Nieuws

Kies een rechtsdomein :
Zoeken :

16.12.2016 - Erelonen en kosten medische gerechtsdeskundigen stijgen

De deskundigen die door de arbeidsgerechten zijn aangewezen voor medische onderzoeken naar aanleiding van geschillen verdienen volgend jaar weer ietsje meer. Het ereloon stijgt door indexering. Maar ...
Lees meer

15.12.2016 - Ondernemingen betalen in 2017 meer voor openbaarmaking van hun jaarrekening

De kosten voor openbaarmaking van de jaarrekeningen van ondernemingen worden elk jaar geÔndexeerd. De Nationale Bank van BelgiŽ heeft de geÔndexeerde bedragen voor 2017 gepubliceerd in het Belgisch ...
Lees meer

15.12.2016 - De elektronische verzending van akten aangeboden ter registratie of hypothecaire openbaarmaking wordt bijgestuurd

Instrumenterende ambtenaren mogen sinds 1†april 2014 authentieke akten elektronisch aanbieden voor de formaliteit van registratie en hypothecaire openbaarmaking. Het KB van 14†maart 2014 dat deze ...
Lees meer

28.11.2016 - Begraven of uitstrooien mag voortaan ook buiten het kerkhof

As uitrooien of een urne begraven kan voortaan ook buiten het domein van het kerkhof. Gemeenten kunnen hiervoor specifieke plaatsen afbakenen. Alleen op gemeentelijke begraafplaats. Momenteel mogen ...
Lees meer

24.11.2016 - Rechten bij verhoor in strafprocedures verruimd

Vanaf 27 november 2016 wordt het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures aanzienlijk verruimd. En krijgen advocaten een actievere rol tijdens het verhoor. BelgiŽ schikt zich daarmee naar ...
Lees meer

21.11.2016 - Benelux-Gerechtshof vanaf 1 december dť beroepsinstantie voor merken- en modellenrecht

Vanaf 1 december 2016 kunnen bedrijven rechtstreeks bij het Benelux-Gerechtshof terecht voor geschillen rond merken- en modellenrecht. Momenteel zijn de nationale rechtbanken in Den Haag, Brussel en ...
Lees meer

03.11.2016 - Elektronische identiteitsverificatie bij derdebetalersregeling

Wanneer zorgverleners de derdebetalersregeling toepassen moeten ze de identiteit van hun patiŽnt verifiŽren op het ogenblik van de verstrekking. Facturen ze elektronisch aan het ziekenfonds dan moet ...
Lees meer

21.10.2016 - Regels voor berekening van jaarlijks kostenpercentage woonkrediet

Vanaf 1 april 2017 zijn kredietgevers verplicht om ook bij hypothecaire kredieten een jaarlijks kostenpercentage aan (JKP) te geven. Een gevolg van de Hervormingswet Hypothecaire Kredieten van 22 ...
Lees meer

17.10.2016 - Maximale rentevoet voor levensverzekeringen blijft 2%

De maximale technische rentevoet voor levensverzekeringsovereenkomsten van lange duur wordt behouden op 2%. Dat blijkt uit een ministerieel besluit van 22 september 2016. Maximale rentevoet. Voor ...
Lees meer

10.10.2016 - Basisregels voor registratie samenlevingscontracten in Centraal huwelijksovereenkomstenregister

Sinds 1 september 2015 registreert het Centraal huwelijksovereenkomstenregister ook samenlevingscontracten en uitspraken van rechtbanken over huwelijksovereenkomsten, huwelijksstelsels en ...
Lees meer

30.09.2016 - Model van slachtofferverklaring bij internering

De nieuwe interneringswet - in werking sinds 1 oktober 2016 - geeft de slachtoffers van een geÔnterneerde een aantal rechten bij de uitvoering van de internering. Om hun wensen hieromtrent kenbaar te ...
Lees meer

22.09.2016 - Wisselen van vaste telecomoperator kan vlotter vanaf juli 2017

De federale regering wil het wisselen van vaste telecomoperator vereenvoudigen. Deze procedure vereist echter een specifieke reglementering omdat ze veel complexer is dan het veranderen van mobiele ...
Lees meer

21.09.2016 - Minimumpensioen voor zelfstandigen en werknemers volledig gelijkgeschakeld sinds 1 augustus

Een programmawet van eind 2014 bepaalt dat het minimumpensioen voor zelfstandigen vanaf 1 augustus 2016 volledig wordt afgestemd op de bedragen van het gewaarborgd minimumpensioen voor werknemers. De ...
Lees meer

15.09.2016 - Vrijstelling van bijdragen voor zelfstandigen na bevalling

Een verzamelwet heeft onlangs de wettelijke basis van de bestaande voorzieningen in de sociale zekerheid voor zelfstandigen versterkt. Voor de moederschapshulp, de adoptie-uitkering en de uitkering ...
Lees meer

12.09.2016 - Hoge Raad voor de Justitie start vijfde mandaat

De Hoge Raad voor de Justitie is aan zijn vijfde mandaat toe. De 44 leden die de fakkel de komende 4 jaar overnemen, waren al bekend. De helft van hen werd op 4 maart 2016 verkozen door hun ...
Lees meer

