Nieuws

Kies een rechtsdomein :
Zoeken :

13.12.2021 - Loongrenzen Arbeidsovereenkomstenwet voor 2022 zijn gekend

Op 1 januari 2022 stijgen de loongrenzen uit de Arbeidsovereenkomstenwet. Reden daarvoor is de jaarlijkse indexering. De plafonds zijn belangrijk voor de toepassing van onder meer het ...
Lees meer

13.12.2021 - Voordelen van alle aard bedrijfswagen: referentie-CO2-uitstoot voor 2022

De referentie-CO2-uitstoot voor 2022 met betrekking tot de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig bedraagt:91g/km voor voertuigen met ...
Lees meer

10.12.2021 - Covid-19: NAR-cao nr. 149 over verplicht of aanbevolen telewerk verlengd tot 31 maart 2022

De Nationale Arbeidsraad heeft de geldigheidsduur van cao nr. 149 over het aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis met 3 maanden verlengd, tot 31 maart 2022. Op 7 december 2021 ...
Lees meer

09.12.2021 - Elektronische verkoop van inbeslaggenomen roerende goederen: koper betaalt 7,5% retributie op verkoopprijs

Vanaf 10 december 2021 zijn gerechtsdeurwaarders die tot een uitvoerend beslag overgaan niet langer verplicht om de inbeslaggenomen roerende goederen (bv. auto's, juwelen en elektronica) fysiek te ...
Lees meer

07.12.2021 - Verplichte bijdrage aan Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand stijgt naar 22 euro

Wie door een strafgerecht wordt veroordeeld, moet sinds 1 december 2021 geen 20 maar 22 euro betalen aan het Fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. Net als elke eisende partij in burgerlijke ...
Lees meer

02.12.2021 - Overschrijding spilindex augustus 2021: FOD Sociale Zekerheid publiceert nieuwe bedragen voor sociale uitkeringen vanaf september 2021

In augustus 2021 werd de spilindex overschreden. Het overschrijden van de spilindex betekent dat de sociale uitkeringen en de pensioenen in september 2021 met 2% werden verhoogd. De FOD Sociale ...
Lees meer

25.11.2021 - Vanaf aanslagjaar 2022 nieuw attest voor fiscale aftrek hypothecaire lening (attest 281.61)

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit heeft een nieuw model gepubliceerd van het 'fiscaal attest hypothecair krediet' (attest 281.61). Het document kreeg een extra rubriek: 'Rubriek 13: ...
Lees meer

24.11.2021 - Covid-19: telewerk opnieuw verplicht, terugkeermomenten kunnen onder strikte voorwaarden

Sinds 20 november 2021 (7u) gelden nieuwe coronamaatregelen. Telewerk is opnieuw verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personen die er werken (ongeacht de aard van hun ...
Lees meer

24.11.2021 - Vlaamse steden en gemeenten mogen technische voertuiggegevens opvragen bij DIV voor handhaving parkeerbeleid

Vlaamse steden en gemeenten kunnen voortaan, naast de identiteitsgegevens van een kentekenplaathouder, ook de technische voertuiggegevens opvragen bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV). Denk ...
Lees meer

23.11.2021 - NAR-cao 160: gewettigde afwezigheid met loonbehoud voor werknemers die via Self Assessment Tool advies krijgen voor coronatest

Vanaf 19 november 2021 tot en met 28 februari 2022 kunnen werknemers die via de Self Assessment Testing Tool het advies krijgen om zich te laten testen op het coronavirus gewettigd afwezig zijn van ...
Lees meer

18.11.2021 - Covid-19: werking Centraal Register Solvabiliteit afgestemd op invoering voorbereidend akkoord bij ondernemingsrechtbank

In maart 2021 nam de wetgever een aantal nieuwe maatregelen om faillissementen te vermijden bij ondernemingen die kampen met betalingsmoeilijkheden door de coronacrisis. Eťn daarvan is de invoering ...
Lees meer

17.11.2021 - Europese Commissie concretiseert gegevensuitwisseling tussen lidstaten in kader van nieuwe btw-regels voor kleine ondernemers

Vanaf 1 januari 2025 gelden in heel Europa nieuwe btw-regels voor kleine ondernemers. Lidstaten zullen onder meer verplicht zijn om hun nationale vrijstellingsregeling ook toe te passen op 'in andere ...
Lees meer

05.11.2021 - Covid-19: aanpassing van het samenwerkingsakkoord over de verwerking van gegevens met betrekking tot het COVID Safe Ticket

Een nieuw samenwerkingsakkoord van 28 oktober 2021 tussen de federale staat en de gefedereerde entiteiten wijzigt het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021. De wijzigingen gaan over het gebruik van ...
Lees meer

29.10.2021 - Covid-19: epidemische noodsituatie tot en met 28 januari 2022, Pandemiewet geactiveerd, nieuwe maatregelen vanaf 29 oktober

De federale regering kondigt de epidemische noodsituatie m.b.t. het coronavirus af. En dat voor 3 maanden, tot en met 28 januari 2022. Met de publicatie van dit KB wordt de Pandemiewet van 14 ...
Lees meer

28.10.2021 - Nieuw betaalplatform voor verkeersboetes vanaf 26 oktober

Verkeersovertreders die hun verkeersboete online willen betalen, doen dat vanaf 26 oktober 2021 via www.justonweb.be/fines. En dus niet meer via de websites www.verkeersboetes.be, www...
Lees meer

