Nieuws

Kies een rechtsdomein :
Zoeken :

24.02.2021 - BelgiŽ bereidt zich voor op de oprichting van het Europees openbaar ministerie

Niet minder dan 22 EU-landen zijn het eens geworden over de oprichting van een "Europees openbaar ministerie" voor de bestrijding van zware grensoverschrijdende criminaliteit ten nadele van de ...
Lees meer

23.02.2021 - Minderjarigen krijgen minder vlot toegang tot lachgas

Metalen patronen die gebruikt worden in spuitbusvullingen voor huishoudelijk gebruik (die dienen voor het bereiden van slagroom, mousse of zelfs frisdranken) bevatten distikstofmonoxide, ook bekend ...
Lees meer

22.02.2021 - FOD Sociale Zekerheid bevestigt verhoging reeks sociale uitkeringen op 1 januari 2021

Begin dit jaar zijn verschillende sociale uitkeringen opgetrokken. Het gaat om aanpassingen buiten index. De FOD Sociale zekerheid heeft de nieuwe bedragen bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad ...
Lees meer

19.02.2021 - Alleen nog elektronische identiteitskaarten mťt vingerafdrukken voor Belgen

Lokale besturen mogen voortaan alleen nog elektronische identiteitskaarten mťt vingerafdrukken uitreiken aan Belgen die in ons land hun hoofdverblijfsplaats hebben. Minister van Binnenlandse Zaken, ...
Lees meer

19.02.2021 - Opknapbeurt voor vier fiscale wetboeken en hypotheekwet

De wetgever brengt enkele zuiver technische wijzigingen aan in het 'Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten' (W.Reg.), het 'Wetboek der successierechten' (W.Succ.), het 'Wetboek ...
Lees meer

19.02.2021 - Instellingen sociale zekerheid krijgen toegang tot detentiegegevens in Sidis Suite

Om te vermijden dat onterecht ontvangen uitkeringen moeten teruggevorderd worden bij gedetineerden, krijgen instellingen van de sociale zekerheid voortaan toegang tot detentiegegevens. Die gegevens ...
Lees meer

15.02.2021 - Geen langdurige gesloten begeleiding meer mogelijk voor jeugddelinquenten onder de 16 jaar

Het Grondwettelijk Hof vernietigt 2 bepalingen van het Vlaams Decreet Jeugddelinqentie van 15 februari 2019. Het is voortaan niet meer mogelijk om in uitzonderlijke omstandigheden een langdurige ...
Lees meer

12.02.2021 - Verzoekschriften en processtukken niet meer aangetekend naar Raad voor Vergunningsbetwistingen

De Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) start een digitaal loket op, waar alle documenten in het kader van een rechtspleging voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb), het ...
Lees meer

11.02.2021 - Rechterlijke beslissingen over collectief herstel niet meer integraal in Belgisch Staatsblad (Verzamelwet Economie, art. 14-17)

Rechterlijke beslissingen over een verzoek tot herstel van collectieve schade hoeven niet meer integraal gepubliceerd te worden in het Belgisch Staatsblad. Een integrale publicatie op de website van ...
Lees meer

10.02.2021 - FOD FinanciŽn: in 2025 zal alle communicatie elektronisch gebeuren

De wet van 26 januari 2021 betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de FOD FinanciŽn, de burgers, rechtspersonen en derden bepaalt de wijze waarop de informatie vanaf 1 januari 2025 ...
Lees meer

08.02.2021 - Vlaanderen maakt procedures voor buitenlandse werknemers flexibeler

Om de economische migratie te bevorderen wil de Vlaamse overheid een beleid voeren dat toptalent aantrekt en flexibiliteit uitstraalt. Tijd om het besluit van 2018 rond de tewerkstelling van ...
Lees meer

29.01.2021 - Cao nr. 149 regelt telewerk in ondernemingen zonder sociaal akkoord

De sociale partners in de Nationale Arbeidsraad hebben op 26 januari een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten over de modaliteiten van het telewerken in situaties waarin telewerk wordt opgelegd ...
Lees meer

28.01.2021 - Vlaamse Regering wijzigt terugbetalingsregeling dienstencheques

De Vlaamse Regering wijzigt via haar besluit van 18 december 2020 de regeling voor de terugbetaling van dienstencheques. Via datzelfde besluit past ze ook het aantal vertegenwoordigers van ...
Lees meer

19.01.2021 - Tijdskrediet: Raad van State vernietigt terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 van het harmonisatie-KB

Een koninklijk besluit van 20 december 2016 harmoniseert de definities van bepaalde begrippen die worden gebruikt in het pensioenstelsel voor werknemers en stemt ze af op de wijzigingen in de ...
Lees meer

05.01.2021 - Hoeveel mag een gepensioneerde bijverdienen in 2021?

