Administratieve medewerkers

Voor de ondersteunende administratieve taken kan DILLEN Advocaten rekenen op gemotiveerde medewerksters: Judith SWOLFS en Tiffany BOEXSTAENS

Zij staan in voor het onthaal aan de balie, het beantwoorden van telefonische oproepen, het uittypen van dictaat, de boekhouding, het klassement en andere administratieve taken.