Nieuws

Kies een rechtsdomein :
Zoeken :

09.05.2016 - Aanhoudingen in privéruimtes kunnen ook 's nachts

Er komt een wettelijke regeling voor gerechtelijke aanhoudingen in privéruimtes. Zij is volledig afgestemd op de regeling voor het houden van huiszoekingen. Wat betekent dat een aanhouding in ...
Lees meer

09.05.2016 - Telefoontap bij inbreuken op wapenwet

De onderzoeksrechter kan de telefoontap voortaan bevelen voor een hele reeks nieuwe misdrijven. Waaronder inbreuken op de wapenwet en op de regels voor de externe beveiliging van kernmateriaal en ...
Lees meer

04.05.2016 - Administratieve geldboetes in de GDPR

Artikel 83, 4-6, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR somt de verschillende inbreuken op die door de toezichthoudende autoriteit bestraft kunnen worden met een administratieve ...
Lees meer

04.05.2016 - Wat is een geldige toestemming volgens de GDPR?

De GDPR laat de verwerkingsverantwoordelijke toe om persoonsgegevens te verwerken op basis van de toestemming van de betrokkenen. Om van een geldige toestemming te kunnen spreken moet deze vrij ...
Lees meer

21.04.2016 - Gebruiker van uitzendkrachten gelijkgesteld met werkgever (art. 27 - 28 en art. 81 DB sociaal strafrecht)

Een nieuw artikel 176/1 in het Sociaal Strafwetboek omschrijft de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker van uitzendkrachten. Er is sprake van een gelijkstelling van de gebruiker met de ...
Lees meer

21.04.2016 - België start proefproject met elektronische vrachtbrief

Op 1 mei 2016 start ons land met een proefproject 'elektronische vrachtbrief'. Ondernemingen die goederenvervoer verrichten op Belgisch grondgebied mogen hun papieren vrachtbrief gedurende 3 jaar ...
Lees meer

05.04.2016 - Openbaar Ministerie kan daders belaging vervolgen zonder klacht

Belaging vormt niet langer een klachtmisdrijf. Dat betekent dat het Openbaar Ministerie daders voortaan kan vervolgen zonder dat er een klacht werd ingediend door het slachtoffer (of wanneer het om ...
Lees meer

25.03.2016 - Vlaanderen vanaf 2017 minder streng voor sociale huisvestingsmaatschappijen

Vanaf 1 januari 2017 gelden nieuwe regels voor de prestatiebeoordeling van sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) in Vlaanderen. In eerste instantie worden de controles van de Visitatiecommissie ...
Lees meer

24.03.2016 - Hervormde binnenlandse adoptie van start

Het decreet binnenlandse adoptie - van juli 2015 - treedt in werking. Op 24 maart 2016. Een nieuw besluit bevat nog een aantal uitvoeringsregels over de bemiddeling, nazorg en inzage bij binnenlandse ...
Lees meer

21.03.2016 - Procedure voor overdracht van loon wordt vereenvoudigd

De procedure van kennisgeving bij loonsoverdracht wordt vereenvoudigd en geïnformatiseerd. Een elektronische verzending kan de aangetekende brief vervangen. Maar het gaat enkel om de relatie tussen ...
Lees meer

15.03.2016 - Verzet in strafzaken ingeperkt (art. 73-75, 79-85 en 92-93 Potpourri II)

De mogelijkheden op verzet in strafzaken worden drastisch ingeperkt. De wetgever wil daarmee vermijden dat de procedure wordt misbruikt en zaken meermaals moeten worden behandeld zonder gegronde ...
Lees meer

15.03.2016 - Dwingende termijnen voor procedures in strafzaken (art. 76-78, 85 en 93 Potpourri II)

Potpourri II voert dwingende termijnen in voor het indienen van besluiten en conclusies in strafzaken. Dat moet zorgen voor een vlotter verloop van het strafproces en een beter beheer van de ...
Lees meer

15.03.2016 - Maximumduur beperkte detentie opgetrokken tot 16uur (art. 150 Potpourri II)

De maximumduur van de beperkte detentie wordt opgetrokken van 12 tot 16uur. Met deze aanpassing zorgt de wetgever er niet alleen voor dat er geen verschil meer bestaat met de duur van de ...
Lees meer

15.03.2016 - Meer tijd voor hoger beroep in strafzaken (art. 88-91 Potpourri II)

Wie hoger beroep aantekent in strafzaken, heeft daar sinds 1 maart 30 dagen de tijd voor. Dat is dubbel zo lang dan vroeger. Maar die extra tijd is nodig. Sinds begin deze maand geldt immers de ...
Lees meer

14.03.2016 - Diploma nodig om in slachthuis te mogen werken

De personeelsleden die in een slachthuis met levende dieren omgaan, moeten een getuigschrift van vakbekwaamheid bezitten. Dat betekent dat zij een opleiding hebben gevolgd én geslaagd zijn voor een ...
Lees meer

19.02.2016 - Nieuwe criminele straf (art. 2 en 3 Potpourri II-wet)

