeringsmodaliteiten. De uitvoeringsmodaliteiten van de internering ...
Lees meer

13.05.2016 - Bevoegdheidsincidenten binnen rechtbank sneller afgehandeld (art. 27 Potpourri III-wet)

Het openbaar minister moet geen advies meer geven over bevoegdheidsincidenten tussen afdelingen, secties, kamers en rechters binnen eenzelfde rechtbank. Het wordt wel op de hoogte gebracht, en kan - ...
Lees meer

13.05.2016 - Benoemingsprocedure magistraten aangepast (art. 52 en 53 Potpourri III-wet)

De benoemingsprocedure voor magistraten wordt op enkele kleine punten aangepast. Bedoeling is dat de procedure sneller en efficiŽnter verloopt en ook minder duur wordt. Aangetekende brieven worden ...
Lees meer

13.05.2016 - Elektronische betekening vervangt bezoek gerechtsdeurwaarder (art. 8-17, 130 en 131 Potpourri III-wet)

Gerechtsdeurwaarders kunnen binnenkort elektronisch betekenen. Zowel in burgerlijke als in strafzaken. De nieuwe betekeningswijze is een bijkomende manier van betekenen en staat naast de betekening ...
Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  14  15  16  17  18