Tarieven en erelonen

Een goed advies of een efficiënte procesbijstand veronderstellen een correcte vergoeding.

De omvang daarvan vooraf bepalen is niet eenvoudig, want het procesverloop is vaak onvoorspelbaar.

Niettemin zal DILLEN Advocaten met betrekking tot deze kosten heldere afspraken maken.

De tarieven van de algemene - en dossiergebonden kosten worden u bij aanvang van de procedure meegedeeld en zijn samengesteld uit:

Secretariaatskosten ter vergoeding van de briefwisseling en elektronische correspondentie, telefoon-fax-mailverkeer, betalingen e.d;

Verplaatsingskosten per km;

Gerechtskosten zoals griffierechten, gerechtsdeurwaarderkosten, expertisekosten, beslagkosten , notariskosten e.d.


Het eigenlijke ereloon wordt hetzij vooraf afgesproken, hetzij gerekend aan een uurtarief.

In de loop van de procedure worden op regelmatige basis voorschotten via provisienota's gevraagd op de kosten en erelonen.

Op deze manier behoudt U als cliënt ten allen tijde een correct overzicht over de financiële kant van de zaak en komt U na afhandeling van het dossier niet voor onaangename verrassingen te staan.