08.09.2016 - Uniforme evaluatiecriteria objectiveren benoeming gerechtsdeurwaarder

Er komen uniforme evaluatiecriteria om de benoeming van gerechtsdeurwaarders objectiever te maken. Een benoemingscommissie evalueert de kandidaten op vijf criteria. Op basis daarvan stelt ze een ...
Lees meer

07.09.2016 - Pak minder Vlaamse sporters moet whereabouts invullen

Vanaf 15 september 2016 zullen een pak minder Vlaamse elitesporters hun whereabouts moeten invullen. Biatlon, skiŽn, badminton, gymnastiek en kano zijn maar enkele sporten die uit de lijst met ...
Lees meer

29.08.2016 - Palliatieve zorg niet beperkt tot levenseinde

De wetgever verruimt de definitie van palliatieve zorg. Deze zorgvorm is niet meer gekoppeld aan het levenseinde. De levensverwachting van de patiŽnt speelt geen rol. Bovendien wordt de zorg verdiept ...
Lees meer

19.08.2016 - Grondige update Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp (art. 68-75 Decreet WVG)

Het Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp krijgt een grondige update. Hoewel het voornamelijk gaat om grammaticale wijzigingen, technische correcties en verduidelijkingen, zijn er ook een aantal ...
Lees meer

11.08.2016 - Co-ouders behouden belastingvoordeel voor achttienplusser

Co-ouders hadden tot nu enkel recht op een gedeelde verhoging van hun belastingvrije som als hun kinderen niet-ontvoogd en minderjarig waren. Maar dat verandert vanaf dit jaar. De eis dat beide ...
Lees meer

11.08.2016 - Lagere interestvoet bij te late betaling van handelstransactie

De interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, bedraagt 8% tussen 1 juli en 31 december 2016. Tot eind juni was dat nog 8,5%. Voor leveringen, ...
Lees meer

10.08.2016 - Recht op juridische tweedelijnsbijstand strikter beoordeeld

Het recht op juridische tweedelijnsbijstand wordt voortaan alleen nog toegekend aan mensen die het echt nodig hebben. Er wordt rekening gehouden met bijna alle bestaansmiddelen van de aanvrager. ...
Lees meer

10.08.2016 - Nieuwe vergoedingregels bij juridische tweedelijnsbijstand

Vanaf 1 september 2016 gelden er nieuwe vergoedingsregels voor de juridische tweedelijnsbijstand. Het Gerechtelijk Wetboek is al aangepast, nu volgen nog enkele uitvoeringsregels. Er komt een nieuwe ...
Lees meer

26.07.2016 - Eigen huurregels voor pop up's

Pop up-winkels vallen niet onder de klassieke handelshuurwetgeving. De Vlaamse decreetgever heeft voor deze kortlopende huurcontracten een apart regime gecreŽerd, dat geldt vanaf 1 september. Huur ...
Lees meer

08.07.2016 - Gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord: hoger beroep tegen vonnis over homologatie herstel- of betalingsplan

Bij een gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord wordt een herstel- of betalingsplan opgesteld, dat in een opschorting van de schulden van een onderneming kan voorzien om de onderneming te ...
Lees meer

04.07.2016 - DAVO mag alimentatievorderingen invorderen via een bij aangetekende brief ter kennis gebracht dwangbevel (art. 88-91 en art. 109 PW)

Uiterlijk op 1†januari 2017 mag de Dienst voor alimentatievorderingen de onderhoudsplichtige door middel van een dwangbevel inlichten dat hij overgaat tot de invordering van de alimentatievorderingen...
Lees meer

22.06.2016 - Invordering onbetwiste geldschulden door gerechtsdeurwaarder van start

Voortaan kan de gerechtsdeurwaarder onbetwiste geldschulden invorderen. Los van enige gerechtelijke tussenkomst. De nieuwe procedure - ingevoerd door de tweede Potpourri-wet van eind 2015 - treedt nu ...
Lees meer

09.06.2016 - Voorafgaande betaling registratierechten geen grondvoorwaarde meer voor uitvoering registratie

De voorafgaande betaling van verschuldigde registratierechten wordt voortaan beschouwd als een eenvoudige betalingsmodaliteit, en niet langer als een grondvoorwaarde voor de uitvoering van de ...
Lees meer

23.05.2016 - Versoepeling moederschapsverlof voor zelfstandigen vanaf 1 januari 2017

Het moederschapsverlof voor zelfstandigen wordt uitgebreid 'om beter rekening te houden met de bijzonderheden van hun professionele situatie'. De duur van de moederschapsrust wordt verlengd en ...
Lees meer

23.05.2016 - Gevangenisstraf en boete voor wie verlengd rijverbod negeert

De wetgever is voortaan duidelijk: een voertuig besturen tijdens een verlengd rijverbod is strafbaar. Overtreders riskeren een gevangenisstraf van 3 maanden tot een jaar en een geldboete van 200 tot ...
Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  15  16  17  18  19