Gepensioneerden die niet in aanmerking komen voor het 'onbeperkt bijverdienen', moeten hun jaarlijkse beroepsinkomsten beperken willen ze geen pensioen verliezen. Die plafonds worden jaarlijks ...
Lees meer

31.12.2020 - Gewaarborgd minimumpensioen werknemers van 2021 tot en met 2024 jaarlijks opgetrokken

Vanaf 1 januari 2021 zal het gewaarborgd minimumpensioen (op basis van een volledige en onvolledige loopbaan) voor werknemers jaarlijks met 2,65% stijgen. En dat gedurende 4 jaar. Bedoeling is dat ...
Lees meer

29.12.2020 - Leefloon stijgt op 1 januari 2021, 2022, 2023 ťn 2024

Vanaf 1 januari 2021 zal het leefloon jaarlijks met 2,6875% stijgen. En dat gedurende 4 jaar. De federale regering geeft hiermee uitvoering aan haar engagement uit het regeerakkoord om de laagste ...
Lees meer

29.12.2020 - Brussel legt verplichte bekendmaking van stedenbouwkundige vergunning of attest definitief bij de aanvrager

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besliste eerder dit jaar om de verplichting tot aanplakking van een beslissing over een stedenbouwkundige vergunning, een verkavelingsaanvraag of een aanvraag voor ...
Lees meer

24.12.2020 - Beslag en overdracht: opschorting en verhoging van de beschermde gedeelten

Zoals elk jaar indexeert een koninklijk besluit de bedragen waarmee bij loonbeslag of overdracht van loon het beschermd gedeelte van het loon kan worden vastgesteld. Een week na deze indexering werd ...
Lees meer

10.12.2020 - Covid-19: Vlaanderen verlengt en versoepelt coronahandelshuurlening

Zelfstandigen en vennootschappen met een vestigingsplaats in het Vlaamse gewest die moeten sluiten door de coronamaatregelen van de federale regering, kunnen een handelshuurlening aangaan bij de ...
Lees meer

01.12.2020 - Covid-19: pensioen en corona-inkomsten cumuleren mag tot eind maart 2021

Gepensioneerden die in strijd tegen het coronavirus bijspringen in cruciale sectoren en essentiŽle diensten, mogen die inkomsten nog tot en met 31 maart 2021 cumuleren met hun pensioen. Tijdelijke ...
Lees meer

27.11.2020 - Vlaamse lokale besturen mogen snelheidsovertredingen in zones 30 en 50 binnenkort beboeten met GAS-sanctie (Verzameldecreet Vervoer)

Vlaamse steden en gemeenten zullen binnenkort beperkte snelheidsovertredingen in zones 30 en 50 kunnen bestraffen met een GAS-boete. De basisregels zijn vastgelegd in het 'Verzameldecreet Vervoer' ...
Lees meer

16.11.2020 - Hernieuwd samenwerkingsakkoord adoptie: Vlaanderen geeft als eerste groen licht

Adoptie is in ons land een gemengde bevoegdheid. De federale overheid bepaalt de voorwaarden, de vormen, de gevolgen en de herroeping van de adoptie. De gemeenschappen zorgen voor de voorbereiding, ...
Lees meer

13.11.2020 - Vlaamse Codex Wonen van 2021

Op 1 januari 2021 wordt de Vlaamse Codex Wonen van 2021 van kracht. Die codex komt er in uitvoering van artikel 112 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, dat de Vlaamse ...
Lees meer

19.10.2020 - Vlaanderen werkt verder aan uitvoering vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

Vanaf 1 november 2020 gelden een aantal nieuwigheden binnen het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid. Onder meer met betrekking tot kadervormingstrajecten, de erkenningsvoorwaarden voor het voeren ...
Lees meer

16.10.2020 - Europese Commissie verlengt haar tijdelijke kaderregeling over staatssteun aan ondernemingen omwille van Covid-19 tot 30 juni 2021

De Europese Commissie voert voor de vierde keer wijzigingen door in haar 'Tijdelijke kaderregeling inzake staatsteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige Covid-19-uitbraak'. De ...
Lees meer

24.08.2020 - Groeipakket Vlaanderen: selectieve participatietoeslag voortaan al bij begin van schooljaar correct uitbetaald

Gezinnen die recht hebben op de 'selectieve participatietoeslag' ('de schooltoeslag') uit het Groeipakket zullen die vanaf schooljaar 2020-2021 al meteen bij het begin van het nieuwe schooljaar ...
Lees meer

07.08.2020 - Hogere dwangsom mogelijk bij blijvende niet-uitvoering arrest (DB Justitie, art. 37)

Wanneer ťťn van de partijen blijft weigeren om de hoofdveroordeling uit te voeren - zelfs nadat de rechter een dwangsom heeft opgelegd - kan degene die om de dwangsom verzocht, aan de rechter vragen ...
Lees meer

07.08.2020 - Erflater hoeft testament niet meer te dicteren aan notaris (DB Justitie, art. 75-76)

Volgens het Burgerlijk Wetboek moet de notaris een testament uitschrijven zoals het hem gedicteerd wordt door de erflater. Maar in de praktijk had de notaris wat marge: hij hoefde de woorden niet ...
Lees meer

07.08.2020 - Gezamenlijk verzoek tot verwerping van nalatenschap bij minderjarigheid of onbekwaamheid (DB Justitie, art. 77-91)

De wettelijke vertegenwoordigers van minderjarige personen of personen die onbekwaam werden verklaard om een nalatenschap in ontvangst te nemen, kunnen vanaf nu een gezamenlijk verzoek indienen om ...
Lees meer

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19