Er is een nieuwe criminele straf: de tijdelijke opsluiting of hechtenis van dertig tot veertig jaar. Tot nu was de hoogste tijdelijke criminele straf de opsluiting (of hechtenis) van twintig tot ...
Lees meer

19.02.2016 - Potpourri II (Strafrecht en Strafvordering) gepubliceerd

De langverwachte Potpourri II-wet is op 19 februari 2016 in het Staatsblad verschenen. Exact 120 dagen nadat het monsterontwerp werd ingediend in de Kamer. De oorspronkelijke 226 artikels zijn er ...
Lees meer

19.02.2016 - Voyeurisme voortaan strafbaar

Voyeurisme is voortaan strafbaar. Daders riskeren een gevangenisstraf van 6 maanden tot 5 jaar. Is het slachtoffer jonger dan 16, dan kan die straf oplopen tot 15 jaar cel. Maar de wetgever voegt ook ...
Lees meer

19.02.2016 - Alle misdaden correctionaliseerbaar

Alle misdaden worden correctionaliseerbaar. Wat betekent dat ze kunnen behandeld worden door de correctionele rechtbank, in plaats van door het hof van assisen. Geen uitzonderingen meer. Tot nu was ...
Lees meer

19.02.2016 - Geen werkstraf, autonome straf onder elektronisch toezicht en vervangende straf met uitstel (art. 37, 38 en 58 Potpourri II)

Het 'uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf' kan niet worden toegepast bij autonome werkstraffen, autonome straffen onder elektronisch toezicht en vervangende straffen. De maatregel zou bij ...
Lees meer

19.02.2016 - Guilty plea in Belgisch Strafrecht (art. 96 - 98 Potpourri II)

De Potpourri II-wet introduceert de 'guilty plea' of de 'voorafgaande erkenning van schuld' in ons strafrecht. Daarbij komt het erop neer dat verdachten of beklaagden die vooraf hun schuld bekennen, ...
Lees meer

19.02.2016 - Geen gerechtsdeurwaarder meer bij betekening OM aan OM (art. 125 en 126 Potpourri II)

De betekening van een dagvaarding of van een verstekvonnis aan een persoon zonder bekende woonplaats in België of in het buitenland, moet niet langer gebeuren via deurwaardersakte. De wetgever heeft ...
Lees meer

19.02.2016 - Potpourri II beperkt toepassing 'opschorting van de uitspraak van de veroordeling' (art. 35 en 36 Potpourri II)

De opschorting van de uitspraak van de veroordeling kan niet worden toegepast voor feiten die strafbaar zijn een correctionele gevangenisstraf van meer dan 20 jaar. Met andere woorden voor de ...
Lees meer

19.02.2016 - Verjaringstermijn zwaarste correctionele straffen afgestemd op criminele straffen (art. 19 Potpourri II-wet)

Een correctionele rechtbank kan voortaan tot veertig jaar gevangenisstraf opleggen. Dit voor de zwaarste gecorrectionaliseerde misdaden. De verjaringstermijn voor die zwaarste straffen wordt nu ...
Lees meer

09.02.2016 - Meer tijd om rolrechten Raad van State te betalen

De Raad van State vernietigt de termijn van 8 dagen waarbinnen de verzoeker of de tussenkomende partij de rolrechten bij de Raad moet betalen. Die is te kort. Wat betekent dat de rolrechten - door ...
Lees meer

05.02.2016 - Verdeeld verblijf van minderjarige in bevolkingsregister

Wanneer een kind op twee adressen verblijft, kan de ouder bij wie het kind niet zijn hoofdverblijfplaats heeft in het bevolkingsregister laten opnemen dat het kind ook bij hem verblijft. Dit moet ...
Lees meer

29.01.2016 - Nieuwe lijst met ecocheque-producten vanaf 1 maart

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft de CAO nr. 98quater inzake ecocheques gesloten. Met die nieuwe cao vervangen de sociale partners de huidige lijst van ecologische producten en diensten die men ...
Lees meer

19.01.2016 - Niet meer naam van vader bij onenigheid of uitblijven naamkeuze

Een kind krijgt niet meer automatisch de naam van de vader wanneer de ouders het niet eens raken of geen keuze maken. Het Grondwettelijk Hof heeft beslist dat die naamgeving ongrondwettig is, wegens ...
Lees meer

14.01.2016 - Premie van 2.500 tot 5.000 euro bij aankoop van elektrische wagen

Particulieren die nog dit jaar een elektrische wagen aankopen, hebben recht op een premie van 2.500 tot 5.000 euro. Het premiebedrag daalt geleidelijk tot 1.000 à 2.000 euro in 2019. Maar er zit een ...
Lees meer

13.01.2016 - Raad van State vernietigt criteria voor vrijstelling van architectenstage

De Raad van State heeft op verzoek van de Orde van architecten de objectieve criteria vernietigd die de regering heeft vastgesteld voor de vrijstelling van de architectenstage. Die criteria bevatten ...
Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  15  16  17  18