06.10.2021 - Pendelfonds: meer geld voor bedrijfsoverschrijdende mobiliteitsprojecten

De Vlaamse regering sleutelt aan de werking van het Pendelfonds, het fonds dat projecten subsidieert die inzetten op duurzaam woon-werkverkeer. Met in de eerste plaats extra aandacht voor ...
Lees meer

14.09.2021 - Vlaamse omgevingsvergunning: extra aandachtspunt bij aanvragen

Vanaf 24 september 2021 zijn aanvragers van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, voor stedenbouwkundige handelingen en voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of ...
Lees meer

13.09.2021 - Aanpassing verhogingscoŽfficiŽnten in functie van bijkomende stijging loonplafond vanaf 2022

Vanaf 1 januari 2022 wordt het loonplafond (d.i. het maximale loon waarop het pensioen wordt berekend) met een bijkomende 2% verhoogd dankzij het akkoord over de verdeling van de welvaartsenveloppe. ...
Lees meer

13.09.2021 - Vlaams Verzameldecreet Wonen: focus op sociale huisvesting, maar ook tal van andere nieuwigheden

Het Vlaams Verzameldecreet Wonen van 9 juli 2021 zorgt voor verschillende wijzigingen aan de regelgeving met betrekking tot het beleidsdomein wonen. De focus ligt op de sociale huisvesting met onder ...
Lees meer

31.08.2021 - Federale wetgever sluit achterpoortjes om maximale betalingstermijn te rekken bij b2b-facturen

De toepasselijke betalingstermijn van facturen bij transacties tussen ondernemingen onderling gaat vanaf 1 februari 2022 verplicht in vanaf de factuurdatum. Onderlinge overeenkomsten om de ...
Lees meer

20.08.2021 - Mantelzorgverlof uitgebreid tot 3 maanden

Vanaf 1 september 2021 kunnen mantelzorgers 3 maanden voltijds mantelzorgverlof opnemen per zorgbehoevende persoon. Nu is dat verlofrecht nog beperkt tot ťťn maand volledige onderbreking van de ...
Lees meer

10.08.2021 - Nieuwe gedragscode voor notarissen rond de bescherming van persoonsgegevens

Notarissen verwerken dagelijks verschillende soorten persoonsgegevens: familiale gegevens, financiŽle, fiscale, ? Bij die verwerking moet de notaris kunnen garanderen dat de persoonsgegevens ...
Lees meer

03.08.2021 - Ministerieel besluit verduidelijkt naar welk inkomen sociale verhuurkantoren moeten kijken

Bij de toewijzing van een sociale woning aan een kandidaat-huurder moeten sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren (SVK's) strikte toewijzingsprocedures volgen. Eťn van de ...
Lees meer

22.07.2021 - Belemmerde spoorwegovergang oprijden voortaan zwaarder bestraft

Vanaf 1 augustus 2021 vormt 'het oprijden van een spoorwegovergang wanneer het verkeer zodanig belemmerd is dat men waarschijnlijk op de overweg zal moeten stoppen' een overtreding van tweede graad. ...
Lees meer

16.07.2021 - Procedure voor strafuitvoeringsrechtbank voor kortgestraften geconcretiseerd

De wet van 5 mei 2019 maakte de strafuitvoeringsrechtbanken (SURB's) ook bevoegd voor de uitvoering van de korte vrijheidsstraffen. Dat zijn de straffen waarvan het uitvoerend gedeelte 3 jaar of ...
Lees meer

15.07.2021 - Vennootschap oprichten kan vanaf 1 augustus digitaal

Vanaf 1 augustus 2021 wordt het mogelijk om een vennootschap volledig digitaal op te richten. Fysiek naar de notaris stappen om een handtekening te zetten op de authentieke akte moet dan niet meer. ...
Lees meer

08.07.2021 - Wijzigingen berekening van het proportioneel pensioen voor werknemers en zelfstandigen

De federale wetgever sleutelt aan het proportioneel pensioen. Voor werknemers zijn er vier opeenvolgende verhogingen van het loonplafond voorzien. Voor zelfstandigen worden twee wijzigingen ...
Lees meer

22.06.2021 - Hoorrecht voor minderjarigen uitgebreid in Vlaams jeugddelinquentierecht

Binnen het jeugddelinquentierecht bestaat voortaan een hoorrecht bij elke herzieningsprocedure voor de jeugdrechter of de jeugdrechtbank. Dat was tot nu toe enkel bepaald bij de procedure tot ...
Lees meer

15.06.2021 - Digitaal COVID-certificaat: 2 gepubliceerde Europese verordeningen

De 2 EU-verordeningen betreffende de digitale COVID-certificaten werden gepubliceerd en zijn van toepassing van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022. De EU-verordening 2021/953 voorziet een algemeen ...
Lees meer

09.06.2021 - Band tussen broers en zussen verankerd in 'oud' Burgerlijk Wetboek

Het 'oud' Burgerlijk Wetboek geeft minderjarige broers en zussen voortaan uitdrukkelijk het recht om samen te blijven, ook na een scheiding van de ouders of na plaatsing in de jeugdhulp. Alleen in ...
Lees meer

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20